Gebruiksaanwijzing BOSCH HMT 84G651A/09

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH HMT 84G651A/09. Wij hopen dat dit BOSCH HMT 84G651A/09 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH HMT 84G651A/09 te teleladen.


BOSCH HMT 84G651A/09 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4114 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BOSCH HMT 84G651A/09 (4144 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH HMT 84G651A/09

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Het apparaat is aansluitklaar en mag alleen worden aangesloten op een volgens de voorschriften geïnstalleerd geaard stopcontact. Er moet een zekering van 10 ampère worden gebruikt (LĆ of BĆautomaat). De netspanning moet overeenkomen met de spanning die op het typeplaatje is aangegeven. Laat het installeren van het stopcontact of het vervangen van de aansluitkabel alleen door een elektricien uitvoeren. [. . . ] Omgeving Reiniging d d Stel de magnetron nooit bloot aan grote hitte of vochtigheid. Bij een onvoldoende reiniging kan het oppervlak worden aangetast en het apparaat op den duur doorroesten. Reparaties d Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door technici van de klantenservice die door de fabrikant zijn geïnstrueerd. Ondeskundig uitgevoerde reparaties kunnen ertoe leiden dat er gevaarlijke situaties voor u ontstaan. 103 Nooit reparatieĆ of onderhoudswerkzaamheden uitvoeren waarbij de veiligheidsafdekking tegen magnetronenergie dient te worden afgenomen. Reparaties en onderhoudswerkzaamheden waarbij de veiligheidsafdekking tegen magnetronenergie moet worden afgenomen, mogen vanwege de hierbij bestaande risico's alleen door vakkrachten worden uitgevoerd. Veiligheidsinstructie s voor het gebruik van de magnetron Bereiding van levensmiddelen d De magnetron uitsluitend gebruiken voor de bereiding van levensmiddelen. Kinderen mogen een magnetron alleen bedienen als ze hierover instructies hebben ontvangen. Kinderen moeten het apparaat goed kunnen bedienen en begrijpen wat de gevaren zijn waarop wordt gewezen in de gebruiksaanwijzing. Magnetronvermogen en Ćtijd d Bij de magnetron nooit een te groot vermogen of te lange tijdsduur instellen. 104 Vormen d Gebruik nooit vormen die niet geschikt zijn voor de magnetron. Wanneer in de tabellen twee magnetronvermogens en Ćtijden opgegeven zijn, dan eerst het eerste vermogen en de eerste tijd instellen en na het belsignaal het tweede vermogen en de tweede tijd. Tabellen en tips Aanwijzingen bij de tabellen In de volgende tabellen vindt u diverse mogelijkheden en instelwaarden van de magnetron. ze zijn afhankelijk van het servies , van de kwaliteit , temperatuur en de toestand van het levensmiddel. 111 Het is mogelijk dat u andere hoeveelheden wilt gebruiken dan de hoeveelheden in de tabellen. Hiervoor bestaat de volgende vuistregel: Dubbele hoeveelheid Ć bijna dubbele tijd. ontdooien Diepvriesproducten worden in een open recipiënt op de draaischijf gelegd. Kwetsbare delen als poten of vleugels van kippen of vette randen van vlees kunt u met kleine stukjes aluminiumfolie afdekken. 10 Ć 20 minuten bij kamertemperatuur rusten, zodat de temperatuur gelijkmatig wordt verdeeld. Het vlees kan ook met een kleine bevroren kern verder verwerkt worden. Hoeveelheid Magnetronvermogen, watt Tijd, minuten Aanwijzingen Vlees in compacte stukken van het rund, varken, kalf (met en zonder been) Vlees in stukken of plakken van het rund, varken, kalf Gehakt, gemengd 800 g 1000 g 1500 g 200 g 500 g 800 g 200 g 500 g 800 g 600 g 1200 g 180 W, 15 min. Tussendoor voorzichtig omroeren en ontdooide delen van elkaar scheiden. [. . . ] Deur niet helemaal gesloten De tijdschakelaar is niet ingesteld De gerechten worden langzamer heet dan normaal Te klein magnetronvermogen ingesteld Een grotere hoeveelheid dan anders wordt in het apparaat geplaatst Opmerking/oplossing Insteken Controleer of de keukenverlichting werkt. Controleer of resten van een gerecht of een voorwerp tussen de deur klem zitten. Groter vermogen kiezen Dubbele hoeveelheid, bijna dubbele tijd De gerechten waren kouder De gerechten tussentijds omroeren of dan anders omkeren. Vuile of vreemde voorwerpen in het bereik van de draaischijfaandrijving Bakplaat en verdieping in de oven schoonmaken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH HMT 84G651A/09

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH HMT 84G651A/09 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag