Gebruiksaanwijzing BOSCH 8ZP1 SUPPLEMENT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH 8ZP1. Wij hopen dat dit BOSCH 8ZP1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH 8ZP1 te teleladen.


BOSCH 8ZP1 SUPPLEMENT: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (878 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH 8ZP1SUPPLEMENT

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] € Dit apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot elektromagnetische velden (EMV). Mits het apparaat op de juiste wijze en volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, is het veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare wetenschappelijke bewijs. € Gebruik nooit accessoires die niet aanbevolen worden door de fabrikant. Deze kunnen gevaar opleveren voor de gebruiker en schade toebrengen aan het apparaat. [. . . ] € Haal de stekker uit het stopcontact als u toebehoren wisselt en voor onderhoudswerkzaamheden. € Gebruik het apparaat niet indien de stekker, het netsnoer of het apparaat zelf beschadigd is. Indien het netsnoer beschadigd is, moet u het laten vervangen door een bekwame gekwalificeerde dienst(*) om gevaar te voorkomen. € Haal de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet gebruikt wordt. * Bekwame gekwalificeerde dienst: after-sales dienst van de fabrikant of de importeur, die erkend en bevoegd is om dergelijke reparaties te doen zodat elk gevaar vermeden wordt. € Plaats het apparaat altijd op een vlakke stabiele ondergrond en zorg voor minimaal 10 cm. € Het apparaat kan bij het eerste gebruik wat geur en rook verspreiden, dit is normaal. nL 12 Gebruik 1 Hakfunctie • Plaats de plastic kom op de motorbasis en draai de hendel rechtsom. € Plaats de messenhouder op de as in het midden van de kom en druk het volledig naar onderen. Grote stukken voedsel dienen eerst in kleine stukjes te worden gesneden. € Plaats de cover op de kom en draai het totdat u het signaaltje hoort, zoals afgebeeld in Figuur 4. NL Garantievoorwaarden • Tristar is niet verantwoordelijk voor schade: o Ten gevolge van een val of ongeluk. € Door eventuele reparatie wordt de oorspronkelijke garantieperiode van 2 jaar niet verlengd. Deze garantie heft de gebruikersrechten volgens Europese richtlijn 1944/44CE niet op. € Bewaar altijd uw aankoopbewijs, zonder dit aankoopbewijs kunt u geen aanspraak maken op enige vorm van garantie. • Bij schade veroorzaakt door het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing vervalt het recht op garantie!Voor vervolgschade die hieruit ontstaat is Tristar niet aansprakelijk. Voor materiële schade of persoonlijk letsel veroorzaakt door ondeskundig gebruik of het niet opvolgen van de veiligheidsvoorschriften is Tristar niet aansprakelijk. € Anders dan het schoonmaken, zoals genoemd in deze handleiding, is aan dit apparaat geen onderhoud noodzakelijk. HAKKEN & KLOPPEN Reiniging • Haal altijd de stekker uit het stopcontact alvorens het apparaat schoon te maken. € Maak het apparaat schoon na elk gebruik, zodat etensresten niet in de kom achterblijven. 11 Gebruiksaanwijzing • Indien er reparaties moeten worden uitgevoerd, mag dit uitsluitend door een geautoriseerd bedrijf gebeuren. [. . . ] € Indien zich problemen zouden voordoen gedurende 2 jaar na aankoopdatum, welke gedekt zijn door de fabrieksgarantie, kunt u het apparaat ter vervanging aanbieden bij uw aankooppunt. € Dit apparaat heeft 24 maanden garantie vanaf de datum van aankoop (kassabon). € Uitsluitend materiaal- en/of fabricagefouten komen in aanmerking voor deze garantie. € Als u gebruik wilt maken van uw garantieaanspraak, zorgt u er dan voor dat u het volledige apparaat in zijn originele doos en aankoopbewijs inlevert bij uw aankooppunt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH 8ZP1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH 8ZP1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag