Gebruiksaanwijzing BOSCH KGN 36SM30/22

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH KGN 36SM30/22. Wij hopen dat dit BOSCH KGN 36SM30/22 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH KGN 36SM30/22 te teleladen.


BOSCH KGN 36SM30/22 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3346 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH KGN 36SM30/22

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] In een te kleine ruimte kan bij een lek een ontvlambaar mengsel van gas en lucht ontstaan. De hoeveelĆ heid koelmiddel in uw apparaat vindt u op het typeplaatje aan de binnenkant van het apparaat. s Het vervangen van de elektrische kabel en andere reparaties mogen alleen door de Servicedienst worden uitgevoerd. Onvakkundige installatie en reparaties kunnen groot gevaar opleveren voor de bezitter. [. . . ] S Om te ontdooien of te reinigen het apparaat uitschakelen, stekker uit het stopcontact trekken of de zekering uitschakelen resp. S Zorg dat de kunststof delen en de deurafdichting niet met olie of vet in aanraking komen. S Dit apparaat mag door personen met beperkte lichamelijke of geestelijke vermogens, motorische storingen of gebrekkige kennis alleen onder toezicht of na uitvoerige instructie gebruikt worden. Kinderen in het huishouden S Verpakkingsmateriaal en onderdelen ervan zijn geen speelgoed voor kinderen. S Bij een apparaat met deurslot: sleutel buiten het bereik van kinderen bewaren!Dit apparaat voldoet aan de veiligheidsbepalingen voor elektrische apparaten (EN 60335/2/24). 41 nl Apparaat opstellen Geschikt voor het opstellen zijn droge, ventileerbare vertrekken. Het apparaat liefst niet direct in de zon of naast een fornuis, verwarmingsradiator of andere warmtebron plaatsen. Is plaatsing naast een warmtebron niet te vermijden, maak dan gebruik van een isolerende plaat of neem de volgende minimumafstanden in acht: naast elektrischeĆ of gasfornuizen 3 cm. Apparaat aansluiten Na het plaatsen van het apparaat moet u minimaal een 1 uur wachten voordat u het apparaat in gebruik neemt. Tijdens het transport kan het gebeuren dat de olie van de compressor in het koelsysteem terecht komt. Attentie bij het inruimen De levensmiddelen goed verpakt of afgedekt inruimen. Bovendien voorkomt u dat de levensmiddelen naar elkaar gaan smaken en dat de kunststof delen verkleuren. Wij adviseren de levensmiddelen als volgt in te ruimen: S Op de legroosters/plateaus in de koelruimte (van boven naar beneden): brood en banket, kant en klare gerechten, zuivelproducten, vlees en worst. S In de deur (van boven naar beneden): boter, kaas, eieren, tubes, flesjes, grote flessen, melk, pakken vruchtensap. S De koudste zone bevindt zich tussen de aan de zijkant afgebeelde pijl en de glasplaat eronder afb. 45 nl Uitvoering van de koelruimte De legroosters/plateaus in de koelruimte en de vakken in de deur kunnen ć indien nodig ć verplaatst worden: legrooster/plateau naar voren trekken, iets laten zakken en zijdelings eruit zwenken afb. Q Met de flessenhouder wordt voorkomen dat de flessen omvallen bij het openen en sluiten van de deur. Speciale uitvoering niet bij alle modellen Groenteladen met temperatuurĆ en vochtregelaar Afb. 7 Bij het langdurig opslaan van levensmiddelen: regelaar naar rechts schuiven, de beluchtingsopening is open, de temperatuur wordt kouder. Bij het opslaan gedurende korte tijd: regelaar naar links schuiven, de beluchtingsopening is dicht, de temperatuur wordt warmer, hoge luchtvochtigheid. 8 De voorste helft van de glasplaat eruit halen en in de sleuf eronder naar achteren schuiven. [. . . ] Voorkomen van geluiden Het apparaat staat niet waterpas Het apparaat met behulp van een waterpas stellen. het apparaat staat tegen een ander meubel of apparaat Het apparaat van het meubel of apparaat ernaast wegschuiven. De laden of legplateaus wiebelen of klemmen Controleer de delen die eruit gehaald kunnen worden en zet ze eventueel opnieuw in het apparaat. Flessen of serviesgoed raken elkaar De flessen of het serviesgoed los van elkaar zetten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH KGN 36SM30/22

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH KGN 36SM30/22 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag