Gebruiksaanwijzing BOSCH PCP615C90N

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH PCP615C90N. Wij hopen dat dit BOSCH PCP615C90N handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH PCP615C90N te teleladen.


BOSCH PCP615C90N : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3562 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH PCP615C90N

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Raadpleeg bij uw lokale overheid het adres van het dichtstbijzijnde verzamelcentrum van recyclebaar materiaal en lever daar uw apparaat in, - giet geen gebruikte olie door de gootsteen. Bewaar deze in een gesloten vat en geef deze af in een inzamelpunt of bij het ontbreken hiervan, in een vuilnisbak, (deze komt terecht op een gecontroleerde stortplaats; waarschijnlijk is dit niet de beste oplossing, maar we vermijden waterverontreiniging) BELANGRIJK: Indien het apparaat, tegen onze verwachting in, schade vertoont of niet voldoet aan de voorziene kwaliteitseisen, verzoeken we u om ons dit zo snel mogelijk te laten weten. Opdat de garantie geldig zou zijn, mag het apparaat niet gemanipuleerd noch onderworpen zijn aan een ongeschikt gebruik. 4 Veiligheidsaanwijzingen Lees deze instructies aandachtig. Alle werkzaamheden inzake installatie, regeling en aanpassing aan een ander type gas moeten uitgevoerd worden door een geautoriseerde vakman, waarbij de toepasbare normen en wetgeving nageleefd worden en de voorschriften van plaatselijke elektriciteits- en gasmaatschappijen. [. . . ] Met de progressieve knoppen kan het vermogen geregeld worden dat u nodig heeft, tussen de maximumen de minimumstand. Grote vlam Kleine vlam In het geval van dualbranders met dubbele vlam, kunnen de binnenste en buitenste vlammen afzonderlijk geregeld worden. De mogelijke vermogensstanden zijn: Buitenste en binnenste vlam op de maximumstand. Buitenste vlam op de minimumstand, binnenste vlam op de maximumstand. 9 Binnenste vlam op de maximumstand. Binnenste vlam op de minimumstand. Waarschuwingen Tijdens de werking van de brander is het normaal dat u een zwakke fluittoon hoort. Bij de eerste gebruiken is het normaal dat er geuren vrijkomen, dit duidt niet op een risico of op een slechte werking; de geuren zullen langzamerhand verdwijnen. Enkele seconden nadat de brander uitgaat, klinkt er een geluid (plof). Dit is geen afwijking, dit betekent dat de veiligheid gedeactiveerd is. Houd er rekening mee dat de bougies geen hevige schokken mogen ondergaan. Deze is te wijten aan de aanwezigheid van stof in de omgeving, gemorste vloeistof, etc. Het gebruik van een gaskookapparaat geeft warmte en vocht af in het lokaal waarin het geïnstalleerd is. Daarom moet de keuken goed geventileerd zijn: de natuurlijke ventilatieopeningen moeten open staan, en zo nodig dient een mechanisch ventilatiesysteem te worden geïnstalleerd (afzuigkap). Bij intensief en langdurig gebruik van het apparaat kan extra ventilatie nodig zijn, zoals het openzetten van een raam of een meer doeltreffende ventilatie, bijvoorbeeld door het vermogen van de mechanische ventilatie, voor zover aanwezig, te verhogen. Mocht de vlam van de brander per ongeluk uitgaan, sluit dan de bedieningsknop van de brander en wacht ten minste 1 minuut alvorens hem weer te proberen aan te steken. 10 Geschikte pannen Brander Minimumdiameter van de pan Maximumdiameter van de pan Brander met dubbele of driedubbele vlam Snelbrander Halfsnelbrander Hulpbrander Elektrische plaat 22 cm 22 cm 14 cm 12 cm 18 cm 26 cm 20 cm 16 cm Wokpan Een wok is een uit China afkomstig kookgerei. Het is een soort lichte, ronde, diepe koekenpan met handvatten en een vlakke of holronde bodem. In de wok, kan het voedsel op gevarieerde wijze bereid worden: gestoofd, gefrituurd, op een zacht vuurtje, op de grill, en bovendien met stoom. U zou kunnen zeggen dat de wok dienst doet als koekenpan en kookpan, en dankzij haar vorm en maat, kunnen vrij grote ingrediënten bereid worden. In de wok wordt de warmte gelijkmatiger en zachter verdeeld, met de intense warmte die deze ophoopt kan het voedsel in minder tijd bereid worden en deze vereist bovendien minder olie, waardoor dit een van de snelste en gezondste kookmethodes is. Wanneer u een wokpan gebruikt, volg de instructies van de fabrikant op. Afhankelijk van het model, kan de kookplaat de onderstaande toebehoren bevatten. Gedurende deze tijd is het normaal dat er rook en een brandlucht ontstaat. Op deze eerste keer na, mogen de platen nooit zonder pan worden gebruikt. Het is raadzaam om de draaiknop, als u begint te koken, op de hoogste stand te zetten en hem daarna, afhankelijk van de hoeveelheid en het gerecht, op een tussenliggende stand te zetten. Even voor het aflopen van de kooktijd kan de plaat worden uitgezet, om zo gebruik te maken van de nog aanwezige warmte. Gebruik alleen pannen met een perfecte egale, dikke bodem, waarvan de maat overeenkomt met die van het verwarmingselement, nooit een kleinere. [. . . ] Indien het gas komt uit een gasfles, controleren dat deze niet leeg is. De gleuven van de vlamverdeler zijn vuil. Het ruikt naar gas in de keuken. De veiligheidskleppen van een brander werken niet. De kranen sluiten. Na het ontvlammen van de brander, de knop nog enkele seconden ingedrukt houden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH PCP615C90N

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH PCP615C90N zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag