Gebruiksaanwijzing BOSCH KAD 62V40/05 INSTALLATION INSTRUCTIONS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH KAD 62V40/05. Wij hopen dat dit BOSCH KAD 62V40/05 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH KAD 62V40/05 te teleladen.


BOSCH KAD 62V40/05 INSTALLATION INSTRUCTIONS: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3470 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BOSCH KAD 62V40/05 SUPPLEMENT (887 ko)
   BOSCH KAD 62V40/05 SHORT INSTRUCTIONS (1104 ko)
   BOSCH KAD 62V40/05 SHORT INSTRUCTIONS (1104 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH KAD 62V40/05INSTALLATION INSTRUCTIONS

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Een verlengsnoer voor de aansluitkabel mag uitsluitend via de klantenservice worden aangeschaft. Technische veiligheid Het apparaat bevat een geringe hoeveelheid van het milieuvriendelijke maar brandbare koelmiddel R600a. Let erop dat de leidingen van het koelcircuit bij het transport of de installatie niet beschadigd worden. Koelmiddel dat naar buiten spuit kan vlam vatten of tot oogletsel leiden. [. . . ] – ■ 50 nl Aanwijzingen over de afvoer * Afvoeren van de verpakking van uw nieuwe apparaat De verpakking beschermt uw apparaat tegen transportschade. De gebruikte materialen zijn onschadelijk voor het milieu en kunnen opnieuw worden gebruikt. Help daarom mee en zorg dat de verpakking milieuvriendelijk wordt afgevoerd. U kunt bij uw leverancier of bij de reinigingsdienst in uw gemeente informeren hoe u uw oude apparaat en het verpakkingsmateriaal van het nieuwe apparaat kunt (laten) afvoeren voor een milieuvriendelijke verwerking. Legplateaus en voorraadvakken niet eruit halen om het kinderen moeilijk te maken erin te klimmen!Met het oog op een doelmatige en milieuvriendelijke afvoer mogen de leidingen van het koelcircuit tot het moment van transport niet beschadigd worden. * Afvoeren van uw oude apparaat Oude apparaten zijn geen waardeloos afval!Door een milieuvriendelijke afvoer kunnen waardevolle grondstoffen worden teruggewonnen. omvang van de levering Controleer na het uitpakken alle onderdelen op eventuele transportschade. Voor klachten kunt u terecht bij de winkel waar u het apparaat hebt aangeschaft of bij onze klantenservice. De levering bestaat uit de volgende onderdelen: ■ Inbouwapparaat ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese richtlijn 2002/96/ EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Een hoge instelling alleen voor korte tijd instellen wanneer de deur vaak wordt geopend en wanneer er grote hoeveelheden levensmiddelen worden opgeslagen in de koelruimte. Attentie bij het inruimen: De levensmiddelen goed verpakt of afgedekt inruimen. Bovendien wordt voorkomen dat de levensmiddelen naar elkaar gaan smaken en de kunststof onderdelen verkleuren. Door de luchtcirculatie in de koelruimte verschillende koudezones: Netto-inhoud De gegevens over de netto-inhoud vindt u op het typeplaatje in uw apparaat. 9 ■ De koelste zone bevindt zich tussen de aan de zijkant afgebeelde pijl en de glasplaat eronder. Tijdens het serveren behoudt de kaas zijn aroma en de boter blijft smeerbaar. De koelruimte De koelruimte is de ideale bewaarplaats voor klaargemaakte gerechten, brood en banket, conserven, gecondenseerde melk, harde kaas, koudegevoelig fruit en groente en voor zuidvruchten. – 54 nl Uitvoering (niet bij alle modellen) Glasplateaus Apparaat uitschakelen en buiten werking stellen Uitschakelen van het apparaat Temperatuurregelaar, afb. 4 U kunt de plateaus en voorraadvakken in de binnenruimte naar wens verplaatsen: Plateau optillen, naar voren trekken, laten zakken en zijwaarts naar buiten draaien. Buiten werking stellen van het apparaat Als u het apparaat langere tijd niet gebruikt: 1. Sticker „OK” (niet bij alle modellen) Met de „OK”-temperatuurcontrole kunnen temperaturen onder +4 °C worden geregistreerd. [. . . ] De achterkant van het apparaat af en toe met met een stofzuiger of borstel reinigen om toename van het energieverbruik te voorkomen. – ■ Voorkomen van geluiden Het apparaat staat niet waterpas Het apparaat met behulp van een waterpas stellen. het apparaat staat tegen een ander meubel of apparaat Het apparaat van het meubel of apparaat ernaast wegschuiven. Reservoirs of draagplateaus wiebelen of klemmen Controleer de delen die eruit gehaald kunnen worden en zet ze eventueel opnieuw in het apparaat. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH KAD 62V40/05

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH KAD 62V40/05 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag