Gebruiksaanwijzing BOSCH MCP3000

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH MCP3000. Wij hopen dat dit BOSCH MCP3000 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH MCP3000 te teleladen.


BOSCH MCP3000 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3262 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH MCP3000

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Die Verwendung in Mitarbeiterküchen von Läden, Büros, landwirtschaftlichen und anderen gewerblichen Betrieben, sowie die Nutzung durch Gäste von Pensionen, kleinen Hotels und ähnlichen Wohneinrichtungen. Die Garantiebedingungen für Deutschland und die Adressen finden Sie auf der Heftrückseite. [. . . ] Bedienen Voorbereiden  In één oogopslag De pagina met afbeeldingen uitklappen a. ) De afzonderlijke onderdelen reinigen voordat u ze voor het eerst gebruikt. € Opvangbakje op het motorblok zetten en met de klok mee draaien tot het vastklikt. € Zeefbakje aanbrengen en met lichte druk draaien tot het volledig tegen het opvangbakje ligt. De citruspers gaat lopen wanneer er een vrucht op de perskegel wordt gedrukt. : Door de onderste zeef (f) te draaien kunt u bepalen hoeveel vruchtvlees er in het sap komt. Let bij het in elkaar zetten op de juiste positie van de onderdelen (Afb. Toezicht houden op kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat spelen. Het apparaat niet laten bedienen door personen (ook kinderen) met verminderde zintuiglijke waarneming of geestelijke vermogens, of door personen met onvoldoende ervaring en kennis, tenzij deze onder toezicht staan van of zijn geïnstrueerd over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Reiniging en onderhoud ^ííÉåíáÉ> aÉ=çééÉêîä~ââÉå=âìååÉå=ÄÉëÅÜ~ÇáÖÇ=ê~âÉåK dÉÉå=ëÅÜìêÉåÇÉ=êÉáåáÖáåÖëãáÇÇÉäÉå=ÖÉÄêìáâÉåK= eÉí=ãçíçêÄäçâ=åáÉí=áå=ï~íÉê=ÇçãéÉäÉåK dÉÉå=ëíççãêÉáåáÖÉê=ÖÉÄêìáâÉå>  De motoreenheid afvegen met een vochtige doek, indien nodig een beetje afwasmiddel gebruiken. [. . . ] Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden, die hierzu von uns nicht ermächtigt sind, oder wenn unsere Geräte mit Ersatzteilen, Ergänzungs- oder Zubehörteilen versehen werden, die keine Originalteile sind und dadurch ein Defekt verursacht wird. ) für das entsprechende Land aufweisen und die für die jeweiligen Klima- und Umweltbedingungen geeignet sind, gelten diese Garantiebedingungen auch, soweit wir in dem entsprechenden Land ein Kundendienstnetz haben. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH MCP3000

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH MCP3000 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag