Gebruiksaanwijzing BOSCH KSW 26V80/02

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH KSW 26V80/02. Wij hopen dat dit BOSCH KSW 26V80/02 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH KSW 26V80/02 te teleladen.


BOSCH KSW 26V80/02 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1778 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH KSW 26V80/02

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] · Dit apparaat is niet bedoeld voor personen (ook kinderen) met fysieke, sensorische of mentale gebreken of personen, die niet over voldoende ervaring en kennis beschikken, tenzij zij door een persoon, die voor hun veiligheid verantwoordelijk is, in het gebruik van het apparaat worden onderwezen of die aanvankelijk toezicht uitoefent. Kinderen mogen niet zonder toezicht achterblijven om te voorkomen dat ze met het apparaat spelen. · Voorkom voortdurend huidcontact met koude oppervlakken of te koelen/te bevriezen levensmiddelen want dat kan een pijnlijk of dof gevoel en bevriezing veroorzaken. · Consumeer geen levensmiddelen die al over de verbruiksdatum heen zijn of te lang in het apparaat liggen aangezien u hierdoor een voedselvergiftiging kunt oplopen. [. . . ] · Bewaar geen explosieve stoffen of spuitbussen met brandbare drijfgassen (bijv. Eventueel vrijkomend gas kan door de elektrische componenten ontstoken worden. U herkent dergelijke spuitbussen aan het waarschuwingssymbool bestaande uit enkele vlammen met eronder de tekst , , Licht ontvlambaar" dan wel aan de tekst op de spuitbus. · Gebruik in het apparaat nooit open vuur of ontstekingsbronnen. Let er daarom tijdens het vervoeren en reinigen van het apparaat goed op dat het koelcircuit niet wordt beschadigd. Mocht het koelcircuit desondanks beschadigd raken, houd het apparaat dan uit de buurt van open vuur. · Het apparaat is ontworpen voor gebruik in een gesloten ruimte. Het apparaat niet buiten, in een vochtige omgeving of binnen bereik van spatwater plaatsen. Veiligheidsaanwijzingenenwaarschuwingen Klimaatklasse Klimaatklasse SN N ST T Het apparaat is ontworpen voor een bepaalde klimaatklasse d. w. z. een maximale temperatuur waarboven het apparaat niet gebruikt mag worden. Hierbij worden de volgende afkortingen gebruikt: Omgevingstemperatuur +10 °C tot +32 °C +16 °C tot +32 °C +16 °C tot +38 °C +16 °C tot +43 °C Bedienings- en controle elementen voor het onderste vak Afmetingen Uittrekroosters Actiefkoolfilter Typeplaatje Stelpoten 14 Opstellen · Plaats het apparaat bij voorkeur niet in direct zonlicht, naast het fornuis, een radiator enz. · Door op de UP/DOWN toets te drukken, de gewenste functie kiezen: · Nu door kort op de Ventilation-toets te drukken, de functie selecteren/bevestigen: c = kinderbeveiliging, h = lichtintensiteit Via de instelmodus kunt u de kinderbeveiliging gebruiken en de lichtintensiteit van het display verandern. Met de kinderbeveiliging voorkomt u dat kinderen het apparaat uitschakelen. Extrafuncties Montage: De etikettenhouder vastduwen en het etiket zijdelings insteken. Slot Indien nodig kan het meegeleverde slot gemonteerd worden. > Bij c=kinderbeveiligingdoor op de UP/DOWN toets te drukken c1 = kinderbeveiliging AAN of c0 = kinderbeveiliging UIT kiezen en met de Ventilation-toets bevestigen. > Bij h=lichtintensiteitdoor op de UP/DOWN toets te drukken h1 = minimale tot h5 = maximale intensiteit selecteren en met de Ventilation-toets bevestigen. Apparaatafsluiten: Instelmodusverlaten: Door op de ON/OFF-toets te drukken, de instelmodus beëindigen; na 2 min. Het standaard regelbedrijf is weer actief. · Sleutel in de richting 1 naar binnen duwen. · Sleutel 90° draaien. Om het apparaat weer te ontgrendelen moet in dezelfde volgorde te werk worden gegaan. De binnenverlichting kan met de toets Light worden in- en uitgeschakeld. Opmerking: Deze functie regelt de verlichting in alle drie de vakken. Binnenverlichting Voorzichtig-laserstralingklasse1Mbijopenafdekking, niet rechtstreeksmetoptischeinstrumentenerinkijken. Debinnenverlichtingmagalleendoordetechnischedienst ofdaarvooropgeleidvakpersoneelwordenvervangen. · Druk de toets Light in. Wijnen ontwikkelen zich voortdurend verder naargelang de omgevingscondities: daardoor is de kwaliteit van de lucht bepalend voor de conservering. U kunt hem bestellen bij uw vakhandelaar. Absorptiekoolfilter · De toets Light ingedrukt houden en tegelijkertijd met de temperatuurinsteltoetsen lichter of donkerder zetten. Opmerking: De helderheid verandert in alle vakken. Defiltervervangen: Filter bij de greep vastnemen en 90° naar rechts of naar links draaien. [. . . ] Defilterinzetten: Filter met vertikale greep inzetten en dan 90° naar rechts of naar links draaien tot u hem hoort klikken. 16 Beladingschemasvoor Bordeauxflessen van 0, 75 l Totaal: 143 flessen Ontdooien NL Het apparaat ontdooit automatisch. Reinigen · Reinig de binnenkant van het apparaat, de delen van het interieur en de buitenwand met lauw water waaraan een beetje afwasmiddel is toegevoegd. Gebruik in geen geval chemische oplosmiddelen of produkten die zand of zuren bevatten. Gevaarvoorbeschadigingenverwonding. Voorhetreinigenaltijdhetapparaatuitschakelen. Stekkeruit hetstopcontacttrekkenofdevoorgeschakeldezekeringen eruitschroevenresp. latenaanspringen. · Let erop dat er geen water in de elektrische delen of de ventilatierooster dringt. · Maak het aggregaat en de warmtewisselaar (het metalen rooster aan de achterkant van het apparaat) één keer per jaar stofvrij en schoon. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH KSW 26V80/02

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH KSW 26V80/02 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag