Gebruiksaanwijzing BOSCH KDV 29VW31/01 INSTALLATION INSTRUCTIONS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH KDV 29VW31/01. Wij hopen dat dit BOSCH KDV 29VW31/01 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH KDV 29VW31/01 te teleladen.


BOSCH KDV 29VW31/01 INSTALLATION INSTRUCTIONS: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1910 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH KDV 29VW31/01INSTALLATION INSTRUCTIONS

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] U vindt het modelnummer op de linkerwand van de koelkast. Model # Serie # _ kenmerken van uw nieuwe koelkast veiligheidsinformatie veiligHeiDsinFormatie WAARSCHUWING · Lees voordat u het apparaat in gebruik neemt deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en bewaar hem voor toekomstig gebruik. · Omdat onderstaande instructies over verschillende modellen gaat, kunnen de kenmerken van uw koelkast iets verschillen van de koelkasten die in deze WAARSCHUWING gebruiksaanwijzing zijn beschreven. GEBRUIKTE SYMBOLEN VOOR LET OPSMAATREGELEN/ WAARSCHUWINGEN WAARSCHUWING Geeft aan dat er levensgevaar of gevaar voor ernstig lichamelijk letsel bestaat. Geeft aan dat er een gevaar voor lichamelijk letsel of materiële schade bestaat. VOORZORG ANDERE GEBRUIKTE SYMBOLEN Geeft iets aan dat u NIET moet doen. Geeft aan dat aarding nodig is ter voorkoming van elektrische schokken. Het wordt aanbevolen dit door gekwalificeerd onderhoudspersoneel te laten uitvoeren. [. . . ] Verbind zowel de waterleiding van de koelkast als de watertoevoer van de meegeleverde kit. Zet het water aan en controleer op lekkages. Waterleidingvan dekoelkast 01 installatie Maaklos Verwijderen vankap Geenopening Waterleiding vandekit De waterleiding alleen op een drinkwaternet aansluiten. Als u de waterleiding moet repareren of demonteren, zaagt u 6, 5 mm van de plastic buis om een vlakke, lekvrije aansluiting te verkrijgen. VOORZORG Voordat u de leiding gebruikt, moet deze op lekkage worden gecontroleerd · Samsung garantie dekt niet de WATERLEIDINGINSTALLATIE. · Dit moet op kosten van de klant worden uitgevoerd, tenzij de installatiekosten zijn inbegrepen in de detailprijs. · Neem voor de installatie zonodig contact op met een loodgieter of een erkende installateur. · Als er een lekkage optreedt door verkeerde installatie, neemt u contact op met de installateur. Het waterfilter installeren. Voordat u het waterfilter installeert, verwijdert u eerst het bovenste legplateau. Bewaar de kap op een veilige plaats voor gebruik later, als u geen filter gebruikt. Verwijder het waterfilter uit het vak en plaats een vervangende controlesticker op het filter, zoals aangegeven. Plaats een sticker op het filter gedateerd op zes maanden in de toekomst. Als u het waterfilter bijvoorbeeld in maart hebt vervangen, plakt u de "SEP" (september)-sticker op het filter om u eraan te herinneren deze in september te vervangen. De normale levensduur van het filter is 6 maanden. 1 1 Sticker (maandindicator) installatie _1 4. Druk op de Freeze knop om de vriezer op de gewenste temperatuur in te stellen. Als u het filter vervangt, houdt u deze knop 3 seconden ingedrukt om het filterschema opnieuw in te stellen. Indien IJS UIT knippert op het schermpaneel, plaatst u de emmer weer en/of zorgt u dat deze goed geplaatst is. Druk op de Verlichtingsknop zodat de LED lamp van de verdeler aanblijft. Druk op de koelknop om de koelkast in testellen op de gewenste temperatuur. U kunt de temperatuur instellen tussen 1°C ~ 7°C en Snel Koelen. Wanneer u op vakantie of zakenreis gaat, of wanneer u de koelkast niet gebruikt, houdt u deze knop 3 seconden ingedrukt. Druk op de Waterknop voor water. Freezerbutton IceOffknop lichtknop Fridgeknop kinderslotknop Icetypeknop Waterknop 0_ bediening Het Digitale DisPlaY gebruiken " Freezer temp. " geeft de huidige vriezertemperatuur aan. Het is normaal dat het scherm uitgaat indien het niet gebruikt wordt. Power Freeze Dit symbool gaat branden als u de functie "powerFreeze" activeert. Als u genoeg ijs hebt, drukt u gewoon opnieuw op deze knop om de "powerFreeze" stand te annuleren. Als u deze functie gebruikt, neemt het energieverbruik van de koelkast toe. [. . . ] OplOSSING · Controleer of de stekker goed in het stopcontact zit. · Staat de koelkast in direct zonlicht of te dicht bij een warmtebron?· Staat de achterkant van de koelkast te dicht bij de muur en kan daarom de lucht niet goed circuleren?· Hebt u voedingswaren met een hoog watergehalte in het koudste gedeelte van de koelkast geplaatst? [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH KDV 29VW31/01

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH KDV 29VW31/01 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag