Gebruiksaanwijzing BOSCH KIV32V20GB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH KIV32V20GB. Wij hopen dat dit BOSCH KIV32V20GB handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH KIV32V20GB te teleladen.


BOSCH KIV32V20GB : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1613 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BOSCH KIV32V20GB INSTALLATION INSTRUCTIONS (966 ko)
   BOSCH KIV32V20GB INSTALLATION INSTRUCTIONS (966 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH KIV32V20GB

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De stekker niet met vochtige handen in het stopcontact steken of eruit trekken. Niet op het apparaat klimmen. d Kans op stikken! Laat geen kinderen met de verpakking of de onderdelen daarvan spelen. Kans op stikken door vouwkarton en folie. d Levensgevaar! Bij afgedankte apparaten de stekker uit het stopcontact trekken, aansluitkabel doorknippen en samen met de stekker verwijderen. Hierdoor voorkomt u dat kinderen zichzelf tijdens het spelen in het apparaat opsluiten en in levensgevaar geraken. 3 Bedieningspaneel Programma kiezen De programmakiezer kan naar links en naar rechts worden gedraaid en schakelt de wasmachine Aan/Uit. [. . . ] munten, paperclips, spelden, spijkers): q een schoonmaakmiddel zonder chloor gebruiken. Ontkalkingsmiddelen bevatten zuren die onderdelen van het apparaat kunnen aantasten en verkleuringen in het wasgoed kunnen veroorzaken. Bij een juiste dosering van het wasmiddel hoeft u de wasmachine niet te ontkalken. Als ontkalking toch noodzakelijk is, houdt u dan aan de gegevens van de fabrikant op de verpakking van het ontkalkingsmiddel. Wasmachine ontkalken 20 Schoonmaken van het inzetstuk voor wasverzachter q Inzetstuk naar boven eruit trekken. q Inzetstuk onder stromend warm water schoonma ken. q Inzetstuk er weer inzetten. 21 Schoonmaken van de afvoerpomp Sop laten weglopen Als het sop niet volledig wordt afgepompt. Vreemde voorwerpen blokkeren de afvoerpomp of er werd bij hoge temperaturen erg pluizend wasgoed gewassen. (tot 20 l, een geschikte emmer of bak klaarzetten) d Kans op verbrandingen! Heet sop laten afkoelen. q Afdekklep naar beneden klappen. q Aftapslang uit de houder halen trekken. q Stopje eraf trekken en het sop in de klaarstaande emmer of bak laten leeglopen. q Stopje erop drukken en de aftapslang weer in de houder doen. q Pompdeksel voorzichtig eraf schroeven. Schroefdraad van het pompdeksel en pomphuis van zeepresten en pluizen ontdoen. Om te voorkomen dat bij de volgende wasbeurt onge bruikt wasmiddel in de afvoer wegloopt: q 1 liter water in wasmiddelbakje II gieten. Bij de volgende wasbeurt de dosering van het wasmiddel verminderen. Er komt schuim naar buiten. Te veel wasmiddel gebruikt De motor maakt geluid. Als de pomp gaat werken en bij het leegzuigen" van de afvoerpomp is het normaal dat u een geluid hoort. Na het afpompen en aan het eind van het programma kan het deksel na ca. Transportverzekering verwijderen, zie het installatievoorschrift. De voetjes van het apparaat zijn niet De voetjes van het apparaat goed vastgezet. Het onbalans controlesysteem probeert de onbalans op teheffen door meermaals aanloop centrifugeren. 26 Storing Het programmaverloop duurt langer dan normaal. Oorzaak Advies Niets aan de hand. Grote en kleine stukken wasgoed Grote en kleine stukken wasgoed door elkaar wassen om de onbalans door elkaar wassen om de onbalans te verlagen. Het schuimherkenningssysteem heeft een extra spoelbeurt bijgeschakeld om het schuim te verminderen. Bij de volgende was de dosering van het wasmiddel verminderen. Geen goed wasresultaat. Het wasgoed is vuiler dan werd verondersteld. Kies onmiddellijk Spoelen" ofborstel het wasgoed na het drogen uit. Bij de volgende wasbeurt de maximale dosering wasmiddel gebruiken en de maximaal toelaatbare temperatuur kiezen. Er zijn resten wasmiddel op het wasgoed achtergebleven. Grauwe resten op het wasgoed. Sommige fosfaatvrije wasmiddelen bevatten in water onoplosbare deeltjes die zich als lichte vlek afzetten. [. . . ] q Tijdens het afpompen controleren of het water snel genoeg wegloopt. 40 Elektrische aansluiting Attentie!Het apparaat uitsluitend via een volgens de voorschriften aangebracht, randgeaard stopcontact op wisselstroom aansluiten. De netspanning moet overeenkomen met de op het typeplaatje aangegeven spanning. De aansluitwaarde alsmede de vereiste zekering zijn op het typeplaatje aangegeven. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH KIV32V20GB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH KIV32V20GB zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag