Gebruiksaanwijzing BOSCH MFQ 3530S/02

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH MFQ 3530S/02. Wij hopen dat dit BOSCH MFQ 3530S/02 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH MFQ 3530S/02 te teleladen.


BOSCH MFQ 3530S/02 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1605 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH MFQ 3530S/02

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruik in overeenstemming met bestemming "crushen"), ­ uitsluitend in hoeveelheden in het huishouden gebruikelijk en alleen voor privé huishoudelijk gebruik in droge ruimtes. Noten, pitten, grote korrels of stelen, ­ het verwerken van materialen die geen levensmiddelen zijn, Gebruik het apparaat niet daar waar rechtstreeks zonlicht is of inwerking van warmte door andere apparaten. Anders kan het apparaat oververhit raken en ook het glas van het mix-opzetstuk kan springen!­ het gebruik voor bedrijfsmatige en industriële doeleinden, ­ het gebruik in een vochtige omgeving of in de openlucht. [. . . ] Na de opgegeven KB-tijd moet het apparaat zo lang uitgeschakeld worden, totdat de motor op kamertemperatuur is afgekoeld. Als u alle delen heeft schoongemaakt, zoals onder "Reinigen" beschreven: Voordat u het apparaat gebruikt, dient u zich ervan te overtuigen, dat . ­ het apparaat niet beschadigd is, net zo min als het netsnoer met netstekker en alle accessoires en reserveonderdelen, ­ alle delen van de verpakking van het apparaat zijn verwijderd. Bewaart u de verpakking om het apparaat veilig te kunnen bewaren of verzenden, bijv. Maak alle onderdelen vóór het eerste gebruik van de blender zorgvuldig schoon (zie "Reinigen"). ­ dat de netstekker direct binnen bereik is zodat deze in geval van gevaar uit het stopcontact gehaald kan worden. ­ dat het apparaat stabiel en niet glijdend staat, om bij vibraties niet om te vallen. ­ dat het snoer y niet in de werkomgeving steekt en doordat er per ongeluk aan getrokken wordt het apparaat kan laten omvallen. De motor gaat uit, zodra het mix-opzetstuk e van het motorblok u afgehaald wordt. Mogelijk wordt dan over het hoofd gezien, dat de machine nog altijd ingeschakeld is. De motor start opnieuw, zodra het mix-opzetstuk e gemonteerd wordt: Daarom: · Doet u de netstekker dan pas in het stopcontact, als u klaar bent met het mix-opzetstuk e vullen en dit gesloten gemonteerd is. Mix-opzetstuk reinigen ³ Reinig het mix-opzetstuk e alleen met een afwasborstel met een lange steel, zodat u zich niet aan de messen r kunt verwonden. ³ In geval van hardnekkige vervuiling kunt u het mix-opzetstuk e ook in de afwasmachine laten reinigen. Demonteer het mix-opzetstuk e daarvoor altijd, zoals later beschreven. Als u de blender direct na gebruik reinigt, verkrijgt u veelal voldoende hygiënische reiniging door volgende alternatieven: ³ Vul het mix-opzetstuk e met water, sluit de deksel w en zet het mix-opzetstuk e op het motorblok u. Steek de netstekker in het stopcontact en druk een paar keer op het Ice Crush/Cleanbedrijf, zodat de messen r met maximaal toerental door het water ploegen. Indien de vervuiling niet opgelost wordt, kunt u het onderste plastic gedeelte van het mix-opzetstuk e met de messen r ontkoppelen van het glazen gedeelte: ³ Reinig beide delen in een milde oplossing van ³ Zet het plastic gedeelte Let u erop, dat de sluitring er is ingezet. ³ Gebruik een droge, hooguit licht vochtige, doek ³ Controleer bij iedere reiniging, of de contactom de oppervlakken van kunststof schoon te maken. schakelaar in de opname van het mix-opzetstuk e niet door resten van vervuiling geblokkeerd is. Indien u mogelijke blokkeringen niet kunt oplossen met de punt van een blad papier, wendt u zich dan tot de klantenservice. Gebruik in geen geval een hard voorwerp, omdat de contactschakelaar zodoende beschadigd kan raken. ³ Verwijder mogelijke vervuilingen aan de onderzijde van het motorblok u alleen met een droge doek of met een stofpenseel. [. . . ] ³ Draai het plastic gedeelte van het mix-opzetstuk e zo, dat het zich van het glazen gedeelte van het mix-opzetstuk e laat ontkoppelen. ³ Mocht u de blender langere tijd niet meer gebruiken, reinig deze dan grondig ( zie hoofdstuk , , Reinigen"). ³ Wikkel het netsnoer y om het kabelspoel i aan de voet van het motorblok u. Neem in geval van twijfel contact op met de gemeentelijke reinigingsdienst. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH MFQ 3530S/02

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH MFQ 3530S/02 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag