Gebruiksaanwijzing BOSCH NVF645H14E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH NVF645H14E. Wij hopen dat dit BOSCH NVF645H14E handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH NVF645H14E te teleladen.


BOSCH NVF645H14E : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (517 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BOSCH NVF645H14E (510 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH NVF645H14E

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Indien het toestel transportschade heeft opgelo pen, mag het niet worden aangesloten. Neem in dat geval contact op met de technische dienst en leg de veroorzaakte schade schriftelijk vast. Doet u dat niet, dan gaat elk recht op schadevergoeding verloren. Veiligheidsaanwijzingen Het apparaat is alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik. De kookplaat mag uitsluitend gebruikt worden voor het bereiden van voedsel. [. . . ] (Hoe hoger de kookstand, hoe langer de werkingstijd en hoe hoger de bereikte temperatuur). Pannen met ruwe bodems kunnen krassen op de kookplaat veroorzaken. Deze kunnen beschadigd raken. Hete pannen Zet nooit hete pannen op het bedieningspaneel, de zone met de indicators en het frame van de kookplaat. Gebruik de kookplaat niet als werk- of steunoppervlak. Zout, suiker en zand Harde en puntige voorwerpen Gemorst voedsel Harde en puntige voorwerpen kunnen schade veroorzaken als ze op de kookplaat vallen. Verwijder deze producten onmiddellijk met een glasschraper. 6 Ongeschikte reinigingsmiddelen Metaalkleurige verblekingen worden veroorzaakt door het gebruik van ongeschikte schoonmaakproducten en door slijtage door het contact met de pannen. Aluminiumfolie en plastic bakken smelten als ze op een hete kookzone worden gelegd. Plastic en papier Milieubescherming Milieuvriendelijke afvalverwijdering Pak het apparaat uit en dank de verpakking op milieuvriendelijke wijze af. Dit apparaat voldoet aan de Richtlijn betreffende Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur AEEA, 2002/96/EG. Deze richtlijn omschrijft een kader voor de terugvoer en het opnieuw gebruiken van gebruikte apparaten over het hele Europese grondgebied. Tips om energie te besparen H Gebruik pannen met een dikke, vlakke bodem. H De diameter van de bodem van de pan moet overeenkomen met die van de kookzone. Let op: Als de fabrikant de diameter van de bovenkant van de pan heeft gegeven. Als de diameter van de pan niet overeenkomt met die van de kookzone, is het beter dat deze groter is dan de afmeting van de kookzone. Anders gaat de helft van de energie verloren. 7 H Kies pannen met een geschikte afmeting voor de hoeveelheid te bereiden voedsel. H Zet de pan altijd midden op de kookzone en doe altijd het bijbehorende deksel op de pan. Bij het koken zonder deksel op de pan is het energieverbruik vier keer zo hoog. Op die manier bespaart u energie en blijven bovendien vitamines en mineralen van de groente behouden. H Bij de bereiding van stoofgerechten of vloeibaar voedsel zoals soep, sauzen of dranken, kunnen deze ongemerkt te snel verhitten en overkoken. Kies hiertoe een geschikt vermogensniveau en roer voor en tijdens de verhitting in het voedsel. Vertrouwd raken met het apparaat De gebruiksaanwijzing geldt voor verschillende kookplaten. Op bladzijde 2 staat een overzicht van de modellen. Kookzones Kookzone Enkele kookzone l Dubbele kookzone Activeren en deactiveren Gebruik een pan met een geschikte afmeting. * Deactiveren: draai de knop naar rechts tot stand 0. m Braadzone * Draai de knop naar rechts om de hele kookzone in een lagere kookstand te zetten: 5, 4, 3, enz. 8 Restwarmteindicator De kookplaat beschikt over een restwarmte-indicator S in elke kookzone die toont welke nog warm zijn. Ook als de plaat uit staat, blijft de S branden zo lang de kookzone warm is. Na een stroomonderbreking gaat de restwarmte-indicator niet meer branden. [. . . ] olie) diepvriesproducten overige producten * Doorkoken zonder deksel 1 2 stuks 2 3 stuks 10 stuks 200 g per vulling 400 g per vulling Aankook stand 6 Door Doorkookduur kookstand 125 g 250 g 125 g 250 g 750 g 1, 5 kg 750 g 1, 5 kg 500 g 1 kg 250 g 500 g 4 stuks 1 kg 500g 3 4 min. ononderbroken frituren ononderbroken frituren 11 Onderhoud en reiniging De tips en waarschuwingen in dit hoofdstuk zijn bedoeld voor een optimale reiniging en onderhoud van deze kookplaat. Kookplaat Reiniging Maak de plaat na ieder gebruik schoon. Gebruik nooit: H Schuurmiddelen H Agressieve reinigingsmiddelen zoals ovensprays of vlekkenmiddelen H Schuursponzen H Hoge drukreinigers of stoomreinigers Glasschraper Verwijder hardnekkige resten met een glasschraper. 1. Reinig het oppervlak van de kookplaat niet met het beschermkapje van de schraper. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH NVF645H14E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH NVF645H14E zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag