Gebruiksaanwijzing BOSCH PAS 11-21 REV 9-2009

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH PAS 11-21. Wij hopen dat dit BOSCH PAS 11-21 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH PAS 11-21 te teleladen.


BOSCH PAS 11-21 REV 9-2009: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2511 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH PAS 11-21REV 9-2009

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Als een beschadiging wordt vastgesteld, moet deze kabel worden vervangen voordat het gereedschap verder wordt gebruikt. Het stopcontact op de zuiger mag alleen worden gebruikt voor de in de gebruiksaanwijzing vastgelegde doelen. Trek niet aan de kabel om de stekker uit het stopcontact te trekken of de zuiger te verplaatsen. [. . . ] Gebruik de zuiger alleen wanneer u alle functies volledig kunt inschatten en zonder beperkingen kunt gebruiken of daarvoor bestemde instructies heeft ontvangen. Wij verklaren als alleen verantwoordelijke dat het onder , , Technische gegevens" beschreven product voldoet aan de volgende normen en normatieve documenten: EN 60335 volgens de bepalingen van de richtlijnen 2006/95/EG en 2004/108/EG. De componenten zijn genummerd zoals op de afbeelding van de zuiger op de pagina met afbeeldingen. 1 Kabelhouder 2 Draaggreep 3 Stopcontact voor elektrisch gereedschap (PAS 12-27 F) 4 Sluiting voor zuigerbovenstuk 5 Reservoir 6 Zuigslang 7 Ontgrendelingsknop voor slangopname 8 Slangopname 9 Aan/uit-schakelaar (PAS 11-21/PAS 12-27) 9 Functieschakelaar (PAS 12-27 F) 10 Zuigerbovenstuk 11 Harmonicafilter 12 Vlotter Bij lagere spanningen en bij per land verschillende uitvoeringen kunnen deze gegevens afwijken. Trek altijd voor werkzaamheden aan de zuiger de stekker uit het stopcontact. opmerking: Voor het zuigen moet altijd het harmonicafilter 11 worden gebruikt. Controleer dat de stofzak 14 over de volledige lengte aansluit tegen de binnenkant van het reservoir 5. Bij gebruik van een stofzak 14 blijft het harmonicafilter 11 langer vrij, de zuigcapaciteit blijft langer in stand en de afvoer van het stof wordt vergemakkelijkt. ­ Trek de volle stofzak 14 van de aansluitflens naar achteren los. Nederlands | 45 Gebruik met automatische afstandsbediening (zie afbeelding B) (PAS 12-27 F) In de zuiger is een geaard stopcontact 3 geïntegreerd. Voor de elektrische gereedschappen zijn als toebehoren verschillende aansluitslangsystemen verkrijgbaar. Schakel het elektrische gereedschap uit als u de zuiger wilt uitschakelen. Plaats de toebehorenhouder 13 van boven in de opname op het bovenstuk 10 van de zuiger. steek vervolgens het hoekstuk van onderen in de toebehorenhouder 13 tot het hoorbaar vastklikt. Voor de demontage van de toebehorenhouder 13 duwt u het hoekstuk aan de uiteinden samen en trekt u het naar onderen toe naar buiten. Voor het verwijderen van de zuigslang 6 duwt u de ontgrendelingsknop 7 naar links en trekt u de zuigslang 6 tegelijkertijd naar buiten. De spanning van de stroombron moet overeenkomen met de gegevens op het typeplaatje van het gereedschap. Met 220­240 V aangeduide zuigers kunnen ook met 220 V worden gebruikt. [. . . ] Harmonicafilter verwijderen of vervangen (zie afbeelding C) Reinig het harmonicafilter 11 na elk gebruik door afborstelen of afspoelen met water om het optimale zuigvermogen van de zuiger in stand te houden. Reservoir Veeg het reservoir 5 van tijd tot tijd met een in de handel verkrijgbaar, niet-schurend reinigingsmiddel schoon en laat het drogen. Storingen Controleer bij onvoldoende zuigcapaciteit: ­ Is het bovenstuk 10 van de zuiger goed aangebracht? [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH PAS 11-21

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH PAS 11-21 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag