Gebruiksaanwijzing BOSCH KTW 18V80TI/06

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH KTW 18V80TI/06. Wij hopen dat dit BOSCH KTW 18V80TI/06 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH KTW 18V80TI/06 te teleladen.


BOSCH KTW 18V80TI/06 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1778 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH KTW 18V80TI/06

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Eventueel vrijkomend gas kan door de elektrische componenten ontstoken worden. U herkent dergelijke spuitbussen aan het waarschuwingssymbool bestaande uit enkele vlammen met eronder de tekst , , Licht ontvlambaar" dan wel aan de tekst op de spuitbus. · Gebruik in het apparaat nooit open vuur of ontstekingsbronnen. [. . . ] Mocht het koelcircuit desondanks beschadigd raken, houd het apparaat dan uit de buurt van open vuur. - Golfkarton/karton - Voorgevormde delen van geschuimd polystyreen - Folies van polyetheen - Spanbanden van polypropeen · Verpakkingsmateriaal is geen speelgoed voor kinderen verstikkingsgevaar door folies!de verpakking naar een officiële inzamelpunt. Het afgedankte apparaat bevat nog waardevolle materialen en moet gescheiden van het ongesorteerde afval worden afgevoerd. · Afgedankte apparaten onbruikbaar maken: trek de stekker uit het stopcontact, snijd het netsnoer door en zet de sluiting buiten werking zodat kinderen zich niet kunnen opsluiten. · Let erop dat het koelmiddelcircuit tijdens het transport van het afgedankte apparaat niet wordt beschadigd. · Informatie over het gebruikte koelmiddel vindt u op het typeplaatje. · Het recyclen van afgedankte apparaten moet vakkundig gebeuren overeenkomstig de plaatselijk geldende voorschriften en wetten. · Plaats het apparaat bij voorkeur niet in direct zonlicht, naast het fornuis, een radiator enz. · Het apparaat niet samen met andere apparaten aansluiten via een verlengkabel - gevaar voor oververhitting. Aansluiten Stroomsoort (wisselstroom) en spanning op de opstellingsplaats moeten met de informatie op het typeplaatje overeenstemmen. een zekering van 10 A of zwaarder beveiligd zijn, buiten de achterzijde van het apparaat liggen en goed toegankelijk zijn. Wanneer u deze flessen later uit het apparaat neemt, kunt u de overige soorten rustig laten liggen, hetgeen de kwaliteit ten goede komt. Deur ombouwen · Sluit de deur en schroef het onderste scharnier eraf. · Laat de deur uit het bovenste scharnier zakken en verwijder hem. · Draai de scharnierpen uit het onderste scharnier en schroef hem in het ernaast gelegen tapgat. · Schroef de bovenste scharnierpen eruit en breng hem aan de andere kant weer aan. · Verwijder het afdekdeel en sluit de vrijgekomen bevestigingsgaten aan de andere kant af. · Schuif de onderste scharnierpen in de deur en schroef het scharnier aan het apparaat vast. In het onderste deel van de achterwand van het apparaat zijn actieve-koolfilters ingebouwd. Hierdoor wordt de lucht in het apparaat regelmatig ververst. Actieve-koolfilter 1 2 1 De filter vervangen: filter bij de greep vastnemen en 90° naar rechts of naar links draaien. De filter inzetten: filter met vertikale greep inzetten en dan 90° naar rechts of naar links draaien tot u hem hoort klikken. Storingen De volgende storingen kunt u zelf opsporen en verhelpen: Het apparaat werkt niet. Controleer: ­ of de stekker goed in het stopcontact zit; ­ of de zekering in de meterkast nog goed is. [. . . ] Controleer: ­ of het apparaat stabiel staat; Zorg ervoor dat het apparaat waterpas staat en alle delen aan de achterkant vrij kunnen bewegen. Buig de delen die ergens tegenaan komen zéér voorzichtig weg. Controleer: ­ of u de temperatuur goed hebt ingesteld (zie onder "Bewaren van wijn"); ­ of de losse thermometer de juiste waarde aangeeft; ­ of de ventilatie in orde is; ­ of het apparaat te dicht bij een warmtebron staat. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH KTW 18V80TI/06

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH KTW 18V80TI/06 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag