Gebruiksaanwijzing BOSCH PDA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH PDA. Wij hopen dat dit BOSCH PDA handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH PDA te teleladen.


BOSCH PDA : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2481 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH PDA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Onveranderde stekkers en passende stopcontacten beperken het risico van een elektrische schok. B) Voorkom aanraking van het lichaam met geaarde oppervlakken, bijvoorbeeld van buizen, verwarmingen, fornuizen en koelkasten. Er bestaat een verhoogd risico door een elektrische schok wanneer uw lichaam geaard is. Het binnendringen van water in het elektrische gereedschap vergroot het risico van een elektrische schok. [. . . ] gereedschapspecifieke veiligheidsvoorschriften Gebruik het elektrische gereedschap alleen voor droog schuren. Het binnendringen van water in het elektrische gereedschap vergroot het risico van een elektrische schok. Schuurstof in stofzak, microfilter, papieren stofzak (filterzak of filter van de stofzuiger) kan zelf ontbranden onder ongunstige omstandigheden, bijvoorbeeld wegvliegende vonken bij het schuren van metalen. Bijzonder gevaar bestaat als het schuurstof vermengd is met resten lak, polyurethaan of andere chemische stoffen en het schuurmateriaal na langdurige werkzaamheden heet is. Een met spanvoorzieningen of een bankschroef vastgehouden werkstuk wordt beter vastgehouden dan u met uw hand kunt doen. Gebruik volgens bestemming Het elektrische gereedschap is bestemd voor het droog schuren en polijsten van hout, kunststof, metaal, plamuur en gelakte oppervlakken. Het is bijzonder geschikt voor profielen, hoeken en moeilijk bereikbare plaatsen. Afgebeelde componenten De componenten zijn genummerd zoals op de afbeelding van het elektrische gereedschap op de pagina met afbeeldingen. 1 Aan/uit-schakelaar 2 Stelwiel vooraf instelbaar aantal schuurbewegingen(PDA 180 E) 3 Uitblaasopening 4 Schuurblad* 5 Schuurplateau 6 SDS-schuif voor ontgrendeling schuurplateau 7 Afzuigslang* 8 Lamellenvoorzetstuk* 9 Schuurblad voor schuurtong* 10 Schuurtong, plat* 11 Schuurtong, ovaal* * Niet elk afgebeeld en beschreven toebehoren wordt standaard meegeleverd. Book Page 53 Thursday, December 13, 2007 2:21 PM Nederlands | 53 Technische gegevens Deltaschuurmachine Zaaknummer Opgenomen vermogen Afgegeven vermogen Onbelast toerental Onbelast aantal schuurbewegingen Schuurblad van hoek tot hoek Draaicirkeldiameter Gewicht volgens EPTA-Procedure 01/2003 Isolatieklasse W W min-1 min-1 mm mm kg PDA 180 0 603 339 0. Bij lagere spanningen en bij per land verschillende uitvoeringen kunnen deze gegevens afwijken. let op het zaaknummer op het typeplaatje van het elektrische gereedschap. De handelsbenamingen van sommige elektrische gereedschappen kunnen afwijken. Informatie over geluid en trillingen Meetwaarden bepaald volgens EN 60745. Trillingsemissiewaarden (vectorsom van drie richtingen) bepaald volgens EN 60745: trillingsemissiewaarde ah =6, 5 m/s2, onzekerheid K <1, 5 m/s2. Het in deze gebruiksaanwijzing vermelde trillingsniveau is gemeten met een volgens EN 60745 genormeerde meetmethode en kan worden gebruikt om elektrische gereedschappen met elkaar te vergelijken. Het is ook geschikt voor een voorlopige inschatting van de trillingsbelasting. het aangegeven trillingsniveau representeert de voornaamste toepassingen van het elektrische gereedschap. Als echter het elektrische gereedschap wordt gebruikt voor andere toepassingen, met afwijkende inzetgereedschappen of onvoldoende onderhoud, kan het trillingsniveau afwijken. dit kan de trillingsbelasting gedurende de gehele arbeidsperiode duidelijk verhogen. Voor een nauwkeurige schatting van de trillingsBosch Power Tools belasting moet ook rekening worden gehouden met de tijd waarin het gereedschap uitgeschakeld is, of waarin het gereedschap wel loopt, maar niet werkelijk wordt gebruikt. dit kan de trillingsbelasting gedurende de gehele arbeidsperiode duidelijk verminderen. [. . . ] Com Afvalverwijdering Elektrische gereedschappen, toebehoren en verpakkingen moeten op een voor het milieu verantwoorde wijze worden hergebruikt. Alleen voor landen van de EU: Gooi elektrische gereedschappen niet bij het huisvuil. Volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG over elektrische en elektronische oude apparaten en de omzetting van de richtlijn in nationaal recht moeten niet meer bruikbare elektrische gereedschappen apart worden ingezameld en op een voor het milieu verantwoorde wijze worden hergebruikt. Onderhoud en service Onderhoud en reiniging Trek altijd voor werkzaamheden aan het elektrische gereedschap de stekker uit het stopcontact. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH PDA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH PDA zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag