Gebruiksaanwijzing BOSCH KTW 18V80/04

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH KTW 18V80/04. Wij hopen dat dit BOSCH KTW 18V80/04 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH KTW 18V80/04 te teleladen.


BOSCH KTW 18V80/04 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1778 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH KTW 18V80/04

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 29 Uitvoering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Binnenverlichting bij apparaten met glazen deur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Bevochtigingsinrichting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Beladingschemas voor Bordeauxflessen van 0, 75 l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] 37 Overzicht van apparaat en uitrusting Schakelaar binnenverlichting Temperatuurregelaar Binnenverlichting Flessenvakrooster Actiefkoolfilter Typeplaatje Stelpoten 27 Opstellen · Plaats het apparaat niet waar hij rechtstreeks blootgesteld wordt aan de zon en ook niet in de buurt van warmtebronnen zoals een haard of verwarming. · De vloer op de plaats van opstelling moet waterpas en gelijk zijn. · De plaatsingsruimte van uw apparaat moet volgens de norm EN 378 pro 8 g koelmiddelmassa R 600a 1 kubieke m bezitten zodat er in geval van een lekkage in het koelmiddelcircuit geen ontvlambare gas-lucht-mengeling in de plaatsingsruimte van het apparaat kan ontstaan. Informatie over de hoeveelheid koelmiddel vindt u op het typeplaatje aan de binnenkant van het apparaat. · Het apparaat is ontworpen voor een bepaalde klimaatklasse d. w. z. een maximale temperatuur waarboven het apparaat niet gebruikt mag worden. Hierbij worden de volgende afkortingen gebruikt: SN - ST = +10 °C tot +38 °C SN - T = +8 °C tot +43 °C Afmetingen KTW 18V80/04: hoogte: 1644 mm, breedte: 660 mm, diepte: 671 mm WT 4127: hoogte: 1658 mm, breedte: 660 mm, diepte: 671 mm Elektrische voorwaarden Stroomsoort (wisselstroom) en spanning op de opstellingsplaats moeten met de informatie op het typeplaatje overeenstemmen. een zekering van 10 A of zwaarder beveiligd zijn, buiten de achterzijde van het apparaat liggen en goed toegankelijk zijn. Apparaat in- en uitschakelen Wij adviseren u om het apparaat te reinigen voordat u het in gebruik neemt (zie verder onder Reinigen). Het apparaat is gekeurd en wordt geleverd met fabrieksinstellingen voor normaal bedrijf. Wanneer u de stekker in een voorgeschreven stopcontact steekt, treedt het apparaat in werking. Uitschakelen: Trek de stekker uit het stopcontact of draai de zekering in de meterkast eruit. 28 Temperatuur instellen Draai met een muntstuk de pijl van de temperatuurregelaar op een stand tussen 1 en max. Is dit niet mogelijk, draai dan in de meterkast de zekering eruit van de groep waarop het apparaat is aangesloten. · Gebruik geen schurende/krassende sponsen, geconcentreerde reinigingsmiddelen evenmin als schoonmaakproducten die zand, chloride of zuur bevatten of chemische oplosmiddelen: die beschadigen de oppervlakte en kunnen corrosie veroorzaken. · Gebruik voor de reiniging van de glasoppervlakken een schoonmaakmiddel voor glas en voor oppervlakken van roestvrij staal een in de handel gebruikelijk schoonmaakmiddel voor roestvrij staal. · De binnenruimte en de delen van het interieur met uitzondering van de houten lijsten aan de uittrekroosters met lauw water en een beetje afwasmiddel reinigen. · Reinig de dooiwater-afvoeropening in het koelruimte met een spits hulpmiddel, bijv. · Gelieve het typeplaatje aan de binnenkant van het apparaat te laten zitten ­ het is belangrijk voor de technische dienst. 32 Ontdooien NL Het apparaat ontdooit automatisch. Het vrijkomende water stroomt via de dooiwaterafvoer in de achterwand in een verdampingsschaal buiten het apparaat. Hier verdampt het water door de vrijkomende warmte van de compressor. Het apparaat is zodanig geconstrueerd en gefabriceerd dat storingen nagenoeg uitgesloten zijn en een lange levensduur gegarandeerd is. Is dit het geval dan moeten we helaas ook tijdens de garantietermijn de reparatiekosten in rekening brengen. De volgende storingen kunt u zelf opsporen en verhelpen: · Het apparaat werkt niet: - controleer of de stekker correct in het stopcontact zit en - of de zekering in de meterkast nog goed is. · Het apparaat maakt te veel lawaai: Controleer of het apparaat vast op de vloer staat. [. . . ] Reinig het apparaat en laat de kastdeur open staan om geurvorming te voorkomen. 33 Draairichting deur veranderen bij deuren die met schuim geïsoleerd zijn 1 2 3 Schroef van het scharnier onderaan uitdraaien. Deur omhoogheffen 1, naar rechts draaien 2 en afnemen 3. Pen in de deur omzetten. 4 5 6 De bovenste scharnierdelen omzetten. Het onderste scharnier omzetten. Deur op bovenste pen steken. 7 8 Deur van links naar binnen draaien 1. 34 Greep omzetten. Draairichting deur veranderen bij apparaten met glasdeur NL 3 1 2 Schroef van het scharnier onderaan uitdraaien. Deur omhoogheffen 1, naar rechts draaien 2 en afnemen 3. Pen in de deur omzetten. 4 5 6 De bovenste scharnierdelen omzetten. Het onderste scharnier omzetten. Deur op bovenste pen steken. 7 8 Deur van links naar binnen draaien 1. Zorg voor goede ventilatie in het vertrek. Algemene bepalingen Het koelmiddelcircuit werd op lekkages gecontroleerd. Het apparaat is radio- en tv-ontstoord volgens EN 55014 en voldoet zodoende aan EGrichtlijn 87/308/EEG. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH KTW 18V80/04

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH KTW 18V80/04 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag