Gebruiksaanwijzing BOSCH PDO MULTI

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH PDO MULTI. Wij hopen dat dit BOSCH PDO MULTI handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH PDO MULTI te teleladen.


BOSCH PDO MULTI : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5704 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH PDO MULTI

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] B Neem de batterij uit het meetgereedschap als u het gedurende lange tijd niet gebruikt. De batterij kan, als deze lang wordt bewaard, roesten of zijn lading verliezen. In- en uitschakelen B Controleer voor het inschakelen van het meetgereedschap dat het sensorgedeelte 9 niet vochtig is. B Als het meetgereedschap is blootgesteld aan een sterke temperatuurwisseling, laat u het voor het inschakelen op de juiste temperatuur komen. [. . . ] Voor het onderscheid tussen de metaalsoorten moet het meetgereedschap zich boven het gevonden metalen voorwerp bevinden (ring 1 is rood verlicht). Bij een zwak signaal is de indicatie van het soort metaal niet mogelijk. Bij bouwstaalmatten en wapeningen in de onderzochte ondergrond wordt over het gehele oppervlak een uitslag in de meetindicatie f aangegeven. Bij bouwstaalmatten wordt altijd vlak boven de ijzerstaafjes in het display het symbool h voor magnetisch metaal weergegeven. Tussen de ijzerstaafjes verschijnt het symbool i voor niet-magnetisch metaal. Houten voorwerpen opsporen Als u houten voorwerpen wilt opsporen, drukt u op de toets voor houtdetectie 5. Beweeg het meetgereedschap, terwijl u de toets , , ZOOM" 4 ingedrukt houdt, gelijkmatig over de ondergrond zonder het gereedschap op te tillen of de aandrukkracht te veranderen. Tijdens de meting moeten de viltglijders 8 altijd contact met de ondergrond hebben. beweeg het meetgereedschap meermaals over het oppervlak om het houten voorwerp nauwkeuriger te lokaliseren. Nadat meermaals over hetzelfde gedeelte is bewogen, kan het houten voorwerp zeer nauwkeurig worden aangegeven. Zolang het meetgereedschap zich boven het houten voorwerp bevindt, is de ring 1 rood verlicht en klinkt een continu geluidssignaal. Boven het midden van het houten voorwerp heeft de zoommeetindicatie f de grootste uitslag. De zoommeetindicatie e is bij opsporen van houten voorwerpen niet actief. Let op: Als u het meetgereedschap toevallig boven een houten voorwerp op het te onderzoeken oppervlak hebt geplaatst en over het oppervlak hebt bewogen, knipperen de meetindicatie f en de pijl onder zoomindicatie d en knippert de ring 1 rood. Begin in dit geval opnieuw met de meting door het meetgereedschap iets op de ondergrond te verplaatsen en de toets , , ZOOM" 4 opnieuw in te drukken. Bij het opsporen van houten voorwerpen worden ook metalen voorwerpen op een diepte van 20­50 mm als gevonden voorwerpen aangegeven. om houten en metalen voorwerpen te onderscheiden , kiest u de functie metaaldetectie (zie , , Metalen voorwerpen opsporen"). Als met deze functie op dezelfde plaats een voorwerp wordt aangegeven, is het zonder twijfel een metalen en geen houten voorwerp. Om verder naar houten voorwerpen te zoeken, keert u terug naar de functie houtdetectie. Spanningvoerende leidingen opsporen Het meetgereedschap geeft leidingen aan die een spanning tussen 110 V en 400 V voeren en waarvan de frequentie overeenkomt met de wijdverspreide standaard (wisselstroom met 50 resp. Spanningvoerende leidingen worden aangegeven tijdens het opsporen van metaal en tijdens het opsporen van hout. Als een spanningvoerende leiding wordt gevonden, wordt in het display de indicatie a weergegeven. [. . . ] Uitzondering: In de functie houtdetectie brandt de kalibreringsindicatie , , AutoCal" g niet zolang de toets , , ZOOM" 4 niet wordt ingedrukt. Als de meetindicatie f continu uitslaat hoewel er zich geen voorwerp van metaal in de buurt van het meetgereedschap bevindt, kan het meetgereedschap handmatig worden gekalibreerd. Verwijder daarvoor alle voorwerpen uit de buurt van het meetgereedschap (ook polshorloge of ring van metaal) en houd het meetgereedschap in de lucht. Druk, terwijl het meetgereedschap uitgeschakeld is, tegelijkertijd op de aan/uit-knop 7 en op de toets voor houtdetectie 5 tot de verlichte ring 1 tegelijkertijd rood en groen brandt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH PDO MULTI

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH PDO MULTI zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag