Gebruiksaanwijzing BOSCH HSC 140P21/01 INSTALLATION INSTRUCTIONS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH HSC 140P21/01. Wij hopen dat dit BOSCH HSC 140P21/01 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH HSC 140P21/01 te teleladen.


BOSCH HSC 140P21/01 INSTALLATION INSTRUCTIONS: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (255 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH HSC 140P21/01INSTALLATION INSTRUCTIONS

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De afwasautomaat alleen in het huishouden gebruiken en alleen voor het aangegeven doel: het afwassen van huishoudelijk serviesgoed. Veiligheidsvoorschriften nfihviili e rsd V t cog e rh se . 44 Kinderen vanaf 8 jaar en personen die wegens hun beperkte fysieke, sensorische of geestelijke vaardigheden of hun onervarenheid of onwetendheid niet in staat zijn om het apparaat veilig te bedienen, mogen het apparaat niet zonder toezicht of aanwijzingen van een verantwoordelijke persoon gebruiken. 4 Veiligheidsvoorschriften nl Voordat u het apparaat in gebruik neemt Lees de gebruiksaanwijzing en het installatievoorschrift nauwkeurig door. U vindt daarin belangrijke informatie over plaatsing, gebruik en onderhoud van het apparaat. Bewaar de gebruiksaanwijzing en het montagevoorschrift voor later gebruik of voor een eventuele latere bezitter. [. . . ] Aanwijzing - voor een milieubesparend gebruik van de afwasautomaat: Het Eco 50° programma is een bijzonder milieubesparend programma. Het is het „standaardprogramma” conform de EU-verordening1016/2010, dat de meest efficiënte standaard reinigingscyclus is voor de reiniging van normaal vervuild serviesgoed en het gecombineerde energie- en waterverbruik voor de reiniging van dit soort serviesgoed. Programmagegevens De programmagegevens (verbruikswaarden) vindt u in de korte handleiding. Ze hebben betrekking op normale omstandigheden en de instelwaarde van de waterhardhei d : . Verschillende factoren zoals de temperatuur van het water en de druk in de waterleiding zijn hierbij van invloed en kunnen tot afwijkingen leiden. Aqua-Sensor Aqua-Sensor * * Afhankelijk van het model De Aqua-Sensor is een optisch meetsysteem (met lichtstraal) waarmee de vertroebeling van het afwaswater wordt gemeten. Als de Aqua-Sensor actief is, kan „schoon” afwaswater in de volgende reinigingsfase gebruikt worden en het waterverbruik daardoor met 3–6 liter verminderd worden. Is het water te vuil, dan wordt het afgepompt en door vers water vervangen. In de automatische programma’s worden bovendien temperatuur en looptijd aan de mate van vervuiling aangepast. Resttijdindicatie Bij de keuze van het programma verschijnt op de cijferindicatie H de resterende duur van het programma. De programmaduur wordt tijdens het programma bepaald door de temperatuur van het water, de hoeveelheid serviesgoed en de mate van vervuiling en kan (afhankelijk van het gekozen programma) variëren. 24 Apparaat bedienen Startijdkiez n nl Starttijd kiezen * * Afhankelijk van het model U kunt het programma tot 24 uur later (in stappen van een uur) laten starten. Om de gekozen starttijd te wissen de toets P net zo vaak indrukken tot op de cijferindicatie : verschijnt. Tot de starttijd kunt u het programma willekeurig wijzigen. Automatisch uitschakelen na afloop van het programma * uitschakel n a flo pvanhetprogram a Automatisch Einde van het programma Het programma is beëindigd als op de cijferindicatie H de waarde : verschijnt. * Afhankelijk van het model Om energie te besparen wordt de afwasautomaat 1 minuut na afloop van het programma uitgeschakeld (fabrieksinstelling). : Het apparaat wordt niet automatisch uitgeschakeld : Uit na 1 min : Uit na 120 min 1. Het zevensysteem bestaat uit een grove zeef, een vlakke fijne zeef en een microzeef. Zeefcylinder zoals afgebeeld losdraaien en het zeefsysteem eruit halen. m Waarschuwing – Gezondheidsrisico Nooit andere, bijv. chloorhoudende, reinigingsmiddelen gebruiken! Onthardingszout en glansspoelmiddel De bijvulindicaties h en ` controleren. Eventuele etensresten verwijderen en de zeven onder stromend water schoonmaken. Zevensysteem in omgekeerde volgorde weer erin zetten en erop letten dat de gemarkeerde pijlen na het sluiten tegenover elkaar staan. 28 Wat te doen bij storingen? nl Sproeiarmen Kalk en etensresten in het afwaswater kunnen de sproeiopeningen en de lagers van de sproeiarmen 1: en 1B blokkeren. vastschroeven. Wat te doen bij storingen? W t a e t n e o d jb i ?irt nos e g De ervaring leert dat veel storingen die in het dagelijks gebruik optreden, door u zelf verholpen kunnen worden. Hiermee bespaart u natuurlijk kosten en bent u er zeker van dat de machine snel weer gebruikt kan worden. In het volgende overzicht vindt u eventuele oorzaken van de storingen en nuttige aanwijzingen om deze te verhelpen. Aanwijzing Mocht het apparaat tijdens het afwassen om onbekende redenen stil blijven staan of niet starten, dan dient u eerst de functie Programma afbreken (reset) uit te voeren. De onderste sproeiarm 1B naar boven eraf trekken. m Waarschuwing – Denk eraan: reparaties mogen alleen door een vakkundig monteur worden uitgevoerd. Mocht het uitwisselen van een onderdeel noodzakelijk zijn, let er dan op dat alleen originele onderdelen gebruikt worden. [. . . ] 45 kg Spanning: 220–240 V, 50 Hz of 60 Hz Aansluitwaarde: 2, 0–2, 4 kW Zekering: 10/16 A (UK 13A) Stroomverbruik: uitgeschakeld 0, 1 W niet uitgeschakeld 0, 1 W Waterdruk: minimaal 0, 05 MPa (0, 5 bar), maximaal 1 MPa (10 bar). Temperatuur van het water: Bij voorkeur koud water; bij warm water, afhankelijk van het type watertoevoerslang, een max. Capaciteit: 9–10 standaardcouverts (afhankelijk van het model). Aansluiten op de waterafvoer 1. Afvoerslang met behulp van de meegeleverde onderdelen op de aansluitnippel van de sifon aansluiten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH HSC 140P21/01

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH HSC 140P21/01 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag