Gebruiksaanwijzing BOSCH KGN49SM31

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH KGN49SM31. Wij hopen dat dit BOSCH KGN49SM31 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH KGN49SM31 te teleladen.


BOSCH KGN49SM31 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2449 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH KGN49SM31

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Bei Geräten, die in nicht-europäischen Ländern betrieben werden, ist zu überprüfen, ob die angegebene Spannung und Stromart mit den Werten Ihres Stromnetzes übereinstimmt. Die Alarm-Taste 2/2 leuchtet, bis die eingestellte Gefrierraum-Temperatur erreicht ist. bei geöffneter Tür leuchtet die Beleuchtung im Kühlraum. Hinweis Wird der Lichtschalter, Bild 1/9, bei geöffneter Tür gedrückt, erlöschen die Beleuchtung und die Anzeigen der Bedienelemente. [. . . ] Temperatuurindicatie Diepvriesruimte De cijfers komen overeen met de ingestelde temperaturen in de diepvriesruimte in °C. Temperatuurindicatie Koelruimte De cijfers komen overeen met de ingestelde temperaturen in de koelruimte in °C. Deze gebruiksaanwijzing is op meer dan één type van toepassing. 1-8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Bedieningselementen Lichtschakelaar Verlichting (LED) Luchtopening Legroosters/plateaus in de koelruimte Flessenrek Groentelade Chillervak Diepvrieslade Vriesrooster Schroefvoetjes Eierrekje Boter en kaasvak * Koolstoffilters Flessenhouder * Vak voor grote flessen Koude-accu/Diepvrieskalender * 3 4 5 6 7 8 85 nl Inschakelen van het apparaat Het apparaat met de insteltoets 2/1 inschakelen. 1/9, bij geopende deur wordt ingedrukt, gaan de verlichting en de indicaties van de bedieningselementen uit. De fabriek adviseert de volgende temperaturen: ■ ■ ■ Wanneer de deur van de diepvriesruimte na het sluiten niet direct weer geopend kan worden, dient u even te wachten tot de onderdruk is verdwenen. de ingestelde temperatuur wordt aangegeven op de temperatuurindicatie 8. Wij adviseren een temperatuurinstelling van +4 °C voor de koelruimte. Koelruimte: +4 °C Diepvriesruimte: –18 °C Aanwijzingen bij het gebruik ■ Na het inschakelen kan het een aantal uren duren voordat de ingestelde temperaturen zijn bereikt. Door het volledig automatische No Frost-systeem blijft de vriesruimte ijsvrij. De voorzijde van het apparaat achter de deur wordt gedeeltelijk licht verwarmd waardoor de vorming van condenswater in de buurt van de deurafdichting wordt voorkomen. de ingestelde temperatuur wordt aangegeven op de temperatuurindicatie 5. – ■ 86 nl Energiebesparingsmodus Wanneer het apparaat een tijdje niet wordt gebruikt, wordt de indicatie van de bedieningselementen op de energiespaarmodus gezet. Alleen de noodzakelijke lampjes branden nog met verminderde lichtsterkte. Bij het openen van de deur, schakelt de indicatie weer op de normale verlichting om. Zonder gevaar voor de diepvrieswaren kan het alarm automatisch inschakelen: ■ ■ ■ bij het in gebruik nemen van het apparaat, bij het inladen van grote hoeveelheden verse levensmiddelen, als de deur van de diepvriesruimte te lang geopend werd. aanwijzing Half of geheel ontdooide diepvrieswaren niet opnieuw invriezen. Pas na het koken of braden tot een kant-en-klaargerecht kunnen ze opnieuw worden ingevroren. Deuralarm Het deuralarm wordt ingeschakeld als een deur van het apparaat langer dan een minuut openstaat. De diepvriesproducten liefst in een koeltas transporteren en snel in de diepvriesruimte leggen. Bij het inruimen Grote levensmiddelhoeveelheden bij voorkeur in het bovenste vak invriezen; daar worden ze bijzonder snel en daardoor ook behoedzaam ingevroren. – Diepvrieswaren opslaan Belangrijk voor een goede luchtcirculatie in het apparaat: diepvrieslade tot aan de aanslag inschuiven. [. . . ] indien aanwezig: Wandafstandhouder monteren om de geplande energieopname van het apparaat te bereiken (zie montagehandleiding). Een kleinere afstand tot de muur heeft geen nadelige invloed op de werking van het apparaat. Voorkomen van geluiden Het apparaat staat niet waterpas Het apparaat met behulp van een waterpas stellen. het apparaat staat tegen een ander meubel of apparaat Het apparaat van het meubel of apparaat ernaast wegschuiven. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH KGN49SM31

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH KGN49SM31 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag