Gebruiksaanwijzing BOSCH KSW 26V80/01 & KSW26V80,MV

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH KSW 26V80/01 & KSW26V80,MV. Wij hopen dat dit BOSCH KSW 26V80/01 & KSW26V80,MV handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH KSW 26V80/01 & KSW26V80,MV te teleladen.


BOSCH KSW 26V80/01 & KSW26V80,MV : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1778 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH KSW 26V80/01 & KSW26V80,MV

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] U vindt daarin belangrijke informatie over plaatsing, gebruik en onderhoud van het apparaat. Bewaar de gebruiksaanwijzing en het montagevoorschrift voor later gebruik of voor een eventuele latere bezitter. De hoeveelheid koelmiddel in uw apparaat vindt u op het typeplaatje aan de binnenkant van het apparaat. s Het vervangen van de elektrische kabel en andere reparaties mogen alleen door de Servicedienst worden uitgevoerd. [. . . ] Is plaatsing naast een warmtebron niet te vermijden, maak dan gebruik van een isolerende plaat of neem de volgende minimumafstanden in acht: naast een elektrisch fornuis 3 cm. Verwisselen van de deurophanging Verwisselen van de deurophanging is bij dit apparaat niet mogelijk. let op omgevingsĆ temperatuur en beluchting De klimaatklasse staat aangegeven op het typeplaatje. Hiermee wordt aangegeven bij welke omgevingstemperatuur het apparaat gebruikt kan worden. klimaatklasse SN N ST T toelaatbare omgevingstemperatuur +10 °C tot 32 °C +16 °C tot 32 °C +18 °C tot 38 °C +18 °C tot 43 °C Apparaat horizontaal zetten Afb. 3 De verwarmde lucht aan de zijwanden van het apparaat moet ongehinderd kunnen wegtrekken. Anders moet de koelmachine meer presteren waardoor het energieverbruik toeneemt. Daarom moet aan de zijkanten van het apparaat een minimumafstand van 4 cm tot de wanden en/of keukenmeubelen in acht worden genomen. Deze afstand is ook noodzakelijk om de deur minimaal 90º te kunnen openen. 50 nl Apparaat aansluiten Na het opstellen van het apparaat dient men minstens ½ uur te wachten alvorens het in gebruik te nemen. Tijdens het transport kan het gebeuren dat de olie van de compressor in het koelsysteem terecht komt. Voordat u het apparaat voor het eerst in gebruik neemt de binnenkant van het apparaat schoonmaken (zie Schoonmaken). Het apparaat uitsluitend via een volgens de voorschriften aangebracht, randgeaard stopcontact met een zekering van 10 ampère of meer, op 220ć240 V/50 Hz wisselstroom aansluiten. Het stopcontact moet zijn beveiligd met een zekering van 10 A of meer. Bij apparaten die in niet Europese landen worden gebruikt op het typeplaatje controleren of de aansluitspanning en de stroomsoort overeenkomen met de waarden van uw elektriciteitsnet. Een eventueel noodzakelijke vervanging van de aansluitkabel mag alleen door een vakkundig monteur worden uitgevoerd. Het apparaat mag nooit worden aangesloten op elektronische energiebesparende stekkers of op omvormers die gelijkstroom omzetten in 230 V wisselstroom (bijv. in de fabriek is het apparaat op de gemiddelde instelling 3 ingesteld. Aanwijzingen bij het gebruik Terwijl de koelmachine loopt, vormen zich dooiwaterdruppels of een laagje rijp op de achterwand van de koelruimte. U hoeft de dooiwaterdruppels niet af te wissen of de rijp af te schrapen. Hierna de toets net zo vaak indrukken tot de gewenste instelling wordt aangegeven. Instelling 1 lage koelcapaciteit Instelling 5 hoogste koelvermogen Bij een instelling op 3 wordt, afhankelijk van omgevingstemperatuur en belading, in de koelruimte een temperatuur van +8 °C tot +12 °C bereikt. [. . . ] het apparaat staat tegen een ander meubel of apparaat Het apparaat van het meubel of het apparaat ernaast wegschuiven. Laden, manden of legplateaus wiebelen of klemmen Controleer de delen die eruit gehaald kunnen worden en zet ze eventueel opnieuw in het apparaat. Flessen of serviesgoed raken elkaar De flessen of het serviesgoed los van elkaar zetten. 55 nl Kleine storingen zelf verhelpen Alvorens de Servicedienst in te schakelen: Ga aan de hand van de volgende punten eerst even na of u de storing zelf kunt verhelpen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH KSW 26V80/01 & KSW26V80,MV

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH KSW 26V80/01 & KSW26V80,MV zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag