Gebruiksaanwijzing BOSCH PBP615B80N

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH PBP615B80N. Wij hopen dat dit BOSCH PBP615B80N handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH PBP615B80N te teleladen.


BOSCH PBP615B80N : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (914 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH PBP615B80N

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 7 Automatische vonkontsteking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Veiligheidssysteem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Een brander uitdoven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Vermogensstanden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] De plaats waarin het apparaat geïnstalleerd wordt, moet beschikken over de reglementaire ventilatie in perfecte staat. Dit apparaat verlaat de fabriek, aangepast aan het soort gas dat vermeld staat op het gegevensplaatje. Indien het nodig zou zijn dit te wijzigen, raadpleeg het installatievoorschrift. Bewaar de gebruiks- en installatievoorschriften en overhandig deze met het apparaat als u het aan iemand anders overdraagt. Indien een van de knoppen niet kan worden gedraaid, forceer deze niet. Telefoneer onmiddellijk de Technische Dienst, om over te gaan tot de reparatie of vervanging hiervan. Zet geen vervormde of instabiele pannen op de platen en branders; deze kunnen per ongeluk omvallen. Dit apparaat behoort tot klasse 3, volgens de norm EN 30-1-1 voor gasapparaten: apparaat ingebouwd in een meubel. Sla geen corrosieve chemische producten, stoom, ontvlambare materialen noch nietvoedingsmiddelen op onder dit huishoudtoestel noch dichtbij. Dit apparaat is niet bedoeld om te worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of 5 geestelijke vermogens, of door personen zonder ervaring of kennis, tenzij onder toezicht van een verantwoordelijke persoon of met diens aanwijzingen omtrent het gebruik van het apparaat. Zorg ervoor dat er tijdens het gebruik van het apparaat altijd toezicht is. De grafieken die in deze handleiding staan afgebeeld, zijn ter oriëntatie. De fabrikant is vrij van elke verantwoordelijkheid, indien de beschikkingen van deze handleiding niet nageleefd worden. Uw nieuw apparaat In dit deel stellen we u uw nieuw apparaat en het toebehoren ervan voor. Deze gebruiksaanwijzing is van toepassing op verschillende kookplaten. Toebehoren Onderstaand toebehoren kan worden verkregen bij de Technische Dienst: Wokpan Dit is een soort ronde, diepe koekenpan, met vlakke of holronde bodem, afkomstig uit China. De hitte wordt op gelijkmatige wijze verdeeld, zodat het voedsel in minder tijd en met minder olie bereid wordt. Code HEZ298103 Aanvullend rooster wok Enkel om te gebruiken voor branders met dubbele vlam met pannen met holronde bodem. Het gebruik van deze pannen kan een zekere tijdelijke vervorming in de vetpot veroorzaken. Rooster in gietijzer: code HEZ298108 Rooster in geëmailleerd staal: code HEZ298110 1 2 3 4 5 6 Roosters Knoppen Hulpbrander tot 1 kW Halfsnelbrander tot 1, 75 kW Snelbrander tot 3 kW Brander met dubbele vlam tot 3, 3 kW 6 Aanvullend rooster koffiepot Uitsluitend te gebruiken op de hulpbrander met pannen met een diameter kleiner dan 12 cm. Simmer Cap Brander uitsluitend aangewezen om op een zacht vuurtje te koken. Om deze te gebruiken moet de hulpbrander worden verwijderd en vervangen door de brander Simmer Cap. Code HEZ298104 Code HEZ298114 Simmer Plate Dit toebehoren is ontworpen om het warmteniveau in het minimumvermogen te verlagen. Plaats het toebehoren rechtstreeks op het rooster met de conussen naar boven, nooit rechtstreeks op de brander. Code HEZ298105 De fabrikant neemt geen verantwoordelijkheid op zich wanneer deze toebehoren niet of verkeerd gebruikt worden. Gasbranders Op elke bedieningsknop staat de brander aangeduid die deze controleert. Handmatige vonkontsteking 1. Druk op de knop van de gekozen brander en draai deze naar links tot de gewenste stand. [. . . ] Het apparaat is niet geaard, niet goed aangesloten of de aardleiding is defect. Na het ontvlammen van de brander, de knop nog enkele seconden ingedrukt houden. De gleuven van de brander reinigen. De gasstroom lijkt niet De gasuitlaat is gesloten met de normaal of er komt afsluitkranen. Indien het gas komt uit een gasfles, controleren dat deze niet leeg is. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH PBP615B80N

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH PBP615B80N zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag