Gebruiksaanwijzing BOSCH HSC 140P21/06 INSTALLATION INSTRUCTIONS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH HSC 140P21/06. Wij hopen dat dit BOSCH HSC 140P21/06 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH HSC 140P21/06 te teleladen.


BOSCH HSC 140P21/06 INSTALLATION INSTRUCTIONS: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (255 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH HSC 140P21/06INSTALLATION INSTRUCTIONS

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Dit apparaat moet worden geïnstalleerd volgens het meegeleverde installatievoorschrift. Dit apparaat is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik en de huiselijke omgeving. Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik met een externe tijdschakelklok of een afstandbediening. Dit toestel kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met beperkte fysieke, sensorische of geestelijke vermogens of personen die gebrek aan kennis of ervaring hebben, wanneer zij onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of geleerd hebben het op een veilige manier te gebruiken en zich bewust zijn van de risico's die het gebruik van het toestel met zich meebrengt. [. . . ] Als de pan op een kookzone niet wordt gedetecteerd, probeer hem dan op de zone met een iets kleinere diameter. 21 Het apparaat leren kennen Deze gebruiksaanwijzing geldt voor verschillende kookplaten. Op pagina 2 vindt u een typenoverzicht met informatie over afmetingen. het bedieningspaneel  Indicatoren Bedieningsvlakken % $ /ã 1û2û. 8û9 Hoofdschakelaar De kookzone selecteren Programmeerzone Bescherming bij reiniging Kinderslot Functie Powerboost Flexibele zone De tijd programmeren ‹ ‚ -Š • /œ ‹‹ V x › D å Operationaliteit Vermogensstanden Restwarmte Timerfunctie Kookwekker Automatische uitschakeling Functie Powerboost Kinderslot Flexibele zone > D boost G ä 0 Bedieningsvlakken Bij het aanraken van een symbool wordt de overeenkomstige functie geactiveerd. De kookzones Kookzone Activeren en deactiveren Gebruik een pan met de geschikte maat. Zie hoofdstuk “flexibele zone“ $ Enkelvoudige kookzone û Flexibele zone Gebruik enkel pannen die geschikt zijn om te koken op inductie, zie hoofdstuk “Geschikte pannen". Restwarmte-indicator De kookplaat beschikt over een restwarmte-indicator in elke kookzone, die aanduidt welke nog warm zijn. Ook als de plaat uitgeschakeld is, blijft de indicator œ of •, branden zolang de kookzone warm is. als de pan van de plaat genomen wordt voordat de kookzone uitgeschakeld is , verschijnen afwisselend de indicator œ o • en de geselecteerde vermogensstand. 22 Programmeren van de kookplaat In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe een kookzone kan worden afgesteld. Functie Powerboost Met de functie Powerboost kan het voedsel sneller worden verwarmd dan wanneer de vermogensstand Š wordt gebruikt. Gebruiksbeperkingen Deze functie is beschikbaar in alle kookzones, mits de andere zone van dezelfde groep niet in werking is, (zie afbeelding). Zo niet, dan knipperen op de visuele indicator van de geselecteerde kookzone › en Š; vervolgens wordt de vermogensstand automatisch ingesteld Š. *URHS  De indicator › wordt niet meer in beeld gebracht en de kookzone keert terug naar de vermogensstand Š. Aanwijzing: Onder bepaalde omstandigheden kan de Powerboost functie automatisch uitgeschakeld worden om de elektronische onderdelen aan de binnenzijde van de plaat te beschermen. *URHS  Aanwijzing: In de flexibele zone kan de functie Powerboost geactiveerd worden als hij gebruikt wordt als een enkele kookzone. Plaats in dit geval de pan in het midden, zoals getoond wordt in het hoofdstuk Flexibele zone. Timerfunctie Deze functie kan op twee verschillende manieren gebruikt worden: ■ ■ 3. Selecteer binnen de volgende 10 seconden de gewenste kooktijd in de programmeerzone.   Een kookzone automatisch uitschakelen De zone gaat automatisch uit na het verstrijken van de geselecteerde tijd. Aanwijzing: Het is mogelijk om dezelfde kooktijd voor alle zones automatisch te programmeren. [. . . ] Normaal geluid tijdens de werking van het apparaat De technologie van het verwarmen door inductie is gebaseerd op het ontstaan van elektromagnetische velden die ervoor zorgen dat de warmte rechtstreeks op de bodem van de pan wordt voortgebracht. De pannen kunnen, afhankelijk van hun bouw, geluiden of trillingen voortbrengen, zoals hieronder worden genoemd: Een diep gezoem zoals in een transformator Dit geluid ontstaat tijdens het koken op een hoge vermogensstand. De oorzaak daarvan is de hoeveelheid energie die de kookplaat aan de pan overdraagt. Het geluid verdwijnt of vermindert zodra de vermogensstand wordt verlaagd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH HSC 140P21/06

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH HSC 140P21/06 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag