Gebruiksaanwijzing BOSCH HSC 140P21/10

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH HSC 140P21/10. Wij hopen dat dit BOSCH HSC 140P21/10 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH HSC 140P21/10 te teleladen.


BOSCH HSC 140P21/10 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1262 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH HSC 140P21/10

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Book Page 51 Friday, June 14, 2013 2:03 PM Nederlands | 51 Het in de waarschuwingen gebruikte begrip „elektrisch gereedschap” heeft betrekking op elektrische gereedschappen voor gebruik op het stroomnet (met netsnoer) en op elektrische gereedschappen voor gebruik met een accu (zonder netsnoer). Veiligheid van de werkomgeving  Houd uw werkomgeving schoon en goed verlicht. ς Werk met het elektrische gereedschap niet in een omgeving met explosiegevaar waarin zich brandbare vloeistoffen, brandbare gassen of brandbaar stof bevinden. Elektrische gereedschappen veroorzaken vonken die het stof of de dampen tot ontsteking kunnen brengen. [. . . ] Als de waarschuwingen en voorschriften niet worden opgevolgd, kan dit een elektrische schok, brand of ernstig letsel tot gevolg hebben. Technische gegevens Decoupeerzaag Productnummer Nominale spanning Regeling aantal zaagbewegingen Pendelbeweging Onbelast aantal zaagbewegingen n0 Zaagbeweging Max. 18   0 –2400 20 80 12 5 45 1, 9 V= Gebruik volgens bestemming Het gereedschap is bestemd voor het met vaste steun schulpen en het zagen van uitsparingen in hout, kunststof, metaal, keramiekplaten en rubber. De machine is geschikt om recht en in bochten te zagen met een verstekhoek tot 45°. Het licht van dit elektrische gereedschap is bestemd om het directe werkbereik van het elektrische gereedschap te verlichten en is niet geschikt voor ruimteverlichting in het huishouden. Min-1 mm mm mm mm ° kg Afgebeelde componenten De componenten zijn genummerd zoals op de afbeelding van het elektrische gereedschap op de pagina met afbeeldingen. 1 Inschakelblokkering voor aan/uit-schakelaar 2 Aan/uit-schakelaar 3 Accu-oplaadindicatie 4 Accu * 5 Accu-ontgrendelingsknop 6 Afzuigslang* 7 Afzuigaansluiting 8 Zaagbladendepot 9 Voetplaat 10 Instelhendel pendelbeweging 11 Beschermkap voor afzuiging 12 Steunwiel 13 Voet voor zaaglijncontrole „Cut Control” 14 Zaagblad* 15 Kijkvenster voor zaaglijncontrole „Cut Control” 16 Bescherming tegen aanraken 17 Zaagbladopname 18 Lamp „Power Light” 19 Handgreep (geïsoleerd greepvlak) 20 Antisplinterplaatje 21 Geleiding voor de parallelgeleider 22 Schaalverdeling verstekhoek 23 Schroef 24 Zaagmarkering 0° 25 Zaagmarkering 45° 26 Vastzetschroef van de parallelgeleider* 27 Parallelgeleider met cirkelsnijder* 28 Centreerpunt van cirkelsnijder * Niet elk afgebeeld en beschreven toebehoren wordt standaard meegeleverd. Informatie over geluid en trillingen Meetwaarden voor geluid bepaald volgens EN 60745. Totale trillingswaarden ah (vectorsom van drie richtingen) en onzekerheid K bepaald volgens EN 60745: Zagen van spaanplaat: ah =8 m/s2, K=1, 5 m/s2, Zagen van metaalplaat: ah =5 m/s2, K=1, 5 m/s2. Het in deze gebruiksaanwijzing vermelde trillingsniveau is gemeten met een volgens EN 60745 genormeerde meetmethode en kan worden gebruikt om elektrische gereedschappen met elkaar te vergelijken. Het is ook geschikt voor een voorlopige inschatting van de trillingsbelasting. Geen pendelbeweging kleine pendelbeweging gemiddelde pendelbeweging grote pendelbeweging De optimale pendelbeweging voor de gewenste toepassing kunt u proefondervindelijk bepalen. Daarbij gelden de volgende adviezen: – Hoe fijner en schoner de zaagrand moet worden, hoe kleiner de pedelbeweging moet worden ingesteld, of deze moet eventueel helemaal worden uitgeschakeld. € In zachte materialen en bij het zagen van hout in de richting van de nerf kunt u met maximale pendelbeweging werken. Verstekhoek instellen (zie afbeelding I) De voetplaat 9 kan voor verstekzaagsneden tot 45° naar rechts of naar links worden gedraaid. € Draai de schroef 23 los en duw de voetplaat 9 iets in de richting van de afzuigadapter 7. € Voor het instellen van nauwkeurige verstekhoeken heeft de voetplaat rechts en links vastklikpunten bij 0°, 22, 5° en 45°. Draai de voetplaat 9 volgens de schaalverdeling 22 in de gewenste stand. € Duw de voetplaat 9 vervolgens tot aan de aanslag in de richting van het zaagblad 14. De beschermkap 11, de afzuigaansluiting 7 en het antisplinterplaatje 20 kunnen bij verstekzaagwerkzaamheden niet worden gebruikt. Zaaglijncontrole bij het zagen van verstek (zie afbeelding J) Voor de zaaglijncontrole zijn op het kijkvenster voor „Cut Control” 15 één markering 24 voor haaks zagen (0°) en één markering 25 links en rechts voor het zagen van verstek (45°) naar links of naar rechts volgens de schaalverdeling 22 aanwezig. De zaagmarkering voor verstekhoeken tussen 0° en 45° is proportioneel. [. . . ] Parallelgeleider met cirkelsnijder (toebehoren) Voor werkzaamheden met de parallelgeleider met cirkelsnijder 27 (toebehoren) mag de dikte van het werkstuk maximaal 30 mm bedragen. Verwijder de voet voor „Cut Control” 13 uit de voetplaat 9. Cirkels zagen (zie afbeelding M): Boor bij de zaaglijn binnen de te zagen cirkel een gat dat groot genoeg is om het zaagblad erdoor te steken. Bewerkt het boorgat met een frees of vijl, zodat het zaagblad op de zaaglijn aansluit. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH HSC 140P21/10

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH HSC 140P21/10 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag