Gebruiksaanwijzing BOSCH MUM4832

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH MUM4832. Wij hopen dat dit BOSCH MUM4832 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH MUM4832 te teleladen.


BOSCH MUM4832 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (10014 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH MUM4832

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Apparaten kunnen worden gebruikt door personen met verminderde fysische, sensorische of mentale vaardigheden of gebrek aan ervaring en kennis indien zij onder toezicht staan of zijn onderwezen in het veilige 36 Robert Bosch Hausgeräte GmbH nl gebruik van het apparaat en de daaruit resulterende gevaren hebben begrepen. het apparaat uitsluitend aansluiten en gebruiken volgens de gegevens op het typeplaatje. Alleen gebruiken wanneer het aansluitsnoer en het apparaat niet zijn beschadigd. [. . . ] : Het snoer opbergen in het snoeropbergvak Mengkom met toebehoren 10 Mengkom 11 Deksel Hulpstukken 12 Roergarde 13 Klopgarde 14 Kneedhaak met deegvanger Mixer 15 Houder 16 Mesinzetstuk 17 Afdichtring 18 Mengbeker 19 Deksel 20 Trechter * Indien een van de toebehoren niet is meegeleverd, kan het in de speciaalzaak of bij de klantenservice worden aangeschaft. In één oogopslag De pagina's met afbeeldingen uitklappen a. ρ Basisapparaat 1 Ontgrendelknop 2 Draaiarm (zie „Bedrijfsposities”) 3 Draaischakelaar 0/off = stop /P = parkeerschakeling Draaischakelaar vasthouden tot de aandrijving stilstaat; het hulpstuk bevindt zich in parkeerpositie. Standen 1–4 = werksnelheid Stand 1 = laagste toerental – langzaam Stand 4 = hoogste toerental – snel Bij een stroomstoring blijft het apparaat ingeschakeld; na de stroomstoring gaat het automatisch weer lopen. 4 Aandrijvingsbeschermdeksel Het aandrijvingsbeschermingsdeksel kunt u verwijderen door het te draaien tot de vergrendeling is ontgrendeld. 5 Aandrijving voor – doorloopsnijder * – citruspers * – graanmolen * Het aandrijvings-beschermingsdeksel aanbrengen als de aandrijving niet wordt gebruikt. Bedrijfsstand 1 2 3 4 5 6 7 Aanbrengen/verwijderen van de (roer)garde en de kneedhaak Toevoegen van grote verwerkingshoeveelheden Voorbereiden  Het basisapparaat op een vlakke en schone ondergrond zetten. Kneedhaak (c) met deegvanger (d) voor het kneden van dik deeg en het mengen van ingrediënten die niet fijngemaakt mogen worden (bijv. SÉêïçåÇáåÖëÖÉî~~ê=Çççê= êçíÉêÉåÇÉ=ÜìäéëíìââÉå> qáàÇÉåë=ÜÉí=ÖÉÄêìáâ=åççáí=áå=ÇÉ=ãÉåÖâçã= ÖêáàéÉåK eìäéëíìââÉå=~ääÉÉå=ïáëëÉäÉå=ï~ååÉÉê= ÇÉ ~~åÇêáàîáåÖ=ëíáäëí~~í=Ó=å~=ÜÉí=ìáíëÅÜ~âÉäÉå= äççéí=ÇÉ=~~åÇêáàîáåÖ=åçÖ=ÉîÉå=å~K eÉí=~éé~ê~~í=ã~Ö=ìáíëäìáíÉåÇ=ïçêÇÉå=ÖÉÄêìáâí= ï~ååÉÉê=ÇÉ=åáÉíJÄÉëÅÜÉêãÇÉ=~~åÇêáàîáåÖÉå= òáàå=îççêòáÉå=î~å=ÇÉ=~~åÇêáàîáåÖëJ ÄÉëÅÜÉêãáåÖëÇÉâëÉäëK  Draaischakelaar op P zetten en vasthouden Bedienen  sÉêïçåÇáåÖëÖÉî~~ê> aÉ=ëíÉââÉê=é~ë=áå=ÜÉí=ëíçéÅçåí~Åí=ëíÉâÉå= ï~ååÉÉê=~ääÉ=îççêÄÉêÉáÇáåÖÉå=îççê=ÜÉí=ïÉêâÉå= ãÉí=ÜÉí=~éé~ê~~í=òáàå=ìáíÖÉîçÉêÇK ^ííÉåíáÉ> eÉí=~éé~ê~~í=~ääÉÉå=ãÉí=ÜÉí=íçÉÄÉÜçêÉåLÜìäéëíìâ= áå=ÇÉ=ÄÉÇêáàÑëëí~åÇ=ÖÉÄêìáâÉåK eÉí=~éé~ê~~í=åáÉí=òçåÇÉê=áåÖêÉÇáØåíÉå=ÖÉÄêìáâÉåK= ^éé~ê~~í=Éå=íçÉÄÉÜçêÉå=åáÉí=ÄäççíëíÉääÉå=~~å= ï~êãíÉÄêçååÉåK=aÉ=çåÇÉêÇÉäÉå=òáàå=åáÉí=ÖÉëÅÜáâí= îççê=ÖÉÄêìáâ=áå=ÉÉå=ã~ÖåÉíêçåK  Het apparaat en het toebehoren grondig reinigen voordat u ze in gebruik neemt, zie „Reiniging en onderhoud”. Afhankelijk van de uit te voeren taak de roergarde, slaggarde of kneedhaak in de aandrijving steken tot deze vastklikt. Bij de kneedhaak de deegvanger draaien tot de kneedhaak kan worden vastgeklikt. ρ Draaischakelaar op P zetten en vasthouden tot de aandrijving stilstaat. ρ Draaischakelaar op P zetten en vasthouden tot de aandrijving stilstaat. ρ Mixkom plaatsen (markering op de sokkel tegen de markering op het basisapparaat) en tegen de klok in tot aan de aanslag draaien (Afb. [. . . ] Mayonaise 2 eieren 2 theelepel mosterd ¼ l olie 2 eetlepels citroensap of azijn 1 snufje zout beetje suiker De ingrediënten moeten dezelfde temperatuur hebben.  De ingrediënten (behalve de olie) enkele seconden mixen op stand 2. ρ De mixer op stand 4 zetten en de olie langzaam in de trechter gieten; mengen totdat de mayonaise emulgeert. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH MUM4832

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH MUM4832 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag