Gebruiksaanwijzing BOSCH PCL 10 REV 6-2008

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH PCL 10. Wij hopen dat dit BOSCH PCL 10 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH PCL 10 te teleladen.


BOSCH PCL 10 REV 6-2008: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3336 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH PCL 10REV 6-2008

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Het meetgereedschap wordt geleverd met een waarschuwingsplaatje in het Duits (in de weergave van het meetgereedschap op de pagina met afbeeldingen aangeduid met nummer 7). Laat het meetgereedschap repareren door gekwalificeerd, vakkundig personeel en alleen met originele vervangingsonderdelen. [. . . ] Richt de laserstraal niet op personen of dieren en kijk zelf niet in de laserstraal, ook niet vanaf een grote afstand. Laat het ingeschakelde meetgereedschap niet onbeheerd achter en schakel het meetgereedschap na gebruik uit. Let daarbij op de juiste poolaansluitingen, zoals aangegeven op de binnenzijde van het batterijvak. Gebruik alleen batterijen van één fabrikant en met dezelfde capaciteit. Neem de batterijen uit het meetgereedschap als u het langdurig niet gebruikt. Als de batterijen lang worden bewaard, kunnen deze gaan roesten en leegraken. 32 | Nederlands Werkzaamheden met automatisch waterpassen (zie afbeeldingen A­B) Plaats het meetgereedschap op een stevige horizontale ondergrond, houd het met de aanlegvlakken 6 tegen een verticaal oppervlak of bevestig het op een statief 11. na het inschakelen worden door het automatisch waterpassen oneffenheden binnen het zelfwaterpasbereik van ±4° automatisch gecompenseerd. Als automatisch waterpassen niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat het oppervlak waarop het meetgereedschap staat meer dan 4° van de waterpaslijn afwijkt, brandt de indicatie 2 rood en wordt de laser automatisch uitgeschakeld. Stel in dit geval het meetgereedschap horizontaal waterpas op of houd het met de aanlegvlakken 6 recht tegen een verticaal oppervlak en wacht het zelfwaterpassen af. Zodra het meetgereedschap zich weer binnen het zelfwaterpasbereik van ±4° bevindt, brandt de indicatie 2 groen en worden de laserlijnen ingeschakeld. Buiten het zelfwaterpasbereik van ±4° is werken met het meetgereedschap niet mogelijk. Anders kan niet worden gewaarborgd dat de laserlijnen haaks op elkaar verlopen. Bij trillingen of veranderingen van plaats tijdens het gebruik wordt het meetgereedschap automatisch opnieuw gewaterpast. [. . . ] Volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG over elektrische en elektronische oude apparaten en de omzetting van de richtlijn in nationaal recht moeten niet meer bruikbare meetgereedschappen apart worden ingezameld en op een voor het milieu verantwoorde wijze worden hergebruikt. Accu's en batterijen: Gooi accu's of batterijen niet bij het huisvuil en evenmin in het vuur of het water. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH PCL 10

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH PCL 10 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag