Gebruiksaanwijzing BOSCH KSW 22V80/02

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH KSW 22V80/02. Wij hopen dat dit BOSCH KSW 22V80/02 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH KSW 22V80/02 te teleladen.


BOSCH KSW 22V80/02 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1778 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH KSW 22V80/02

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 33 Extra functies. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Waarschuwingszoemer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Binnenverlichting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Uitvoering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] een maximale temperatuur waarboven het apparaat niet gebruikt mag worden. Hierbij worden de volgende afkortingen gebruikt: SN - ST = +10 °C tot +38 °C SN - T = +8 °C tot +43 °C Afmetingen KSW 22V80/02: hoogte: 1658 mm, breedte: 660 mm, diepte: 671 mm Elektrische voorwaarden Stroomsoort (wisselstroom) en spanning op de opstellingsplaats moeten met de informatie op het typeplaatje overeenstemmen. een zekering van 10 A of zwaarder beveiligd zijn, buiten de achterzijde van het apparaat liggen en goed toegankelijk zijn. Bedienings- en controleelementen Temperatuurindicatie onderste vak Temperatuurindicatie bovenste vak Temperatuurinsteltoetsen onderste vak Temperatuurinsteltoetsen bovenste vak Alarm Uit-toets Aan/Uit-toets binnenverlichting Kinderbeveiliging Aan/Uit-toets 32 Apparaat in- en uitschakelen NL Wij adviseren u om het apparaat te reinigen voordat u het in gebruik neemt (zie verder onder Reinigen). · Inschakelen: Druk op de ON / OFF toets; het temperatuurdisplay licht op. Klimatiseren van wijn De wijnklimaatkast biedt u de mogelijkheid om uw wijnen in 6 verschillende temperatuurzones langzaam en gelijkmatig op de juiste temperatuur te brengen. De door de fabriek ingestelde temperaturen van de afzonderlijke vakken vindt u terug op nevenstaande voorstelling. Deze temperatuurbereiken ontstaan wanneer de draagroosters zich op de door de fabriek ingestelde positie bevinden. Al naargelang de belading, omgevingstemperatuur en positie in de afzonderlijke vakken kunnen er afwijkingen voorkomen. Temperatuur instellen Bovenaan: +16 °C tot +18 °C Onderaan: +5 °C tot +7 °C In het bovenste en onderste bewaarvak kan de temperatuur lichtjes worden aangepast. De temperaturen in de middenste zones veranderen dan al naargelang de instelling. Temperatuur verlagen/kouder: Druk op de tiptoets DOWN Temperatuur verhogen/warmer: Druk op de tiptoets UP - Tijdens het instellen knippert de ingestelde temperatuur op het temperatuurdisplay. - Door meermals kort op een tiptoets drukken, laat u de ingestelde temperatuur in stapjes van 1°C verspringen. na de laaste druk op een tiptoets schakelt de electronica automatisch om en wordt de daadwerkelijke temperatuur op dat moment getoond. 33 Extra functies Via de instelmodus kunt u de kinderbeveiliging gebruiken en de lichtintensiteit van het display verandern. Met de kinderbeveiliging voorkomt u dat kinderen het apparaat uitschakelen. Hier verdampt het water door de vrijkomende warmte van de compressor. Reinigen Let op!Trek vóór het reinigen altijd de stekker uit het stopcontact. Is dit niet mogelijk, draai dan in de meterkast de zekering eruit van de groep waarop het apparaat is aangesloten. Gebruik in geen geval zand- of zuurhoudende reinigings- of chemische oplosmiddelen. · Gebruik geen schurende/krassende sponsen, geconcentreerde reinigingsmiddelen evenmin als schoonmaakproducten die zand, chloride of zuur bevatten of chemische oplosmiddelen: die beschadigen de oppervlakte en kunnen corrosie veroorzaken. · Gebruik voor de reiniging van de glasoppervlakken een schoonmaakmiddel voor glas en voor oppervlakken van roestvrij staal een in de handel gebruikelijk schoonmaakmiddel voor roestvrij staal. · De binnenruimte en de delen van het interieur met uitzondering van de houten lijsten aan de uittrekroosters met lauw water en een beetje afwasmiddel reinigen. · Gelieve het typeplaatje aan de binnenkant van het apparaat te laten zitten ­ het is belangrijk voor de technische dienst. 38 Storingen NL Uw apparaat is zodanig geconstrueerd en gefabriceerd dat storingen nagenoeg uitgesloten zijn en een lange levensduur gegarandeerd is. Is dit het geval dan moeten we helaas ook tijdens de garantietermijn de reparatiekosten in rekening brengen. De volgende storingen kunt u zelf opsporen en verhelpen: · Het apparaat werkt niet: - controleer of de stekker correct in het stopcontact zit en - of de zekering in de meterkast nog goed is. · Het apparaat maakt te veel lawaai: Controleer of het apparaat vast op de vloer staat. [. . . ] Let er daarom tijdens het vervoeren en reinigen van het apparaat goed op dat het koelcircuit niet wordt beschadigd. Mocht het koelcircuit desondanks beschadigd raken, houd het apparaat dan uit de buurt van open vuur. Zorg voor goede ventilatie in het vertrek. Algemene bepalingen Het koelmiddelcircuit werd op lekkages gecontroleerd. Het apparaat is radio- en tv-ontstoord volgens EN 55014 en voldoet zodoende aan EGrichtlijn 87/308/EEG. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH KSW 22V80/02

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH KSW 22V80/02 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag