Gebruiksaanwijzing BOSCH MFQ 3520S/03

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH MFQ 3520S/03. Wij hopen dat dit BOSCH MFQ 3520S/03 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH MFQ 3520S/03 te teleladen.


BOSCH MFQ 3520S/03 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1605 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH MFQ 3520S/03

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] –■ Voor uw veiligheid wordt aanbevolen het apparaat nooit te gebruiken of achter te laten in een omgeving blootgesteld aan slechte weersomstandigheden of vocht. –■ Gebruik het apparaat nooit voor andere doeleinden dan waarvoor het primair bedoeld is. –■ Als uw apparaat beschadigd is, gebruik het dan niet en neem contact op met de klantenservice van . –■ Gebruik, voor uw eigen veiligheid, uitsluitend accessoires en onderdelen die voor het apparaat bestemd zijn. [. . . ] –■ Vergeet niet om de afdichtring op de juiste manier op het messengedeelte te plaatsen voordat u de blender installeert, om elk risico op lekken te voorkomen. 18 KENMERKEN ■■ Glazen litermaat, bruto inhoud 2L - 1, 5L bruikbare inhoud ■■ Mes met 6 snijvlakken in stervorm ■■ Bedieningspaneel met elektronisch scherm en tiptoetsen ■■ 6 vooringestelde menu’s + “ijs” functie ■■ 10 snelheden ■■ Instelling van de mixertijd en elektronische wekker - automatische stopfuntie ■■ Glazen miniblender ■■ 22 000 toeren/minuut ■■ 230 Volt - 50Hz - 1000 Watt STROOMKABEL Controleer de stroomkabel zorgvuldig voor elk gebruik. Om elk risico voor de gebruiker te vermijden, mag de stroomkabel uitsluitend vervangen worden door , of zijn klantenservice of een door gekwalificeerd en goedgekeurd persoon. Deze apparaten voldoen aan de richtlijnen 2006/95/EU, 2004/108/ CE, DEEE 2002/96/EU, RoHs 2002/95/EU en aan de EU richtlijn inzake aanraking met levensmiddelen 1935/2004. MILIEU Milieubescherming – RICHTLIJN 2002/96/EU Om ons milieu en onze gezondheid te beschermen moeten elektrische apparaten aan het einde van hun levensduur verwijderd worden volgens nauwkeurig vastgestelde regels en is medewerking en betrokkenheid van zowel leverancier als gebruiker noodzakelijk. Daarom mag uw apparaat, zoals aangegeven met het symbool op het etiket, in geen geval in een afvalbak voor huishoudelijk afval weggegooid worden. Het is uw verantwoordelijkheid om dit apparaat aan het einde van zijn levensduur in te leveren bij een afvalinzamelingspunt bestemd voor elektrische en elektronische huishoudelijke apparaten. Neem voor informatie met betrekking tot de inzameling en de recycling van afgedankte apparaten contact op met uw lokale autoriteiten, de vuilophaaldienst of de winkel waar u het apparaat hebt gekocht. INGEBRUIKNAME EN GEBRUIK 1E GEBRUIK ■■ Let er bij het uitpakken van het apparaat op dat u alle zakjes, stickers, opvulblokken en andere verpakkingsonderdelen verwijdert. ■■ Controleer of alle onderdelen en accessoires aanwezig en in goede staat zijn. –■ Reinig de kan voor gebruik goed met zeepsop of water met vaatwasmiddel. –■ Toets start/stop Gebruik de start/stop toets voor elke keer dat u een functie selecteert, en een keer om het apparaat aan te zetten nadat u de stekker in het stopcontact hebt gestoken. Gebruik deze toets ook om het ingestelde programma te starten en de apparaat te laten draaien. U kunt de werking van het apparaat op elk moment onderbreken door op deze zelfde toets te drukken. LET OP: Til het deksel nooit op tijdens het mengen van de ingrediënten. Om ingrediënten tijdens het mengen toe te voegen, haalt u de doseerdop eraf of stopt u het apparaat eerst. Voor alle type bereidingen is het belangrijk te starten op een lage snelheid en de snelheid langzaam op te voeren. MINIBLENDER: De miniblender kunt u voor vele verschillende doeleinden gebruiken: ■■ Hakken van walnoten, hazelnoten, amandelen. –■ Hakken van uien ■■ Pureren van gedroogde abrikozen, gekookte groenten (babyvoeding), of een mengsel van knoflook en peterselie voor ‘persillade’ ■■ Het tot poedersuiker malen van kristalsuiker, een crumble van ontbijtcereals en droge biscuits of paneermeel van beschuit of droog brood. Let op, voor een optimaal resultaat moet u het kannetje van de miniblender niet te vol doen. 23 ONDERHOUD LET OP: Dompel het apparaat of de stekker nooit onder in water en reinig het nooit in de vaatwasser. Gebruik geen schuurspons of schurende of bijtende schoonmaakmiddelen op het kunststof om het plastic te beschermen en de glans de behouden. [. . . ] Buiten de garantie vallen: beschadiging die voortkomen uit verkeerd gebruik of het niet naleven van de handleiding en schade door vallen. dEZE GARANTIE BEPERKT ZICH TOT HUISHOUDELIJK GEBRUIK EN IN GELDT IN GEEN GEVAL BIJ BEROEPSMATIG GEBRUIK. De wettelijk verplichte garantie van de verkoper sluit in niets de wettelijke garantie van de producent uit voor wat betreft fabricagefouten, volgens artikel 1641 en verder van het Franse Burgerlijk Wetboek. In geval van een technisch defect binnen 8 dagen volgend op de aankoopdatum wordt het apparaat vervangen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH MFQ 3520S/03

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH MFQ 3520S/03 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag