Gebruiksaanwijzing BOSCH KSW 22V80/01

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH KSW 22V80/01. Wij hopen dat dit BOSCH KSW 22V80/01 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH KSW 22V80/01 te teleladen.


BOSCH KSW 22V80/01 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1778 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH KSW 22V80/01

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] · Trek de stekker niet aan het netsnoer uit het stopcontact maar pak de stekker vast. · Laat reparaties en ingrepen aan het apparaat uitsluitend door de technische dienst of een installateur uitvoeren, aangezien anders grote gevaren voor uzelf en anderen kunnen ontstaan. · Gebruik in het apparaat nooit open vuur of ontstekingsbronnen. Let er daarom tijdens het vervoeren en reinigen van het apparaat goed op dat het koelcircuit niet wordt beschadigd. [. . . ] Mocht het koelcircuit desondanks beschadigd raken, houd het apparaat dan uit de buurt van open vuur. · Dit apparaat is niet bedoeld voor personen (ook kinderen) met fysieke, sensorische of mentale gebreken of personen, die niet over voldoende ervaring en kennis beschikken, tenzij zij door een persoon, die voor hun veiligheid verantwoordelijk is, in het gebruik van het apparaat worden onderwezen of die aanvankelijk toezicht uitoefent. Kinderen mogen niet zonder toezicht achterblijven om te voorkomen dat ze met het apparaat spelen. · Voorkom voortdurend huidcontact met koude oppervlakken of te koelen/te bevriezen levensmiddelen want dat kan een pijnlijk of dof gevoel en bevriezing veroorzaken. · Consumeer geen levensmiddelen die over de datum zijn, ze kunnen een voedselvergiftiging veroorzaken. · Bewaar geen explosieve stoffen of spuitbussen met brandbare drijfgassen (bijv. Eventueel vrijkomend gas kan door de elektrische componenten ontstoken worden. U herkent dergelijke spuitbussen aan het waarschuwingssymbool bestaande uit enkele vlammen met eronder de tekst Licht ontvlambaar dan wel aan de tekst op de spuitbus. · Bewaar bij afsluitbare apparaten de sleutel niet in de buurt van het apparaat of binnen het bereik van kinderen. · Het apparaat is ontworpen voor gebruik in een gesloten ruimte. Het apparaat niet buiten, in een vochtige omgeving of binnen bereik van spatwater plaatsen. Veiligheidsaanwijzingenenwaarschuwingen · Plaats het apparaat bij voorkeur niet in direct zonlicht, naast het fornuis, een radiator enz. Naargelang het gebruik van de roosters zijn ook andere vulhoeveelheden mogelijk. WT 4126 Totaal: 182 flessen KSW 22V80/01 Totaal: 173 flessen Beladingschemasvoor Bordeauxflessen van 0, 75 l Ontdooien NL Het apparaat ontdooit automatisch. · Reinig de binnenkant van het apparaat, de delen van het interieur en de buitenwand met lauw water waaraan een beetje afwasmiddel is toegevoegd. Gebruik in geen geval chemische oplosmiddelen of produkten die zand of zuren bevatten. Gevaarvoorbeschadigingenverwonding. Voorhetreinigenaltijdhetapparaatuitschakelen. Stekkeruit hetstopcontacttrekkenofdevoorgeschakeldezekeringen eruitschroevenresp. latenaanspringen. Reinigen · Let erop dat er geen water in de elektrische delen of de ventilatierooster dringt. · Maak het aggregaat en de warmtewisselaar (het metalen rooster aan de achterkant van het apparaat) één keer per jaar stofvrij en schoon. · Beschadig of verwijder het typeplaatje aan de binnenkant van het apparaat nooit: het is belangrijk voor onze technische dienst. Beslissend voor een goede conservering van de wijnen is de juiste luchtvochtigheid. Door een speciale bevochtigingsinrichting wordt de luchtvochtigheid in uw wijnklimaatkast verhoogd. Verdeel hiertoe het meegeleverde lavagesteente in de condensgoot onderaan in de binnenruimte van het apparaat. Vul de condensgoot vervolgens met water tot aan de bovenkant van de buis. Bij normale werking wordt het lavagesteente geregeld bevochtigd door het condensatievocht van het apparaat. Houd er rekening mee dat een zeer hoge relatieve luchtvochtigheid op de plaats van opstelling ook leidt tot een verhoogde relatieve luchtvochtigheid in de wijnklimaatkast. [. . . ] Bij normale werking wordt het lavagesteente geregeld bevochtigd door het condensatievocht van het apparaat. Houd er rekening mee dat een zeer hoge relatieve luchtvochtigheid op de plaats van opstelling ook leidt tot een verhoogde relatieve luchtvochtigheid in de wijnklimaatkast. Hierdoor kunnen in bepaalde omstandigheden de etiketten loskomen en kunnen de deuren of flessen bij het openen beslaan. Bevochtigingsinrichting Devolgendestoringenkuntuzelfopsporenenverhelpen: · Het apparaat werkt niet. Controleer: ­ of het apparaat is ingeschakeld; ­ of de stekker goed in het stopcontact zit; ­ of de zekering in de meterkast nog goed is. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH KSW 22V80/01

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH KSW 22V80/01 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag