Gebruiksaanwijzing BOSCH HSS122020

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH HSS122020. Wij hopen dat dit BOSCH HSS122020 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH HSS122020 te teleladen.


BOSCH HSS122020 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (954 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH HSS122020

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Om gebruik te kunnen maken van alle technische voordelen, raden wij u aan eerst deze gebruiksaanwijzing te lezen. Voorin de gebruiksaanwijzing vertellen wij enkele belangrijke zaken over veiligheid. De tabellen zijn zo opgebouwd dat u het toestel stap voor stap kunt instellen. U vindt er een aantal gebruikelijke gerechten, het bijpassende serviesgoed, de inschuifhoogte en de optimale instelwaarden, die vanzelfsprekend allemaal zijn getest in onze kookstudio. [. . . ] Verkleuringen ontstaan door ongeschikte schoonmaakmiddelen en slijpsel van pannen. Onze klantenservice verwijdert verkleuringen tegen vergoeding van de kosten. Metaalachtige verkleuringen 23 Oven Gebruik geen harde schuursponsjes of afwas sponsjes. Ovenreinigingsproducten mag u alleen op de emailvlakken van de oven gebruiken. Om het reinigen gemakkelijker te maken kunt u de ovenlamp inschakelen en de ovendeur uit de hengsels halen. Ovenlamp inschakelen De ovendeur uithangen Zet de functiekeuzeknop op <. Let er bij verwijderen van de ovendeur op, dat u niet met uw hand in het scharnier komt. De ovendeur schuin zetten. Met beide handen links en rechtsonder vastpakken. Nog wat verder sluiten en uitnemen. De ovendeur na de reiniging in omgekeerde volgorde weer inbouwen. 24 De emailvlakken in de oven reinigen Gebruik warm zeepsop of water met azijn. Is de bodem sterk vervuild, dan kunt het beste ovenreiniger gebruiken. Behandel dergelijke ver kleuringen niet met harde schuursponsjes of met schurende reinigingsmiddelen. De smalle randen van de bakplaten kunnen niet volledig worden geëmailleerd. Reinig de frames met afwasmiddel en spons, of met een borstel. Frames reinigen U kunt de frames voor het reinigen verwijderen. Reinig de frames met afwasmiddel en spons, of met een borstel. Afdichting De afscherming kunt u het best reinigen met een afwasmiddel. Gebruik nooit bijtende of schurende reinigingsmiddelen. 25 Toebehoren Het toebehoren en de vetfilter onmiddellijk na het gebruik met wat afwasmiddel laten inweken. Etensresten kunnen dan eenvoudig worden verwijderd met een borstel of een spons. Ovenlade Maak de ovenlade met een vochtig doekje schoon. Gebruik in geen geval bijtende of schurende middelen. Wat te doen bij storingen? Storingen worden vaak veroorzaakt door een kleinigheid. Gelieve de volgende aanwijzingen in acht te nemen voor u de klantentenservice belt. Mogelijke oorzaak Zekering defect Stroomuitval Fornuis niet aangesloten De huiszekering schakelt meerdere keren uit Kortsluiting Aanwijzing/oplossing Kijk in de meterkast of de fornuiszekering in orde is. Lamp defect Reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door technici die zijn geïnstrueerd door de klantenservice. U kunt aanzienlijk gevaar lopen als gevolg van ondeskundige reparaties. 26 Opmerkingen De temperatuur van de kookzone wordt geregeld door het in en uitschakelen van de verwarming; d. w. z. Wanneer u een lage kookstand kiest, wordt de verwarming vaker uitgeschakeld, bij hogere kookstanden gebeurt dit maar af en toe. Bij het opwarmen van de kookzones kan een zacht zoemgeluid hoorbaar zijn. Afhankelijk van de blikhoek kan de gloed over de markeringsrand van de kookzone schijnen. [. . . ] De waterdamp kan neerslaan op het bedienings paneel of op het meubilair. Dit is normaal. 37 Soufflé's, gegratineerde gerechten, toast Gerecht De tabel geldt voor producten die in de onverwarmde oven worden geplaatst. Servies Hoogte Verwarm Temperatuur °C ings methode t 170 190 Tijdsduur minuten 40 50 Soufflé's zoet (bijv. kwarksoufflé met vruchten) Hartige soufflés met gekookte ingrediënten (bijv. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH HSS122020

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH HSS122020 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag