Gebruiksaanwijzing BOSCH OTM 4

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH OTM 4. Wij hopen dat dit BOSCH OTM 4 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH OTM 4 te teleladen.


BOSCH OTM 4 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2227 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH OTM 4

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Dit apparaat mag enkel worden geïnstalleerd in een goed verluchte ruimte, waarbij de geldende reglementen en beschikkingen inzake ventilatie nageleefd worden. Het apparaat mag niet worden aangesloten op een inrichting voor de afvoer van verbrandingsproducten. De plaats waarin het apparaat geïnstalleerd wordt, moet beschikken over de reglementaire ventilatie in perfecte staat. Zorg, voordat uw nieuwe kookplaat geïnstalleerd wordt, dat de installatie uitgevoerd wordt volgens het installatievoorschrift. [. . . ] Zorg ervoor dat er tijdens het gebruik van het apparaat altijd toezicht is. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met beperkte fysieke, sensorische of geestelijke vermogens of personen die gebrek aan kennis of ervaring hebben, wanneer zij onder toezicht staan of met het oog op een veilig gebruik volledig over de bediening van het apparaat zijn geïnformeerd en op de hoogte zijn van de gevaren die hieruit kunnen voorvloeien. Kinderen mogen het toestel niet zonder toezicht schoonmaken of onderhouden. Zorg ervoor dat kinderen onder de 8 jaar uit de buurt van het toestel blijven. Sla geen corrosieve chemische producten, stoom, ontvlambare materialen noch niet-voedingsmiddelen op onder dit huishoudtoestel noch dichtbij. Pannen die beschadigd zijn, een ongeschikte afmeting hebben, buiten de randen van de kookplaat uitkomen of niet goed geplaatst zijn kunnen ernstig letsel veroorzaken. Indien een van de knoppen niet kan worden gedraaid, forceer deze niet. Telefoneer onmiddellijk de Technische Dienst, om over te gaan tot de reparatie of vervanging hiervan. Uw nieuwe apparaat Op bladzijde 2 staat een algemeen overzicht van uw apparaat en van het vermogen van de branders. Toebehoren Onderstaand toebehoren kan worden verkregen bij de Technische Dienst: Aanvullend rooster wok Enkel om te gebruiken voor wokbranders met pannen met holronde bodem. Het gebruik van deze pannen kan een zekere tijdelijke vervorming in de vetpot veroorzaken. Aanvullend rooster koffiepot Uitsluitend te gebruiken op de hulpbrander met pannen met een diameter kleiner dan 12 cm. Simmer Cap Brander die uitsluitend bedoeld is voor het koken op de laagste stand. Controleer voor gebruik of de roosters en de branderdeksels op de juiste wijze zijn geplaatst. Stoot niet tegen de kookplaat aan, noch plaats hierop te hoge gewichten. Waarschuwingen voor het gebruik Onderstaande raadgevingen helpen u energie te besparen en schade vermijden aan de pannen: Gebruik pannen met een geschikte maat voor elke brander. Een deel van de energie gaat verloren. 5 Reiniging en onderhoud Reiniging Wanneer het apparaat koud is, reinig het met een spons, water en zeep. Reinig na elk gebruik het oppervlak van de verschillende elementen van de brander, nadat deze is afgekoeld. Achtergebleven resten (aangekoekt voedsel, vetdruppels, enz. ), hoe weinig ook, zetten zich vast op het oppervlak en zijn later moeilijker te verwijderen. De beweging van sommige pannen kan metaalresten achterlaten op de roosters. Reinig de branders en de roosters met zeepsop en wrijf erover met een niet-metalen borstel. Indien de roosters rubber voetjes hebben, wees voorzichtig bij het reinigen hiervan. De aanwezigheid van waterdruppels of vochtige zones bij de aanvang van het koken kan het email beschadigen. Na het reinigen en drogen van de branders, zorg dat de branderdeksels juist geplaatst zijn op de diffusor. Dit zou de kookplaat kunnen beschadigen. Onderhoud Reinig meteen gemorste vloeistof. [. . . ] De gleuven van de brander zijn vuil. 6 Technische dienst Indien onze Technische Dienst aangevraagd wordt, dient het productnummer (E-Nr. ) en het fabricagenummer (FD) van het apparaat te worden verstrekt. Deze informatie staat op het gegevensplaatje, op de onderzijde van de kookplaat en op het label van de gebruiksaanwijzing. De contactgegevens in alle landen vindt u in de bijgesloten lijst met Servicedienstadressen. Verzoek om reparatie en advies bij storingen NL 088 424 4010 B 070 222 141 Vertrouw op de competentie van de producent. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH OTM 4

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH OTM 4 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag