Gebruiksaanwijzing BOSCH HSC 140P21/07

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH HSC 140P21/07. Wij hopen dat dit BOSCH HSC 140P21/07 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH HSC 140P21/07 te teleladen.


BOSCH HSC 140P21/07 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1262 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH HSC 140P21/07

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 40 Dit apparaat is bestemd voor privégebruik in het huishouden en de huiselijke omgeving. De afwasautomaat alleen in het huishouden gebruiken en alleen voor het aangegeven doel: het afwassen van huishoudelijk serviesgoed. Veiligheidsvoorschriften nfihviili e rsd V t cog e rh se . 40 Kinderen vanaf 8 jaar en personen die wegens hun beperkte fysieke, sensorische of geestelijke vaardigheden of hun onervarenheid of onwetendheid niet in staat zijn om het apparaat veilig te bedienen, mogen het apparaat niet zonder toezicht of aanwijzingen van een verantwoordelijke persoon gebruiken. 4 Veiligheidsvoorschriften nl Voordat u het apparaat in gebruik neemt Lees de gebruiksaanwijzing en het installatievoorschrift nauwkeurig door. U vindt daarin belangrijke informatie over plaatsing, gebruik en onderhoud van het apparaat. [. . . ] De sproeidruk in de onderste servieskorf wordt versterkt, de temperatuur van het afwaswater iets verhoogd. Met de functie >>Tijd besparen<< kan de looptijd – afhankelijk van het gekozen afwasprogramma – met ca. Om bij verkorte looptijd optimale reinigings- en droogresultaten te bereiken, wordt het wateren energieverbruik verhoogd. ¿ Extra drogen * Extradrogen Door een verhoogde temperatuur tijdens het glansspoelen en een verlengde droogfase kunnen ook kunststof delen beter drogen. Het energieverbruik is iets hoger. 21 nl Apparaat bedienen Apparaat bedienen tA ap r a nd ei e b Inschakelen van het apparaat 1. Dit programma blijft gekozen zolang er geen andere programmatoets 0 wordt ingedrukt. Aanwijzing - voor een milieubesparend gebruik van de afwasautomaat: Om ecologische redenen is het programma Eco 50° de standaardinstelling bij elke start van het apparaat. Hierdoor spaart u de natuurlijke hulpbronnen en niet op de laatste plaats uw portemonnee. Het is het „standaardprogramma” conform de EU-verordening1016/2010, dat de meest efficiënte standaard reinigingscyclus is voor de reiniging van normaal vervuild serviesgoed en het gecombineerde energie- en waterverbruik voor de reiniging van dit soort serviesgoed. Programmagegevens De programmagegevens (verbruikswaarden) vindt u in de korte handleiding. Ze hebben betrekking op normale omstandigheden en de instelwaarde van de waterhardhei d : . Verschillende factoren zoals de temperatuur van het water en de druk in de waterleiding zijn hierbij van invloed en kunnen tot afwijkingen leiden. Aqua-Sensor Aqua-Sensor * * Afhankelijk van het model De Aqua-Sensor is een optisch meetsysteem (met lichtstraal) waarmee de vertroebeling van het afwaswater wordt gemeten. Als de Aqua-Sensor actief is, kan „schoon” afwaswater in de volgende reinigingsfase gebruikt worden en het waterverbruik daardoor met 3–6 liter verminderd worden. Is het water te vuil, dan wordt het afgepompt en door vers water vervangen. De instelwaarde is opgeslagen. Algemene toestand van de machine Spoelruimte controleren op kalkaanslag en vetresten. Als u zulke aanslag aantreft: afwasmiddelbakje met afwasmiddel vullen. Het apparaat zonder serviesgoed in het programma met de hoogste afwastemperatuur starten. Om het apparaat te reinigen alleen speciaal voor afwasautomaten geschikte afwas-/schoonmaakmiddelen gebruiken. Om de deurafdichting altijd schoon en hygiënisch te houden, moet deze regelmatig worden gereinigd met een vochtige doek en een beetje afwasmiddel. Bij lange standtijd de deur iets open laten staan om te voorkomen dat er onaangename geuren ontstaan. Gebruik bij het reinigen van uw afwasautomaat nooit een stoomreiniger. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen. De voorkant van het apparaat en het bedieningspaneel regelmatig met een vochtig doekje afnemen. Geen schuursponsjes gebruiken of schoonmaakmiddelen met schuurmiddelen. Bij roestvrijstalen apparaten geen sponsjes gebruiken of deze anders vóór het eerste gebruik een aantal keren grondig uitspoelen om corrosie te voorkomen. Reinigen en onderhouden nR ee gi i n n e n e d u o h r e d n o Regelmatige controle en onderhoud van het apparaat dragen ertoe bij defecten te voorkomen. [. . . ] Het apparaat kan zonder problemen tussen wanden van hout of kunststof in een rij keukenmeubelen worden ingebouwd. Technische gegevens Gewicht: max. 60 kg Spanning: 220–240 V, 50 Hz of 60 Hz Aansluitwaarde: 2, 0–2, 4 kW Zekering: 10/16 A (UK 13A) Stroomverbruik: uitgeschakeld 0, 1 W niet uitgeschakeld 0, 1 W Waterdruk: minimaal 0, 05 MPa (0, 5 bar), maximaal 1 MPa (10 bar). Afvoerslang met behulp van de meegeleverde onderdelen op de aansluitnippel van de sifon aansluiten. Let erop dat de waterafvoerslang niet geknikt, ingedrukt of ineen gestrengeld is en dat een stop in de afvoer het wegstromen van het water niet belemmert! 38 Plaatsen en aansluiten nl Drinkwateraansluiting 1. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH HSC 140P21/07

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH HSC 140P21/07 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag