Gebruiksaanwijzing BOSCH HMT 72M420/02

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH HMT 72M420/02. Wij hopen dat dit BOSCH HMT 72M420/02 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH HMT 72M420/02 te teleladen.


BOSCH HMT 72M420/02 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1011 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH HMT 72M420/02

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] U zult aangenaam verrast zijn over hetgeen men allemaal met de magnetron kan doen. U kunt er niet alleen snel mee ontdooien en verhitten, maar u kunt Veel plezier met uw magnetronoven en met het uitproberen van de heerlijke recepten. 8 Ovenruimte 9 Afdichting van de deur en afdichtingsoppervlakken 10 Veiligheidsvergrendeling van de deur 11 Deur open-handel 12 Ventilatiegaten 13 Buitenste behuizing 14 Elektriciteitssnoer Om schade aan de draaitafel te vermijden, moet u ervoor zorgen dat borden of schalen niet tegen de rand van de draaitafel stoten, wanneer ze uit de oven worden gehaald. OPMERKING: Wanneer u accessoires bestelt, moet u uw dealer of de door BOSCH erkende reparateur de naam van het onderdeel en van het model doorgeven. [. . . ] Prik ter voorkomen van het ontploffen van voedsel de schil of het vel van aardappelen, worstjes, fruit en dergelijke door alvorens deze te koken. Voorkomen van brandwonden Voorkom brandwonden en gebruik ovenhandschoenen of aanzetbare stelen voor pannen indien u het voedsel uit de oven haalt. Voorkom brandwonden door hete stoom en houd open bakjes, popcornschalen, kookzakken en dergelijk uit de buurt van uw gezicht en handen. Vo o r k o m b r a n d w o n d e n e n t e s t d e temperatuur van het voedsel en roer even door alvorens het voedsel te serveren. Let vooral op alvorens het voedsel aan babies, kinderen of ouderen te geven. De temperatuur van de container komt niet overeen met de temperatuur van het voedsel of de vloeistof. Blijf altijd op veilige afstand van de ovendeur staan wanneer u hem open doet, om verbranding door ontsnappende stoom of hitte te voorkomen. Snijd gevulde gebakken etenswaren na het koken even open om de stoom te laten ontsnappen en verbrandingen te vermijden. Houd kinderen uit de buurt van de oven zodat zij zich niet aan een hete oven kunnen branden. Let op kleine kinderen WAARSCHUWING: Laat kinderen de oven alleen zonder toezicht gebruiken als ze voldoende instructies hebben gekregen, zodat ze weten hoe de oven veilig gebruikt dient te worden en de gevaren begrijpen die gepaard gaan met het oneigenlijk gebruik ervan. Kinderen dienen alleen de oven onder toezicht van een volwassene te gebruiken. Dit hangt af van de totale kook- of ontdooitijd zoals op de tabel hieronder staat aangegeven. Tijdsintervallen 10 seconden 30 seconden 1 minuut 5 minuten Bijvoorbeeld: Stel dat u soep 2 minuten en 30 seconden lang op 70 P. Stel de gewenste kooktijd in door de TIJDSCHAKELAAR/ GEWICHT/PORTIEknop met de klok mee te draaien. Wanneer tijdens het koken de deur wordt geopend, zal de kooktijd op het digitale display automatisch stoppen. De kooktijd begint weer af te tellen wanneer de deur wordt gesloten en u op de +1min/START-toets heeft gedrukt. Als u wilt weten wat de energieniveau is tijdens het koken, drukt u op de ENERGIENIVEAUS VAN DE MAGNETRON-toets. Zolang u de ENERGIENIVEAUS VAN DE MAGNETRON-toets ingedrukt houdt, zal de energieniveau worden weergegeven. U kunt de TIJDSCHAKELAAR/GEWICHT/PORTIE-knop met de klok mee of tegen de klok in draaien. Als u de knop tegen de klok in draait, zal de kooktijd vanaf 90 minuten met intervallen afnemen. MULTISTADIA KOKEN Maximaal 3 reeksen kunnen worden ingevoerd, bestaande uit kooktijden en standen die met de hand worden ingesteld. Stel de gewenste kooktijd in door de TIJDSCHAKELAAR/ GEWICHT/PORTIE-knop met de klok mee te draaien. [. . . ] Na ontdooiing alle boterhammen van elkaar scheiden en op een grote plaat leggen. Afdekken met aluminiumfolie en 5 - 10 minuten laten liggen, totdat al het brood geheel ontdooid is. OPMERKINGEN: Expres ontdooien 1 De steaks, runder- of varkenslapjes en kippenpootjes moeten in één laag bevroren zijn. 3 Nadat u het vlees heeft omgedraaid, beschermt u het ontdooide gedeelte met kleine, platte stukjes aluminiumfolie. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH HMT 72M420/02

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH HMT 72M420/02 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag