Gebruiksaanwijzing BOSCH KGE 39AL41/04 INSTALLATION INSTRUCTIONS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH KGE 39AL41/04. Wij hopen dat dit BOSCH KGE 39AL41/04 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH KGE 39AL41/04 te teleladen.


BOSCH KGE 39AL41/04 INSTALLATION INSTRUCTIONS: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1910 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH KGE 39AL41/04INSTALLATION INSTRUCTIONS

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] U treft uw modelnummer aan op de linkerwand van de koelkast. Model # Serie # _ kenmerken Veiligheidsinformatie VEILIGHEIDSINFORMATIE WAARSCHUWING · Lees voordat u het apparaat in gebruik neemt, deze gebruikshandleiding zorgvuldig door en bewaar voor toekomstig gebruik. · Omdat de volgende bedieningsaanwijzingen over verschillende modellen gaan, kunnen de kenmerken van uw koelkast iets verschillen van de koelkast die in deze handleiding is beschreven. GEBRUIKTE SYMBOLEN VOOR VOORZORGEN/WAARSCHUWINGEN Indicates that a danger of death or serious injury exists. WAARSCHUWING WAARSCHUWING VOORZORG Geeft aan dat er een gevaar voor lichamelijk letsel of materiële schade bestaat. ANDERE GEBRUIKTE SYMBOLEN Geeft iets aan dat u NIET moet doen. Geeft aan dat aarding nodig is ter voorkoming van elektrische schokken. Dezewaarschuwingstekenswordengebruikttervoorkomingvanlichamelijkletselvoor uenanderen. Volgzorgvuldigop. Nadatudezeparagraafhebtgelezen, bewaartude handleidingopeenveiligeplaatsvoornaslagnaderhand. · Deze koelkast dient vóór het gebruik op de juiste wijze volgens de aanwijzingen in de handleiding te worden aangesloten en geplaatst. [. . . ] · Neem contact op met een installeur indien een waterlekkage veroorzaakt wordt door onjuiste installatie. Het waterfilter installeren 1. Verwijder het waterfilter uit het vak en plaats een vervangende controlesticker op het filter, zoals aangegeven. Plaats een sticker op de filter gedateerd op zes maanden in de toekomst. Bijvoorbeeld als u het waterfilter in maart hebt geïnstalleerd, plaatst u de "SEP"-sticker op de filter om u eraan te herinneren deze in september te vervangen. Bewaar de kap op een veilige plaats om te gebruiken als u de filter niet gebruikt. 1 Sticker (Maandindicatie) inrichten _1 . Verwijder de beschermkap van de filter en plaats daarna de filter in de filterhouder. Draai de waterfilter daarna voorzichtig 90º naar rechts tot deze in lijn is met het teken op het deksel, nu is de filter vergrendeld. Let erop dat de indicator zich in lijn met de blokkeerpositie bevindt. Draai niet te vast. Dekselfilter Scheiding van rode kap Breng het merkteken in lijn met de blokkeerpositie Indien uw model uitgerust is met een wijnrek, dient u de wijnrek te verwijderen voordat u de waterfilters plaatst. WATERTOEVOER DISPENSER PLAATSEN Bij extern model Onderdelen voor waterleiding installatie W aterleidingbevestiger enschroeven Leidingaansluiting Waterslang Vergrendeling waterzuivering Bevestigingsriem Waterzuivering Aansluiten op de watertoevoer Waterslangophetkoppelstukende waterkraanaansluiten -Draaidehoofdkraandicht. GARANTIE INFORMATIE Plaatsing en gebruik van de watertoevoer valt niet onder de fabrieksgarantie van de koel/ vriescombinatie of de ijsmaker. Daarmee verkleint u het risico van waterschade. LETOp De waterslang moet worden aangesloten op de koudwaterleiding. Zodra de temperatuur van de koelkast laag genoeg is, kunt u de voedingswaren en dranken in de koelkast plaatsen. 02 BEDIENING bediening _ DE KOELKAST BEDIENEN Het bedieningspaneel gebruiken RSH1K/J*** 1 RSH1F/D*** RSH1N/B*** 1 pOWERfREEZE KNOp fREEZERKNOp ICETYpEKNOp fILTERCHANGE KNOp Versnelt de tijd om producten in te vriezen. Dit is handig als u snel producten die sterk aan bederf onderhevig zijn moet invriezen of als de temperatuur in de vriezer dramatisch gestegen is (bijvoorbeeld als de deur open is blijven staan). Druk op de freezer knop om de vriezer in te stellen op de door u gewenste temperatuur. Gebruik deze knop om te kiezen tussen Cubed (Blokjes), Crushed (Gemalen) of om de ijsfunctie uit te schakelen. Als u de filter vervangt, drukt u 3 seconden op deze knop om het filterschema opnieuw in te stellen. Wanneer u op vakantie of zakenreis bent, of wanneer u de koelkast niet gebruikt, drukt u op de vakantieknop. Wanneer u de vakantieknop selecteert om de koelkast uit te schakelen, gaat de LED automatisch over van koeling naar vakantie. Het wordt sterk aanbevolen om alle etenswaren uit de koelkast te verwijderen en de deur niet open te laten wanneer u de Vakantie functie kiest. Door gelijktijdig 3 seconden op de Vakantie knop en de Vriezer knop te drukken, alle knoppen zullen vergrendeld zijn. Om deze functie te annuleren drukt u opnieuw 3 seconden op deze twee knoppen. [. . . ] Nadat de deur tot een bepaald punt is geopend, blokkeert deze en blijft open staan. Als de deur op een kier staat voorbij de blokkering, gaat hij automatisch dicht. bediening _ Probleem oplossen pROBLEEM De koelkast werkt helemaal niet of koelt niet voldoende. OpLOSSING · Controleer of de stekker correct op het stopcontact is aangesloten. · Staat de koelkast in direct zonlicht of te dicht bij een warmtebron? [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH KGE 39AL41/04

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH KGE 39AL41/04 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag