Gebruiksaanwijzing BOSCH KIR38A55GB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH KIR38A55GB. Wij hopen dat dit BOSCH KIR38A55GB handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH KIR38A55GB te teleladen.


BOSCH KIR38A55GB : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1684 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BOSCH KIR38A55GB INSTALLATION INSTRUCTIONS (1658 ko)
   BOSCH KIR38A55GB INSTALLATION INSTRUCTIONS (1658 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH KIR38A55GB

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] X Afvoer van het oude apparaat Oude apparaten zijn geen waardeloos afval!Door een milieuvriendelijke afvoer kunnen waardevolle grondstoffen worden teruggewonnen. dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese richtlijn 2002/96/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment Ć WEEE). De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldige terugneming en verwerking van oude apparaten. [. . . ] Dit apparaat voldoet aan de veiligheidsbepalingen voor elektrische apparaten (EN 60335/2/24). 2 Superkoelen Toets Het brandende lampje geeft aan dat het superkoelsysteem is ingeschakeld. Daarna wordt automatisch omgeschakeld naar de vóór het superkoelen ingestelde temperatuur. : S vóór het inladen van grote hoeveelheden verse levensmiddelen; S om dranken snel te koelen. 3 Temperatuurlampjes De cijfers bij de temperatuurlampjes geven de temperaturen in de koelruimte in °C aan. Vóór het lezen de laatste bladzijde met afbeeldingen openvouwen. Deze gebruiksaanwijzing is op meer dan één type van toepassing. 1 1 Lichtschakelaar 2 3 4 5 6 7 8 Bedieningspaneel/ binnenverlichtinge Legroosters/ plateaus in de koelruimte Groenteladen BoterĆ en kaasvak Eierrekje Voorraadvak voor tubes en blikjes Vak voor grote flessen 56 nl Let op omgevingsĆ temperatuur en beluchting De klimaatklasse staat aangegeven op het typeplaatje. Hiermee wordt aangegeven bij welke omgevingstemperatuur het apparaat gebruikt kan worden. Klimaatklasse SN N ST T toelaatbare omgevingstemperatuur +10 °C tot 32 °C +16 °C tot 32 °C +16 °C tot 38 °C +16 °C tot 43 °C Apparaat opstellen Geschikt voor het opstellen zijn droge, ventileerbare vertrekken. Het apparaat liefst niet direct in de zon of naast een fornuis, verwarmingsradiator of andere warmtebron plaatsen. Is plaatsing naast een warmtebron niet te vermijden, maak dan gebruik van een isolerende plaat of neem de volgende minimumafstanden in acht: naast een elektrisch fornuis 3 cm. Beluchting De lucht aan de achterwand van het apparaat wordt verwarmd. Anders moet de koelmachine meer presteren waardoor het energieverbruik toeneemt. 57 nl Apparaat aansluiten Na het opstellen van het apparaat dient men minstens ½ uur te wachten alvorens het in gebruik te nemen. Tijdens het transport kan het gebeuren dat de olie van de compressor in het koelsysteem terecht komt. Voordat u het apparaat voor het eerst in gebruik neemt de binnenkant van het apparaat schoonmaken (zie Schoonmaken). het apparaat uitsluitend via een volgens de voorschriften aangebracht , randgeaard stopcontact op 220ć240 V/ 50 Hz wisselstroom aansluiten. Het stopcontact moet zijn beveiligd met een zekering van 10 A tot 16 A. Bij apparaten die in niet Europese landen worden gebruikt op het typeplaatje controleren of de aansluitspanning en de stroomsoort overeenkomen met de waarden van uw elektriciteitsnet. [. . . ] 62 nl Energie besparen S Het apparaat in een droge, goed te ventileren ruimte plaatsen. Niet direct inĂde zon of in de buurt van een warmtebron (verwarmingsradiator, fornuis etc. S De achterkant van het apparaat af en toe met met een stofzuiger of borstel reinigen om toename van het energieverbruik te voorkomen. Voorkomen van geluiden Het apparaat staat niet waterpas Het apparaat met behulp van een waterpas stellen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH KIR38A55GB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH KIR38A55GB zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag