Gebruiksaanwijzing BOSCH KSW 26V80/03

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH KSW 26V80/03. Wij hopen dat dit BOSCH KSW 26V80/03 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH KSW 26V80/03 te teleladen.


BOSCH KSW 26V80/03 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1778 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH KSW 26V80/03

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 34 Ventilatorschakeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Waarschuwingszoemer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Binnenverlichting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Instelmodus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] een maximale temperatuur waarboven het apparaat niet gebruikt mag worden. Het apparaat heeft de hierna vermelde klimaatklasse: N = +16 °C tot +32 °C. · Als twee apparaten naast elkaar worden gezet, moet er een afstand van 50 mm tussen worden gelaten, omdat zich anders in de tussenruimte condenswater vormt. Toepassingen van het apparaat Het apparaat is uitsluitend geschikt voor het bewaren van wijn. Het apparaat is niet bedoeld voor het bewaren en koelen van geneesmiddelen, bloedplasma, laboratoriumspreparaten of eendere aan de Europese Richtlijn medische hulpmiddelen 2007/47/EG ten grondslag liggende stoffen en producten. Een abusievelijk gebruik van het apparaat kan schade aan de bewaarde producten of het bederf ervan veroorzaken. Bovendien is het apparaat niet geschikt voor werking in explosiegevaarlijke omgevingen. Afmetingen 32 Elektrische voorwaarden NL Stroomsoort (wisselstroom) en spanning op de opstellingsplaats moeten met de informatie op het typeplaatje overeenstemmen. een zekering van 10 A of zwaarder beveiligd zijn, buiten de achterzijde van het apparaat liggen en goed toegankelijk zijn. Bedienings- en controleelementen Het elektronische bedieningspaneel beschikt over "capacitieve toets technologie". Elke functie kan geactiveerd worden door het betreffende symbool even aan te raken. Het exacte raakpunt ligt tussen symbool en schrift 3 2 6 154 Bedieningselementen Apparaat AAN/UIT Temperatuurinsteltoetsen Binnenverlichting AAN/UIT Alarm stomschakelen Ventilator AAN/UIT Temperatuurdisplay 8 Controleelementen Symbool binnenverlichting aan Symbool alarm Symbool kinderbeveiliging actief Symbool ventilator aan 7 bl 9 33 Apparaat in- en uitschakelen Inschakelen: druk op de On/Off toets; het temperatuurdisplay licht op/knippert. 3 seconden op de On/ Off-toets; het temperatuurdisplay gaat uit. Temperatuur instellen Temperatuur verlagen/kouder: Druk op de Down-toets. - Tijdens het instellen knippert de ingestelde temperatuur op het temperatuurdisplay. Om een kwalitatief optimale luchtdoorstroming te waarborgen is in het bovenste gedeelte van de achterwand van het apparaat een actief koolfilter aangebracht. De filter vervangen: Met een kleine schroevendraaier in de uitsparingen rechts en links losdraaien. Vervolgens kan het filter eruit getrokken worden. 38 Bewaren van wijn Op een houten rooster kunnen 4 flessen naast elkaar worden geplaatst. NL Lange wijnflessen kunnen in het apparaat ook dwars worden gelegd. Om een stabiele positie van de flessen te waarborgen, de bijgevoegde sluitplaten op het middenstuk van het houten rooster vastklikken. 39 Ontdooien Het apparaat ontdooit automatisch. Het vrijkomende water stroomt via de dooiwaterafvoer in de achterwand in een verdampingsschaal buiten het apparaat. Hier verdampt het water door de vrijkomende warmte van de compressor. Reinigen Voor het reinigen altijd het apparaat uitschakelen. Stekker uit het stopcontact trekken of de voorgeschakelde zekeringen eruit schroeven resp. Gebruik in geen geval zand- of zuurhoudende reinigings- of chemische oplosmiddelen. · Gebruik geen schurende/krassende sponsen, geconcentreerde reinigingsmiddelen evenmin als schoonmaakproducten die zand, chloride of zuur bevatten of chemische oplosmiddelen: die beschadigen de oppervlakte en kunnen corrosie veroorzaken. · Zijwanden en deuroppervlakken uitsluitend met een schone, zachte, zonodig licht vochtige doek (water + afwasmiddel) reinigen. · De binnenruimte van het apparaat met uitzondering van de houten roosters met lauw water en een beetje afwasmiddel reinigen. · Gelieve het typeplaatje aan de binnenkant van het apparaat te laten zitten - het is belangrijk voor de technische dienst. 40 Storingen NL Uw apparaat is zodanig geconstrueerd en gefabriceerd dat storingen nagenoeg uitgesloten zijn en een lange levensduur gegarandeerd is. [. . . ] De fabrikant werkt voortdurend aan de verdere ontwikkeling van alle typen en modellen. Mocht het koelmiddelcircuit desondanks beschadigd raken, houd het apparaat dan uit de buurt van open vuur. Zorg voor goede ventilatie in het vertrek. 42 Aanwijzingen ter bescherming van het milieu · Gelieve het verpakkingsmateriaal naar een openbare inzamelplaats te brengen. NL · Verpakkingsmateriaal is geen speelgoed voor kinderen - verstikkingsgevaar door folies!Het afgedankte apparaat bevat nog waardevolle materialen en moet gescheiden van het ongesorteerde afval worden afgevoerd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH KSW 26V80/03

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH KSW 26V80/03 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag