Gebruiksaanwijzing BOSCH PAM 0540

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH PAM 0540. Wij hopen dat dit BOSCH PAM 0540 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH PAM 0540 te teleladen.


BOSCH PAM 0540 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4421 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH PAM 0540

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Inhoud Beschermlng van het milieu Raadgeving voor het verwerpen van de verpakking Raadgeving voor het verwerpen van Raadgeving voor besparing van Belangrijke opmerkingen Voor dat u het apparaat aansluit Voorbereiden van het apparaat Presentatie van uw nieuwe apparaat Beschrijving van het apparaat Bedieningspaneel Voorwaarden voor het gebruik Voorwaarden voor het gebruik Voorwaarden voor het transport Gebruiksaanwijzing Voorbereiden van het apparaat Mogelijkheden voor het afvoeren van lucht naar buiten Luchtbehandeling 88 89 89 90 92 92 Verwarming Reiniging en Onderhoud Reiniging van het apparaat Schoonmaken en verwisselen van Voorwaarden voor het opslaan Voor gebruik aan het begin van het seizoen Overwegingen die u telefoongesprekken m e t de technische dienstbesparen Algemene overwegingen omtrent de werking Algemene overwegingen omtrent het Servicedienst / Garantie 97 97 98 95 95 96 96 93 94 86 87 88 84 84 84 85 85 83 Bescherming van het milieu Raadgeving voor het verwerpen van de verpakking J Ontzie het milieu bij het verwerpen van de verpakking van uw apparaat. Alle voor de verpakking gebruikte materialen zijn milieuvriendelijk (het karton wordt gemaakt van gebruikt papier) en kunnen geregenereerd worden. J Door recycleren van de verpakkingen, doet u mee aan een verminderd gebruik van grondstoffen en bovendien wordt zodoende het volume van de vuilnisstortplaatsen teruggebracht. J Werk op doeltreffende wijze mee aan de bescherming van het milieu door de juiste afhandeling van de verpakking, breng deze daarvoor naar de dichtst bijzijnde vuilnis ophaalplaats of, zo mogelijk, stuur de verpakking terug naar de leverancier die u de apparaat verkocht heeft. [. . . ] Verzeker u er van dat de clips dicht zijn om te voorkomen dat de diffusie klep kan vallen. Fig 12. 90 m e * Gebruiksaanwijzingen 0 j Verwijder de diffuser en sluit de afvoerbuis van de lucht aan op het onderdeel. Opmerkingen: Maak de afvoerbuis van de warme lucht niet onnodig lang (grootste lengte 140 cm). MgJ4 Om dit vast te zetten op het raam of het balkon beschikt u over twee laterale gaatjes. Als de vochtigheidsgraad erg hoog is, zal het apparaat condensatie water opslaan in het interne depot. 3, dat aangeeft dat het depot vol loopt, branden en dit moet dan geleegd worden. In dat geval koelt het apparaat niet meer, zoals uitgelegd is in "Voorwaarden van het transport", Fig. Aangeraden wordt het apparaat af te zetten gedurende het legen van het waterdepot. Wij herinneren u eraan dat wanneer het apparaat afgezet is, men ongeveer drie minuten moet wachten voor het weer aan te zetten. Dit is de tijd die nodig is om de goede werking van het apparaat te garanderen. h* "-» Fig. Als het apparaat automatisch omdat de kamer de gekozen temperatuur gebruikt heeft afslaat door de thermostaat, moet u wachten totdat de temperatuur in de omgeving 2-3° C stijgt, voordat het apparaat weer gaat werken. Ontvochtiging In deze functie vermindert het apparaat de vochtigheid in de omgeving en reinigt de lucht. 20. 9 2 Gebruiksaanwijzingen J Plaats een bakje bij het einde van de buis en verwijder de dop om het condensatie water op te kunnen vangen, Fig. 23 J Verwijder de diffuser en zet de afvoerbuis van de lucht op de in Fig 22 aangegeven positie. j Mocht u dit wensen dan kunt u ook de afvoerbuis geheel demonteren. Let op!De hoeveelheid ontvocht water kan wisselen, afhankeiijk van de omstandigheden van de omgeving. Bij het veranderen van functie mag u niet vergeten de dop op de lozingsbui van het water te plaatsen. Mocht u dit vergeten dan zal het water uit het apparaat vloeen als dit gaat werken. Houdt altijd rekening met het feit dat de temperatuur van de omgeving 18°C. Bij deze manier van werken, stijgt de temperatuur van de kamer enigszins. Luchtreiniging Bij deze functie circuleert de lucht weer naar het interieur van de kamer, (ventilatie) en de lucht gaat dan door een systeem van filters. . In het apparaat is een basis filter geinstalleerd en verder beschikt het over een actieve filter, (except PAM0520) die door de gebruiker geinstalleerd moet worden in het apparaat, zie paragraaf "Installatie van de reinigingsfilter (dubbel actief)" om het volgende te voorkomen: - Stuifmeel, bacterien en stof. j Plaats de afvoerbuis van de lucht op dezelfde positie als bij de ontvochtiging. Til de orientatieklep die zich aan de bovenkant van het apparaat bevindt omhoog. [. . . ] het apparaat werkt niet en het lampje dat aangeeft dat het depot van het condensatie water vol is brandt. . . Als het lampje blijft branden, leeg dan het interne water depot van het apparaat. het apparaat werkt niet en het lampje dat het vullen van het water reservoir aangeeft knippert. . . J Controleer of de verbindingen van de afvoerbuis van de warme lucht goed zijn. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH PAM 0540

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH PAM 0540 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag