Gebruiksaanwijzing BOSCH MUM5

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH MUM5. Wij hopen dat dit BOSCH MUM5 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH MUM5 te teleladen.


BOSCH MUM5 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (28876 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH MUM5

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Apparaten kunnen worden gebruikt door personen met verminderde fysische, sensorische of mentale vaardigheden of gebrek aan ervaring en kennis indien zij onder toezicht staan of zijn onderwezen in het veilige 56 Robert Bosch Hausgeräte GmbH nl gebruik van het apparaat en de daaruit resulterende gevaren hebben begrepen. het apparaat uitsluitend aansluiten en gebruiken volgens de gegevens op het typeplaatje. Alleen gebruiken wanneer het aansluitsnoer en het apparaat niet zijn beschadigd. Het apparaat moet altijd worden losgemaakt van het stroomnet wanneer er geen toezicht op is en voordat het in elkaar wordt gezet, uit elkaar wordt genomen of wordt gereinigd. [. . . ] 4 Functie-indicatie Brandt tijdens het gebruik (draaischakelaar op M of 1–7). Knippert bij een bedieningsfout van het apparaat, bij activering van de elektronische zekering en bij een apparaatdefect, zie het hoofdstuk „Hulp bij storingen”. 7 Aandrijving voor hulpstukken (roergarde, klopgarde, kneedhaak) en vleesmolen (extra toebehoren *) 8 Aandrijvingsbeschermdeksel mixer 9 Aandrijving voor mixer (Extra toebehoren *) Het mixeraandrijvings-beschermingsdeksel aanbrengen als de aandrijving niet wordt gebruikt. 10 Automatische snoeropwikkeling 1 2 Robert Bosch Hausgeräte GmbH 59 nl Arbeitspositionen afb. ρ Bedienen sÉêïçåÇáåÖëÖÉî~~ê> aÉ=ëíÉââÉê=é~ë=áå=ÜÉí=ëíçéÅçåí~Åí=ëíÉâÉå= ï~ååÉÉê=~ääÉ=îççêÄÉêÉáÇáåÖÉå=îççê=ÜÉí=ïÉêâÉå= ãÉí=ÜÉí=~éé~ê~~í=òáàå=ìáíÖÉîçÉêÇK ^ííÉåíáÉ> eÉí=~éé~ê~~í=~ääÉÉå=ãÉí=ÜÉí=íçÉÄÉÜçêÉåL Üìäéëíìâ=áå=ÇÉ=ÄÉÇêáàÑëëí~åÇ=ÖÉÄêìáâÉåK eÉí=~éé~ê~~í=åáÉí=òçåÇÉê=áåÖêÉÇáØåíÉå= ÖÉÄêìáâÉåK= ^éé~ê~~í=Éå=íçÉÄÉÜçêÉå=åáÉí=ÄäççíëíÉääÉå=~~å= ï~êãíÉÄêçååÉåK=aÉ=çåÇÉêÇÉäÉå=òáàå=åáÉí= ÖÉëÅÜáâí=îççê=ÖÉÄêìáâ=áå=ÉÉå=ã~ÖåÉíêçåK  Het apparaat en het toebehoren grondig reinigen voordat u deze voor het eerst gebruikt, zie „Reiniging en onderhoud”. Belangrijke aanwijzing In deze gebruiksaanwijzing vindt u een sticker met de richtwaarden voor de werksnelheid van het apparaat bij gebruik van de hulpstukken resp. De draaiarm beschikt over een „Easy Armlift”functie, die de omhoogbeweging van de draaiarm ondersteunt. instellen van de bedrijfspositie:  Ontgrendelknop indrukken en de draaiarm draaien. bedrijfs- Aandrijving Hulpstukken stand /toebehoren Werksnelheid 1–5 1 7 1–7 1–3 2 7 Voorbereiden * – 3–7  Het basisapparaat op een vlakke en schone ondergrond zetten. ρ Het snoer in één keer tot de gewenste lengte 3 6 3–5 9 5–7 5–7 4 7 * Aanbrengen/verwijderen van de (roer)garde en de kneedhaak; Toevoegen van grote verwerkingshoeveelheden. ρ)  Het snoer inkorten: Kort aan het snoer trekken en tot de gewenste lengte laten opwikkelen. Dan opnieuw kort aan het snoer trekken en langzaam loslaten; het snoer is gearrêteerd. Kneedhaak (15) voor het kneden van dik deeg en het mengen van ingrediënten die niet fijngemaakt mogen worden (bijv. Als dit niet het geval is, past u de hoogteinstelling van de klopgarde als volgt aan:  Stekker uit wandcontactdoos nemen. ρ De optimale hoogte van de klopgarde instellen door de garde te draaien: – met de klok mee draaien: optillen – tegen de klok in draaien: neerlaten draaiarm op positie 1 zetten. ρ Wanneer de hoogte goed is ingesteld, op de ontgrendelknop drukken en de draaiarm op positie 2 zetten. ρ Kom aanbrengen: – de kom schuin naar voren houden en aanbrengen, – tegen de klok in draaien tot hij vastklikt. ρ Afhankelijk van de uit te voeren taak de roergarde, slaggarde of kneedhaak in de aandrijving steken tot deze vastklikt. Ons advies: – Roergarde „Profi Flexi”: eerst roeren op stand 1–2, dan eventueel op 3–5 – Klopgarde „Profi”: stand 7, doorroeren op stand 1 – Kneedhaak: eerst roeren op stand 1, kneden op stand 3. Robert Bosch Hausgeräte GmbH 61 nl Na gebruik  Apparaat uitschakelen met de draaischakelaar. [. . . ] Garantievoorwaarden Voor dit apparaat gelden de garantievoorwaarden die worden uitgegeven door de vertegenwoordiging van ons bedrijf in het land van aankoop. De leverancier bij wie u het apparaat hebt gekocht geeft u hierover graag meer informatie. Om aanspraak te maken op de garantie hebt u altijd uw aankoopbewijs nodig. Mayonaise 2 eieren 2 theelepel mosterd ¼ l olie 2 eetlepels citroensap of azijn 1 snufje zout beetje suiker De ingrediënten moeten dezelfde temperatuur hebben. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH MUM5

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH MUM5 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag