Gebruiksaanwijzing BOSCH KSW 38940/01 & KSW38940,MV

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH KSW 38940/01 & KSW38940,MV. Wij hopen dat dit BOSCH KSW 38940/01 & KSW38940,MV handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH KSW 38940/01 & KSW38940,MV te teleladen.


BOSCH KSW 38940/01 & KSW38940,MV : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1370 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH KSW 38940/01 & KSW38940,MV

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Koelmiddel dat naar buiten spuit kan vlam vatten of tot oogletsel leiden. 48 nl Bij beschadiging - Open vuur of andere ontstekingsbronnen uit de buurt van het apparaat houden; - stekker uit het stopcontact trekken; - Ruimte gedurende een paar minuten goed luchten; - Contact opnemen met de Servicedienst. Hoe meer koelmiddel het apparaat bevat, des te groter moet de ruimte zijn waarin het apparaat wordt opgesteld. In een te kleine ruimte kan bij een lek een ontvlambaar mengsel van gas en lucht ontstaan. [. . . ] Dit apparaat voldoet aan de veiligheidsbepalingen voor elektrische apparaten (EN 60335/2/24). 6 7 8 9 10 11 Houten legplateaus Afvoergoot voor dooiwater Flessenrek Deurslot Hoofdschakelaar Lichtschakelaar Bedieningspaneel Afb. 1 1 Insteltoetsen voor de temperatuur De temperaturen in de koelkast worden met de twee toetsen op het display ingesteld. bovenste koelzone: De bovenste toets gedurende 3 seconden indrukken ć de indicatie op het display knippert. De bovenste toets net zo vaak indrukken tot de gewenste temperatuur wordt aangegeven. onderste koelzone: De onderste toets gedurende 3 seconden indrukken ć de indicatie op het display knippert. De onderste toets net zo vaak indrukken tot de gewenste temperatuur wordt aangegeven. Kennismaking met het apparaat De laatste bladzijde met de afbeeldingen uitklappen. Deze gebruiksaanwijzing is op meer dan één type van toepassing. 1 1-2 Bedieningspaneel 3 4 5 Binnenverlichting Koolstoffilters Thermometer 50 nl 2 Temperatuurindicatie De ingestelde temperatuur wordt aangegeven: De bovenste toets kort indrukken - indicatie van de temperatuur boven in de koelkast. Het kan dan ook zijn dat de indicatie niet reageert op kortstondige veranderingen van de luchttemperatuur. Het alarm wordt automatisch uitgeschakeld als de ingestelde temperatuur in de koelkast weer bereikt is. Zeer lage temperaturen hebben tot gevolg dat de wijn niet meer kan rijpen. 53 nl MeerzonenĆinstelling voor verschillende serveertemperaturen Hiervoor raden wij een instelling aan van +16 ºC in het bovenste gedeelte en van +6 ºC in het onderste gedeelte. Met deze instelling worden de temperaturen in de koelkast verdeeld om verschillende soorten wijn in onderstaande volgorde van boven naar beneden te bewaren: S volle rode wijn S rosé en lichte rode wijn S witte wijn S champagne en mousserende wijn Wij raden u aan de wijn een paar graden kouder te serveren dan de gewenste drinktemperatuur omdat de wijn tijdens het inschenken in het glas snel verwarmd wordt. 9 Attentie bij het inruimen: S In totaal kunnen 115 driekwartliterflessen op de flessenrekken worden ondergebracht. Dit aantal kan bereikt worden als de flessen met de hals naar voren worden neergelegd. s Als de flessen om en om worden neergelegd , kunnen 198 driekwartliterflessen worden opgeslagen. Attentie: Bij om en om leggen van de flessen is een goede luchtcirculatie niet meer mogelijk. S Het aantal flessen kan bij een andere vorm of grootte van de flessen van het aangegeven aantal afwijken. S Om de goede luchtcirculatie in het apparaat te behouden mogen de flessen de achterwand van de koelruimte niet raken. EenzoneĆinstelling voor het langdurig opslaan van wijnen Hiervoor raden wij een instelling aan van +12 ºC in het bovenste gedeelte en van +12 ºC in het onderste gedeelte. [. . . ] het sop mag niet via het afvoergaatje in de dooiwateropvangschaal terechtkomen. Buiten werking stellen van het apparaat Als het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt: 1. 56 nl Energie besparen S Het apparaat in een droge, goed te ventileren ruimte plaatsen!S De achterkant van het apparaat af en toe met met een stofzuiger of borstel reinigen om toename van het energieverbruik te voorkomen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH KSW 38940/01 & KSW38940,MV

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH KSW 38940/01 & KSW38940,MV zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag