Gebruiksaanwijzing BOSCH MCM 4100/01

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH MCM 4100/01. Wij hopen dat dit BOSCH MCM 4100/01 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH MCM 4100/01 te teleladen.


BOSCH MCM 4100/01 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (21441 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH MCM 4100/01

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] € Laat de voedingskabel niet hangen binnen handbereik van kinderen, laat ze niet in de buurt of in aanraking komen met hete onderdelen van uw apparaat of enige andere warmtebron of scherpe rand. € Als de voedingskabel of de stekker beschadigd zijn, moet u het apparaat niet langer gebruiken. Om elk risico te vermijden, moeten ze worden vervangen door een erkend servicecentrum. P • Het apparaat uitschakelen en loskoppelen voordat u opzetstukken wisselt of bewegende delen benadert die bewegen wanneer het apparaat in bedrijf is. [. . . ] € Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen of andere personen zonder hulp of toezicht, indien hun fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens hen niet in staat stellen het apparaat veilig te gebruiken. € Er moet toezicht worden gehouden op kinderen zodat zij niet met het apparaat spelen. NEDERLANDS D e vei l i g h e id va n d e mu ltif u nc t i o ne l e Uwveiligheid en die van anderen is erg belangrijk. We hebben in deze handleiding en op uw toestel tal van belangrijke veiligheidswaarshuwingen aangebracht. Dit symbool waarhuwt u voor mogelijke gevaren waarbij u of anderen gedood of verwond kunnen worden. Alle veiligheidswaarshuwingen staan nahet veiligheidsalarmsymbool en na de woorden “ GEVAAR” of “WAARSCHUWNG” afgedrukt. Deze woorden betekenen dat : GEVAAR WAARSCHUWING GEVAAR U gedood of ernstig verwond kunt worden, als u de instructies niet omiddellijk opvogt. Waarschuwing U gedood of ernstig verwond kunt worden, als u de instructies niet opvolgt. Alle veiligheidswaarschuwingen informeren u over het potentiële gevaar, over hoe u het risico op verwondingen kunt verminderen, en wat er kan gebeuren, als u de instructies niet opvolgt. Elektrische vereisten Uw multifunctionele keukenrobot/mixer werkt op een regelmatige 220-240 volt wisselstroom, 50/60hertz huisstroom. Til de arm (9) van het apparaat opnieuw op, houd het mixerblad, de deeghaak of de garde in positie. Alle onderdelen van de opzetstukken eerst schoonmaken met zeepsop, afspoelen en drogen, voordat u ze voor het eerst gebruikt. Plaats het apparaat op een vlakke, schone en droge ondergrond en steek de stekker in het apparaat. € M I X E N / KN E D E N / K L O PPEN / EMU LGER EN / O PKLOP P EN (Zie afbeelding B) Afhankelijk van de ingrediënten, kan de kom (7) met het deksel worden gebruikt om maximaal 2, 3 kg deeg te bereiden. Druk op knop (13) om de multifunctionele arm (9) los te maken en zet deze in verticale positie. Plaats de kom (7) op het apparaat door deze te draaien totdat hij op zijn plaats vastklikt en doe er vervolgens de ingrediënten in. Plaats het deksel op de arm met de vultrechter naar de voorkant van het apparaat (zie figuur B). Installeer het gewenste opzetstuk (10, 11, 12) in het voetstuk, waardoor de as van het opzetstuk wordt vastgeklemd en draai hem een kwart slag naar u toe om hem te blokkeren (zie figuur B). Laat de multifunctionele arm van het apparaat zakken in horizontale positie en druk de knop opnieuw in (u moet dan een klikgeluid horen). U kunt de ingrediënten door de opening van het deksel in de kom doen tijdens het bereiden. [. . . ] U kunt de ingrediënten door de opening van het deksel in de kom doen tijdens het bereiden. De motor nooit in water onderdompelen of onder stromend water zetten, maar schoonmaken met een droge of licht bevochtigde doek. Om het schoonmaken te vereenvoudigen, de toebehoren onmiddellijk na gebruik afspoelen. Ls de toebehoren verkleurd zijn door voedsel, wrijft u ze voorzichtig in met keukenpapier gedrenkt in A olie en maakt u ze vervolgens schoon op de gebruikelijke manier. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH MCM 4100/01

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH MCM 4100/01 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag