Gebruiksaanwijzing BOSCH KTW 18V80/05

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH KTW 18V80/05. Wij hopen dat dit BOSCH KTW 18V80/05 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH KTW 18V80/05 te teleladen.


BOSCH KTW 18V80/05 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2928 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH KTW 18V80/05

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Om alle voordelen van uw nieuwe apparaat te leren kennen, raden wij u aan de tips in deze gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen. Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe apparaat. Bewaar de gebruiksaanwijzing zorgvuldig en geef deze door aan een eventuele volgende bezitter. Voorschriften W Het apparaat dient voor het koelen van wijn. Bij ander gebruik kan geen garantie voor de foutloze werking worden genomen. W Al naargelang de klimaatklasse is het apparaat berekend op bediening bij beperkte omgevingstemperaturen. [. . . ] Deze worden niet meer gebruikt, aangezien de deur van het meubel aan de deur van het apparaar wordt gemonteerd. Tussenbodem en zijwanden van de meubelkast moeten in een rechte hoek ten opzichte van elkaar worden geplaatst. W Bij de beluchtingsprofielen altijd aanhouden: - De diepte van de ontluchtingsbuis aan de achterkant van het meubel moet minstens 38 mm bedragen. W Afdekkingen 1 en 2 telkens boven en onder met behulp van een schroevendraaier naar voren eraf halen. W Bevestigingsschroeven 3 van de bovenste en onderste scharnieren 4alleen losdraaien. - De deur 5kan nu samen met het scharnier naar buiten geschoven en uitgelicht worden. De deur terzijde zetten. - De beluchtings- en ontluchtingsprofielen in de sokkel en behuizing van het meubel moeten in het bovenste bereik minstens 200 cm2 bedragen. In principe geldt: hoe groter het beluchtingsprofiel, hoe meer het apparaat energie bespaart. W Inbouwmaten van apparaat en inbouwruimte controleren. WTI. . . 6 35 Installeren 1 1x 3 4 5 7 19 mm SW 5 2 3x 8 9 1x 19 M5x22 3, 9x13 2 x 21 (2x) 1 x 1x 1x 1x 10 2x 18 7 23 3, 5x9, 5 10 1x 15 22 24 4x19 2 x 25 3x 6x (2x) 1x 1x 2x 4 x14 12x 4x14 Alle bevestigingsonderdelen zijn met het apparaat meegeleverd. W Compensatiediafragma 1 met schroeven 2 aan het apparaat monteren. W Met lange spaanplaatschroeven bl boven en onder door de scharniergaten vastschroeven. - Met lange spaanplaatschroeven bl door het midden van de gleuf van de kunststofhoek 8 voormonteren. Afdekking van de kunststofhoek terugklappen en de deur van het apparaat sluiten. Deur van het meubel monteren W Netkabel met behulp van een snoer zo aanbrengen, dat het apparaat na het inbouwen gemakkelijk aangesloten kan worden. Daarmee is de zoemer automatisch weer werkingsklaar. Alarm - zoemer Het instelbereik van de klimaatzone voor wijn ligt tussen de 5 en 18 °C . W De klimaatzone voor wijn is in twee bereiken ingedeeld, die naar wens een verschillende temperatuur kunnen krijgen. Met de "Up" en "Down"-knoppen aan de linkerkant vande display wordt het bovenste vak geregeld. Met de "Up" en "Down"-knop pen aan de rechterkant van de display wordt het onderste vak geregeld. - Bij de eerste keer drukken op de temperatuurinstelknop verschijnt op de display de actuele laatst ingestelde waarde (= instelwaarde). - Door verder kort in te drukken wijzigt de instelwaarde met 1° per keer; door langer in te drukken doorlopend. na de laatste druk op de knop schakelt de elektronica automatisch om en de werkelijke koeltemperatuur (= werkelijke waarde) wordt weergegeven. - De gewijzigde temperatuur wordt langzaam op de nieuwe waarde ingesteld. Temperatuur instellen Met de ventilatorschakeling wordt de relatieve luchtvochtigheid in de klimaatzone voor wijn verhoogd. Daardoor wordt in de binnenruimte een klimaat bereikt, die overeenkomt met een wijnkelder. Door de verhoogde luchtvochtigheid wordt voorkomen dat de kurk uitdroogt. W Aanschakelen: - "Ventilator"-knop kort indrukken zodat deze oplicht. Ventilation Ventilator - schakeling W Uitschakelen: opnieuw kort indrukken zodat het ventilatorsymbool op het display uitgaat. [. . . ] W Erop letten dat de condens ongehinderd door de afvoeropening aan de achterwand kan weglopen. W Voor het schoonmaken van de condenswaterafvoergoot aan de achterkant als volgt te werk gaan: Houten roosters verwijderen en de schuifrails demonteren. De afdekkappen en schroeven van de plaatbedekking verwijderen en terzijde leggen 1. schoonmaken 3 1 2 W De rubberen uitsteeksels van de bedieningsplank met een vochtige doek en een pHneutraal schoonmaakmiddel afvegen. Indien het apparaat langere tijd buiten bedrijf wordt geplaatst, het apparaat leegmaken, de stekker uit het stopcontact halen, zoals beschreven schoonmaken en de deur open laten staan om geurtjes te voorkomen. 40 WTI. . . 6 Storingen - problemen? Uw apparaat is zo geconstrueerd en geproduceerd, dat de functieveiligheid en lange levensduur zijn gegarandeerd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH KTW 18V80/05

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH KTW 18V80/05 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag