Gebruiksaanwijzing BOSCH HBA64B163F

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH HBA64B163F. Wij hopen dat dit BOSCH HBA64B163F handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH HBA64B163F te teleladen.


BOSCH HBA64B163F : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1780 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BOSCH HBA64B163F (1767 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH HBA64B163F

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Integreerbare oven HB. 64B. . . [nl] Gebruiksaanwijzing é Inhoudsopgave G]n[lebkursianzwgj Belangrijke veiligheidsvoorschriften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Oorzaken van schade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Uw nieuwe oven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Bedieningspaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Functieknop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Sensors en indicatiepaneel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Sensors voor het wijzigen van de geprogrammeerde waarden6 Binnenzijde van de oven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 De toebehoren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Invoeren van de accessoires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Extra toebehoren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Voor het eerste gebruik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] 2 uur Belangrijke aanwijzingen Voor uw veiligheid vergrendelt de ovendeur automatisch. De ovendeur kan pas weer worden geopend wanneer de binnenruimte enigszins is afgekoeld en het slot-symbool van de vergrendeling verdwenen is. Tijdens de zelfreiniging brandt de ovenlamp in de binnenruimte niet. ‚ ƒ „ : Risico van verbranding! ■ Hoe vuiler en langer vuil, hoe hoger het reinigingsniveau moet zijn. De binnenzijde van de oven van de oven dient om de twee tot drie maanden te worden gereinigd. 2, 5 - 4, 7 kilowatt-uur vereist. Risico van verbranding! ■ De binnenruimte wordt tijdens de zelfreiniging zeer heet. Nooit de apparaatdeur openen of de vergrendelingshaak met de hand verschuiven. De buitenkant van het apparaat wordt tijdens de zelfreiniging zeer heet. Zorg ervoor dat kinderen uit de buurt blijven. : Risico van brand! De buitenkant van het apparaat wordt tijdens de zelfreiniging zeer heet. 11 Vóór de zelfreiniging De binnenzijde van de oven moet leeg zijn. Verwijder de toebehoren, de pannen en de roosters of rails links en rechts. Raadpleeg hoofdstuk Onderhoud en reiniging om de roosters of rails links en rechts los te haken. Instelling Stel, nadat het reinigingsniveau gekozen is, de oven in. 1. Stel het gewenste reinigingsniveau in met de sensors @ of A. Op het indicatiepaneel wordt het reinigingsniveau en het symbool x getoond. De zelfreiniging is beëindigd Op het indicatiepaneel verschijnt ‹‹:‹‹. De ovendeur kan opnieuw geopend worden wanneer het symbool H van het indicatiepaneel uitdooft. Wijzigen van het reinigingsniveau Na de aanvang kan het reinigingsniveau niet gewijzigd worden. Onderbreken van de zelfreiniging Draai de functieknop naar de nulstand. De ovendeur kan opnieuw geopend worden wanneer het symbool H van het indicatiepaneel uitdooft. De eindtijd op een later tijdstip zetten Met de oven kan men het tijdstip programmeren waarop de zelfreiniging beëindigd moet worden. Zo kan de zelfreiniging bijvoorbeeld 's nachts uitgevoerd worden, zodat de oven overdag gebruikt kan worden. Druk, voordat de zelfreiniging gestart wordt, driemaal op de sensor 0 en stel de eindtijd uit met de sensors @ of A. Op het indicatiepaneel verschijnen het reinigingsniveau en het symbool y. Wanneer de zelfreiniging gestart wordt, verschijnen het reinigingsniveau en het symbool x. [. . . ] Haal het diepvriesvoedsel uit de verpakking en plaats het in een geschikte schaal op het rooster. Aanwijzing: De lamp van de oven gaat niet aan tot een temperatuur van 60 °C bereikt wordt. slagroomtaarten, roomtaarten, taarten met chocolade- of suikerglazuur, fruit, etc. Toebehoren Rooster Hoogte 1 Verhittingstype Temperatuur 30 ºC < < Andere diepvriesproducten Rooster Kip, worst en vlees, brood en broodjes, gebakjes en ander banket 1 50 °C Drogen Gebruik uitsluitend fruit en groente in perfecte staat, en was het altijd goed. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH HBA64B163F

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH HBA64B163F zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag