Gebruiksaanwijzing BOSCH HGG223120E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH HGG223120E. Wij hopen dat dit BOSCH HGG223120E handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH HGG223120E te teleladen.


BOSCH HGG223120E : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1091 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BOSCH HGG223120E annexe 1 (1656 ko)
   BOSCH HGG223120E (1645 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH HGG223120E

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Het productnummer (E Nr. ), het invoernummer (FD), de in de fabriek afgestelde gassoort/gasdruk en de na een eventuele omzetting nieuw afgestelde gassoort, dient in de onderstaande tabel te worden opgenomen of op een andere plek te worden genoteerd. E Nr. _______________ FD ______________ Erkende installateur % Gassoort / Gasdruk Relevante gegevens staan op het typeplaatje Gassoort / Gasdruk Gegevens na wijziging van de gassoort _________________ _________________ _________________ 4 Wijzigingen die aan het apparaat en aan de aansluiting ervan worden aangebracht zijn van invloed op het optimaal en veilig functioneren van het apparaat. Het kiezen van de zijde voor aansluiting De gasaansluiting kan aan de linker danwel de rechterzijde van het apparaat gemonteerd worden. Indien nodig kan de aansluiting naar de andere zijde verplaatst worden. Wanneer u de gasaansluiting naar de andere zijde verplaatst, dient u de vaste aansluiting (SW 22) aan de zijde waar het gas niet aangesloten wordt af te sluiten met een kap (SW 24) en met een nieuwe rubberring. [. . . ] De bypass sproeier van de ovenbrander moet tot de aanslag worden vastgedraaid. Wanneer het apparaat moet worden geconverteerd van vloeibaar gas (LPG: G30, G31) naar aardgas (NG: G20, G25), resp. bij de conversie van aardgas naar vloeibaar gas: Alle bypass sproeiers van het apparaat moeten worden uitgewisseld. Daarvoor moet u de afdekplaat in geopende stand met beide handen aan de zijkant vastpakken en naar boven trekken. De twee schroeven (T20) op de kookzone rechts en linksvoor er uit draaien. Voor modellen met wok kookplaat (optie): De 4 (T20) schroeven (M4) van de wokkookplaat er uit schroeven. Borg de kookplaat met het profiel, dat u loodrecht op de voorste branderbevestiging plaatst. 9. De kunststof afdekkingen op de frontprofielen rechts en links verwijderen. Let er op dat deze afdekkingen bij het verwijderen niet beschadigen of krassen oplopen. De daaronder liggende schroeven (T20) er uit draaien. 10. De twee schroeven (T15) (M4), die na het verwijderen van de knop zichtbaar worden er uit draaien. 15 11. De frontplaat met beide handen vasthouden en langzaam naar boven trekken. of het apparaat probleemloos werkt. 17 Het vervangen van de sproeier van de gasoven (optioneel) Schakel alle knoppen van het bedieningspaneel uit. Sluit de stroomtoevoer van het apparaat af. Het vervangen van de vaste sproeiers in de onderbrander van de oven 1. Pak de plaat aan de voorzijde vast, til hem op en trek hem uit de oven. 4. Draai de schroef uit de brander en trek de brander voorzichtig naar voren. Zorg ervoor dat de thermokoppel en de verbinding van de vonkontsteking niet beschadigd raken. 18 5. Verwijder de sproeier in de branderingang in het achterste gedeelte van de oven (inbussleutel 7). 6. Bepaal aan de hand van de tabel welke nieuwe sproeier geschikt is voor de gassoort die u gaat gebruiken. Voer nu een lekkage inspectie uit. Raadpleeg de paragraaf "Inspectie gaslekkage". 9. Zorg ervoor dat de thermokoppel en de verbinding van de vonkontsteking niet beschadigd raken. Controleer nu of de brander goed brandt. Raadpleeg de paragraaf "Veilig branden". 11. Plaats de bodemplaat weer terug in de oven en schroef deze vast. 19 Het vervangen van de vaste sproeier in de grillbrander (optioneel) 1. Verwijder de schroef die de grillbrander en de grillbranderplaat aan elkaar bevestigt en trek de brander voorzichtig naar voren. [. . . ] Voor G30 (50 mbar) moet door de servicedienst voor de branderset Kod HEZ298070 worden gezorgd. 25 Gegevens van normale branders *G20/ G25 Gasdruk (mbar) Brander (mm) Bypass brander (mm) Ingangswaarde, max. (kW) Gasuitstroming 15 °C, 1013 mbar m#/h Gasuitstroming 15 °C en 1013 mbar g/h 0, 167/ 0, 194 127 127 129 0, 167 0, 193 0, 194 0, 194 0, 243 0, 194 0, 211 0, 175 < 0, 9 < 0, 9 < 0, 9 < 0, 9 < 0, 9 < 0, 9 < 0, 9 < 0, 9 < 0, 9 < 0, 9 < 0, 9 < 0, 9 20/25 0, 97 0, 58 1, 75 20 0, 97 0, 58 1, 75 25 0, 91 0, 58 1, 75 20 1 0, 58 1, 75 25 0, 94 0, 58 1, 75 28 30 0, 65 0, 38 1, 75 50 0, 58 0, 38 1, 75 13 1, 31 0, 75 1, 75 25 0, 94 0, 58 1, 75 20 1, 00 0, 58 1, 75 20 0, 97 0, 58 1, 75 36 0, 62 0, 38 1, 75 G20 G20 G25 G25 G30 **G30 GZ35 G25. 1 GZ41 GZ50 GPB * ** Voor Frankrijk en België. Voor G30 (50 mbar) moet door de servicedienst voor de branderset Kod HEZ298070 worden gezorgd. Gegevens van extra branders *G20/ G25 Gasdruk (mbar) Brander (mm) Bypass brander (mm) Ingangswaarde, max. (kW) Gasuitstroming 15 °C, 1013 mbar m#/h Gasuitstroming 15 °C en 1013 mbar g/h 0, 095/ 0, 111 73 73 74 0, 095 0, 11 0, 111 0, 111 0, 139 0, 111 0, 120 0, 1 < 0, 55 < 0, 55 < 0, 55 < 0, 55 < 0, 55 < 0, 55 < 0, 55 < 0, 55 < 0, 55 < 0, 55 < 0, 55 < 0, 55 20/25 0, 72 0, 50 1 20 0, 72 0, 50 1 25 0, 68 0, 50 1 20 0, 77 0, 50 1 25 0, 72 0, 50 1 28 30 0, 50 0, 30 1 50 0, 43 0, 30 1 13 1, 06 0, 67 1 25 0, 72 0, 50 1 20 0, 77 0, 50 1 20 0, 72 0, 50 1 36 0, 47 0, 30 1 G20 G20 G25 G25 G30 **G30 GZ35 G25. 1 GZ41 GZ50 GPB * ** Voor Frankrijk en België. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH HGG223120E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH HGG223120E zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag