Gebruiksaanwijzing BOSCH HSV745020N

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH HSV745020N. Wij hopen dat dit BOSCH HSV745020N handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH HSV745020N te teleladen.


BOSCH HSV745020N : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5721 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BOSCH HSV745020N (5552 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH HSV745020N

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] ­ Het verpakkingsmateriaal milieuvriendelijk volgens de geldende voorschriften afvoeren. ­ Laat kinderen niet met de verpakking en de onderdelen daarvan spelen. Kans op stikken door vouwdozen en folie. ã=Waarschuwing Messen en andere voorwerpen met scherpe punten met de punten naar beneden in de bestekkorf zetten of plat in het messenrek * leggen. * Afhankelijk van het model Bij kinderen in het huishouden ­ Maak gebruik ­ indien aanwezig ­ van de kinderbeveiliging. [. . . ] Soort serviesgoed Soort vervuiling Programma Eventuele extra functies Programmaverloop Voorspoelen Reinigen 70° Tussenspoelen Glansspoelen 65° Drogen Voorspoelen Reinigen 65° Tussenspoelen Glansspoelen 65° Drogen Voorspoelen Reinigen 50° Tussenspoelen Glansspoelen 65° Drogen Voorspoelen Reinigen 40° Tussenspoelen Glansspoelen 55° Drogen Reinigen 45° Tussenspoelen Glansspoelen 55° Voorspoelen potten, pannen, niet gevoelig serviesgoed en bestek erg aangekoekte, ingebrande of opgedroogde zetmeelof eiwithoudende etensresten ±/° Intensief 70° Ù/Ø Normaal 65° gemengd serviesgoed en bestek licht opgedroogde, in het huishouden gebruikelijke etensresten alle á/à Eco 50° gevoelig serviesgoed, bestek, weinig aangekoekte temperatuurgevoel verse etensresten ige kunststoffen en glazen é/è Glas 40° IntensiefZone Tijd besparen Extra drogen ñ/ð Snel 45° Extra drogen alle soorten serviesgoed koud voorspoelen, tussentijdse reiniging ù/ø Voorspoelen geen Programmakeuze Aan de hand van het soort serviesgoed en de mate van vervuiling kunt u een passend programma uitzoeken. Aanwijzingen voor vergelijkende tests De voorwaarden voor de vergelijkende test ontvangt u op aanvraag per e-mail dishwasher@test-appliances. com. U vindt ze op het typeplaatje 1b op de deur van het apparaat. 13 nl Extra functies * Afhankelijk van het model Instelbaar via de toetsen extra functies H. Afwassen Programmagegevens De programmagegevens (verbruikswaarden) vindt u in de korte handleiding. Deze hebben betrekking op normale omstandigheden en de instelwaarde 2 van de waterhardheid. Verschillende factoren zoals de temperatuur van het water of de druk in de waterleiding zijn hierbij van invloed en kunnen tot afwijkingen leiden. Y Tijd besparen (VarioSpeed) * Met de functie >>Tijd besparen<< kan de looptijd ­ afhankelijk van het gekozen afwasprogramma ­ met ca. Om bij verkorte looptijd optimale reinigings- en droogresultaten te bereiken, wordt het wateren energieverbruik verhoogd. Aqua-Sensor * * Afhankelijk van het model De Aqua-Sensor is een optisch meetsysteem (met lichtstraal) waarmee de vertroebeling van het afwaswater wordt gemeten. Als de AquaSensor actief is, kan , , schoon" afwaswater in de volgende reinigingsfase gebruikt worden en het waterverbruik daardoor met 2­4 liter verminderd worden. Is het water te vuil, dan wordt het afgepompt en door vers water vervangen. In de automatische programma's worden bovendien temperatuur en looptijd aan de mate van vervuiling aangepast. · Hygiëne * Tijdens het reinigingsproces wordt de temperatuur verhoogd. het afwassen van snijplanken of babyflesjes. ¿ Extra drogen * Door een verhoogde temperatuur tijdens het glansspoelen en een verlengde droogfase kunnen ook kunststof delen beter drogen. Het energieverbruik is iets hoger. Inschakelen van het apparaat ­ Kraan helemaal opendraaien. Het programmaverloop start. 14 nl Starttijd kiezen * * Afhankelijk van het model U kunt het programma 3, 6 of 9 uur later laten starten. Ze kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid! Onthardingszout en glansspoelmiddel ­ De bijvulindicaties X en P controleren. Eventueel zout en/ of glansspoelmiddel bijvullen. 16 nl Zeven De zeven 1* zorgen ervoor dat grove etensresten in het spoelwater niet in de afvoerpomp terechtkomen. Het zevensysteem bestaat uit een grove zeef, een vlakke fijne zeef en een microzeef. ­ Zeefcylinder zoals afgebeeld losdraaien en het zeefsysteem eruit halen. Sproeiarm Kalk en etensresten in het afwaswater kunnen de sproei-openingen en de lagers van de sproeiarm 1" blokkeren. ­ De sproeiarm naar boven eraf trekken. ­ Sproeiarm onder stromend water schoonmaken. ­ Sproeiarm weer vastdrukken. ­ Eventuele etensresten verwijderen en de zeven onder stromend water schoonmaken. ­ Zevensysteem in omgekeerde volgorde weer erin zetten en erop letten dat de gemarkeerde pijlen na het sluiten tegenover elkaar staan. 17 nl Afvoerpomp Grove etensresten in het afwaswater die niet door de zeven worden tegengehouden, kunnen de afvoerpomp blokkeren. Het afwaswater wordt dan niet afgepompt en blijft boven de zeef staan. In dit geval: ­ Altijd eerst de stekker uit het stopcontact trekken resp de zekering uitschakelen of losdraaien. ­ Schroeven aan de pompafdekking losdraaien (Torx T 20) en naar boven eruit trekken. Storingen zelf verhelpen De ervaring leert dat veel storingen die in het dagelijks gebruik optreden, door u zelf verholpen kunnen worden. Hiermee bespaart u natuurlijk kosten en bent u er zeker van dat de machine snel weer gebruikt kan worden. [. . . ] ­ Veranderingen in de aansluiting mogen alleen door een vakkundig monteur worden uitgevoerd. ­ Een verlenging van de elektrische aansluitkabel mag alleen door de Servicedienst geleverd worden. ­ Bij gebruik van een aardlekschakelaar mag alleen een type met het teken , geïnstalleerd worden. Let op: het functioneert alleen als het apparaat op de stroom is aangesloten. Aansluiten op de watertoevoer ­ Aansluiting volgens het montagevoorschrift. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH HSV745020N

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH HSV745020N zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag