Gebruiksaanwijzing BOSCH KTR16VW20

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH KTR16VW20. Wij hopen dat dit BOSCH KTR16VW20 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH KTR16VW20 te teleladen.


BOSCH KTR16VW20 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2131 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH KTR16VW20

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 57 nl Veiligheidsbepalingen en waarschuwingen Voordat u het apparaat in gebruik neemt Lees de gebruiksaanwijzing en het installatievoorschrift nauwkeurig door. U vindt daarin belangrijke informatie over plaatsing, gebruik en onderhoud van het apparaat. Bewaar de gebruiksaanwijzing en het montagevoorschrift voor later gebruik of voor een eventuele latere bezitter. De hoeveelĆ heid koelmiddel in uw apparaat vindt u op het typeplaatje aan de binnenkant van het apparaat. [. . . ] Het apparaat met de schroefvoetjes zodanig richten dat de bovenkant van het apparaat tegen het werkblad komt. 2/A Bevestiging aan het werkblad Het apparaat met in de handel verkrijgbare spaanplaatschroeven aan het werkblad bevestigen. 61 nl Apparaat aansluiten Na het plaatsen van het apparaat moet u minimaal een 1 uur wachten voordat u het apparaat in gebruik neemt. Tijdens het transport kan het gebeuren dat de olie van de compressor in het koelĆ systeem terecht komt. Voordat u het apparaat voor het eerst in gebruik neemt de binnenkant van het apparaat schoonmaken (zie SchoonĆ maken). het apparaat uitsluitend via een volgens de voorschriften aangebracht , randĆ geaard stopcontact op 220ć240 V/ 50 Hz wisselstroom aansluiten. Het stopcontact moet zijn beveiligd met een zekering van 10 A tot 16 A. Bij apparaten die in niet Europese landen worden gebruikt op het typeĆ plaatje controleren of de aansluitĆ spanning en de stroomsoort overeenĆ komen met de waarden van uw elektriciteitsnet. Een eventueel noodzakelijke vervanging van de aansluitkabel mag alleen door een vakkundig monteur worden uitgevoerd. Kennismaking met het apparaat De laatste bladzijde met de afbeeldingen uitklappen. Deze gebruiksaanwijzing is op meer dan één type van toepassing. 5 1 BeĆ en ontluchtingsopeningen * 2 3 4 5 6 7 A B Temperatuurkiezer/ binnenverlichting Lichtschakelaar Legroosters/plateaus in de koelruimte Groentelade Voorraadvak voor tubes en blikjes Vak voor grote flessen Het vriesvak * Koelruimte 62 * alleen bij apparaten met vriesvak nl Let op de omgevingsĆ temperatuur en de beluchting Het apparaat is voor een bepaalde klimaatklasse geconstrueerd. Afhankelijk van de klimaatklasse kan het apparaat bij de volgende omgevingstemperaturen gebruikt worden. Om energie te besparen de omgevingsĆ temperatuurschakelaar uitschakelen zodra de omgevingstemperatuur weer hoger is dan +16 °C. Anders moet de koelmachine meer presteren waardoor het energieverbruik toeneemt. Als de omgevingstemperatuur voor uw apparaat te koud is, dan werkt de koelmachine minder vaak. Apparaten met omgevingstemperatuurĆ schakelaar kunnen na het inschakelen van de schakelaar bij een omgevingsĆ temperatuur van +16 °C tot 10 °C gebruikt worden. Aanwijzingen bij het gebruik De temperatuur in de koelruimte wordt tijdelijk kouder: S door het invriezen van grotere hoeveelheden verse levensmiddelen in de vriesruimte. De temperatuur in de koelruimte wordt warmer: S als de deur van het apparaat te vaak geopend werd, S door het inladen van grote hoeveelheden levensmiddelen, S door een hoge omgevingstemperatuur. Instellen van de temperatuur Voor gevoelige levensmiddelen adviseren wij de levensmiddelen niet warmer dan bij +4 °C op te slaan. Wij adviseren: S voor het kortstondig opslaan van levensmiddelen: lage instelling (energiebesparend gebruik) S voor het langdurig opslaan van levensmiddelen: gemiddelde instelling S een grote regelaarinstelling alleen tijdelijk instellen: als de deur vaak geopend wordt en bij het inladen van grote hoeveelheden levensmiddelen in de koelruimte. S De koudste zone bevindt zich tussen de aan de zijkant afgebeelde pijl en de glasplaat eronder afb. [. . . ] De laden of legplateaus wiebelen of klemmen Controleer de delen die eruit gehaald kunnen worden en zet ze eventueel opnieuw in het apparaat. Flessen of serviesgoed raken elkaar De flessen of het serviesgoed los van elkaar zetten. *alleen bij apparaten met vriesvak 71 nl Kleine storingen zelf verhelpen Alvorens de Servicedienst in te schakelen: Ga aan de hand van de volgende punten eerst even na of u de storing zelf kunt verhelpen. De kosten van adviezen door de klantenservice zijn voor uw rekening ć ook tijdens de garantieperiode! [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH KTR16VW20

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH KTR16VW20 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag