Gebruiksaanwijzing BOSCH HSB745056N

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH HSB745056N. Wij hopen dat dit BOSCH HSB745056N handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH HSB745056N te teleladen.


BOSCH HSB745056N : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (911 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH HSB745056N

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] GAS-ELEKTRO FORNUIS VAN ROESTVRIJSTAAL MODEL: HSB745056N INSTRUCTIES VOOR HET GEBRUIK EN DE INSTALLATIE NL INHOUDSOPGAVE Pagina Belangrijke aanwijzingen . 23 Deze gebruiksaanwijzing is uitsluitend van toepassing in de landen waarvan het symbool op de gebruiksaanwijzing en op het typeplaatje van het apparaat zijn afgebeeld. BESCHERMING VAN HET MILIEU Verpakking milieuvriendelijk afvoeren Sorteer de verpakking naar de verschillende materialen (karton, polystyreen enz. ) en voer het af overeenkomstig de locale inzamelvoorschriften. 2 NL Belangrijke aanwijzingen Dit apparaat is uitsluitend geschikt voor huishoudelijk gebruik. Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie met betrekking tot de veiligheid tijdens de installatie, het gebruik en het onderhoud. Lees de aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing daarom aandachtig door en berg de gebruiksaanwijzing zorgvuldig op om deze later te kunnen raadplegen. [. . . ] Nadat u de gewenste verwarmingsmethode heeft gekozen, stelt u de temperatuurschakelaar (N) (zie afbeelding op pagina 5) in op de gewenste temperatuur. · Voor het op normale conventionele wijze koken (braden, bakken enz. ), gebruikt u de functie (boven- en onderwarmte). · PLaats de te bereiden gerechten pas in de oven wanneer deze de vooraf ingestelde temperatuur heeft bereikt en gebruik bij voorkeur slechts één niveau. · Met de functie (hetelucht) vindt de bereiding van gerechten plaats met behulp van door verwarmingselementen verwarmde lucht die met een ventilator door de oven circuleert. De over komt zeer snel op temperatuur en de gerechten kunnen daarom direct vanaf het begin in de koude oven worden geplaatst. · Bij de functie "Snel ontdooien" wordt geen verwarmingselement gebruikt; alleen de ovenverlichting en hetelucht worden gebruikt. · Bij het grillen wordt een hoog verwarmingsvermogen gebruikt, waardoor het oppervlak van het gerecht snel wordt geroosterd. Hierdoor is grillen vooral geschikt voor vleessoorten die van binnen zacht dienen te blijven. Om de grillfunctie in te stellen, draait u de keuzeknop (H) in één van de standen (grill), (maxigrill) of (maxigrill + hetelucht). Zorg er voor dat de ovendeur gesloten blijft terwijl de grill wordt gebruikt. Bakken onder de grill + aan het spit (alleen bij bepaalde modellen) Zet de bedieningsknop van de grill op de stand ; De grill is ook in werking, zodat u kunt grillen aan het spit. Rijg het vlees dat u wilt bakken in de lengte aan het spit "S", houd het vlees aan de uiteinden op zijn plaats met de instelbare vorken "F"; plaats het spit in de opening "E" aangebracht op steun "A" en schroef de 12 NL Instructies voor het gebruik hendel "D" van het spit (afb. 3) en bevestig stang "C" in de opening "G" van de spitmotor (afb. Dit niveau wordt uitsluitend gebruikt om de pan te plaatsen wanneer het draaispit en/of de grill wordt gebruikt. Voordat u de ovendeur sluit, controleert u eerst of stang "C" precies in de opening "G" in de spitmotorschacht (afb. 4) is bevestigd. S F Ovenverlichting De oververlichting wordt automatisch ingeschakeld, zodra de keuzeknop (H) op een willekeurige stand wordt gezet. Draai de thermostaatknop op 0°C, indien u de ovenverlichting wilt gebruiken zonder een verwarmingselement in te schakelen. Controlelampje Geeft de verwarmingsfase van de oven aan; het lampje gaat uit, zodra de met de thermostaatknop ingestelde temperatuur is bereikt. Dit betekent dat de thermostaat correct functioneert om de oventemperatuur constant te houden. 2 D E A Om van een lange levensduur van het fornuis verzekerd te zijn, dient u bij het reinigen met het volgende rekening te houden: · Voordat u het fornuis gaat reinigen, dient de stroom te worden uitgeschakeld. 3 · Het reinigen van nog warme onderdelen dient te worden vermeden. · De geëmailleerde, verchroomde en glazen delen mogen uitsluitend worden gereinigd met lauwwarm water. [. . . ] · Plaats vervolgens alle onderdelen in omgekeerde volgorde terug. A Afstelling van het minimum vermogen · Draai de regelknop in de laagste gasstand; · Trek de knop van de eronder liggende regelstang en draai de stelschroef (Z) die zich in de regelstang bevindt (afb. 14) met een schroevendraaier losser of vaster (losdraaien van de schroef verhoogt het minimum vermogen, vastdraaien verlaagt het minimum vermogen) tot de brander een kleine, gelijkmatige vlam levert. Opmerking: bij vloeibare gassen dient de stelschroef compleet te zijn vastgedraaid. · Controleer of de vlam bij het snel draaien van maximum naar minimum niet dooft. Z Afb. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH HSB745056N

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH HSB745056N zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag