Gebruiksaanwijzing BOSCH MCP72GPW

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH MCP72GPW. Wij hopen dat dit BOSCH MCP72GPW handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH MCP72GPW te teleladen.


BOSCH MCP72GPW : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3701 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH MCP72GPW

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Dit apparaat mag door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en/of kennis worden gebruikt indien dit onder toezicht gebeurt of indien zij over het veilige gebruik van het apparaat zijn geïnstrueerd en de hieruit voortvloeiende gevaren hebben begrepen. Kinderen onder de 8 moeten van het apparaat en aansluitsnoer worden weggehouden en mogen het apparaat niet bedienen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd, tenzij de kinderen 8 jaar of ouder zijn en zij deze werkzaamheden onder toezicht uitvoeren. [. . . ] Wij verzoeken u deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen en alle aanwijzingen op te volgen. Zo zult u lang plezier beleven van dit apparaat beleven en de resultaten van uw werk zullen uw koopbeslissing bevestigen. Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor later gebruik of voor volgende eigenaars. € In één oogopslag Inhoud Reglementaire toepassing 28 Veiligheidsaanwijzingen 29 In één oogopslag 30 Voor het eerste gebruik 30 Citruspers en glazen karaf voorbereiden 31 Bediening 31 Citruspers met glazen karaf gebruiken 31 Citruspers zonder glazen karaf gebruiken 32 Verzorging en dagelijkse reiniging 32 Motorblok 32 Toebehoren 32 Opbergen 32 Afval 33 Garantie 33 Zelf eenvoudige problemen verhelpen 33 Afb A 1 Motorblok a Aandrijfas b Aansluitsnoer c Kabelclip d Gebruiksindicatie* e Toets voor uitlaatventiel f Standvoeten 2 Verzamelkom a Gietopening b Uitlaatventiel 3 Zeefinzetstuk 4 Perskegel a Kunststof* b Metaal* 5 Deksel 6 Glazen karaf 1, 0 liter a Deksel b Onderzetter 7 Gebruiksaanwijzing * afhankelijk van het model De gebruiksaanwijzing beschrijft verschillende modellen van het apparaat. X Afb B Voordat het nieuwe apparaat kan worden gebruikt, moet dit volledig uitgepakt, gereinigd en gemonteerd worden. Neem het motorblok, de glazen karaf en alle toebehoren uit de verpakking. Het zeefinzetstuk in de verzamelkom leggen en draaien tot het vastklikt. Deze is bestemd ter bescherming tegen slippen en om het geluid te dempen. De voorbereide citruspers op de glazen karaf plaatsen tot de opening goed is afgesloten. De voorbereide citruspers met glazen karaf op een stabiel, horizontaal werkvlak plaatsen. De gehalveerde citrusvruchten met het snijvlak op de perskegel plaatsen en omlaag drukken. De citruspers gaat lopen zodra er een vrucht op de perskegel wordt gedrukt. Na het wegnemen en opnieuw plaatsen van het te persen product verandert de draairichting van de perskegel. Bij te sterke druk verandert de perskegel in snelle volgorde van draairichting. Opmerkingen: ■■ Om een optimale persopbrengst te behalen moet het persen enkele keren worden herhaald. –■ Het zeefinzetstuk met het grove vruchtvlees en de pitten naar behoefte leegmaken. Het uitlaatventiel sluit automatisch zodra de citruspers van de glazen karaf wordt gehaald. Bediening Afb D Voor het uitpersen van grotere hoeveelheden sap bijvoorbeeld voor vers geperst sinaasappelsap de citruspers met de glazen karaf gebruiken. [. . . ] Garantie Zelf eenvoudige problemen verhelpen Probleem Het sap loopt uit de citruspers, hoewel deze zonder glazen karaf wordt gebruikt. Verwijder vreemde voorwerpen uit het uitlaatventiel van de verzamelkom. De glazen karaf loopt U heeft te vele vruch- Stop het persen onmiddellijk. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH MCP72GPW

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH MCP72GPW zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag