Gebruiksaanwijzing BOSCH GTM20A00/07

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH GTM20A00/07. Wij hopen dat dit BOSCH GTM20A00/07 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH GTM20A00/07 te teleladen.


BOSCH GTM20A00/07 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2483 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH GTM20A00/07

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Dan zult u alle processen perfect en zeer efficiënt kunnen besturen. Wij raden u aan deze gebruiksaanwijzing goed te bewaren, zodat u nog eens iets kunt nalezen. En wilt u dit boekje doorgeven aan een eventuele volgende eigenaar van het apparaat. Wij wensen u veel succes met uw nieuwe apparaat. In deze gebruiksaanwijzing worden de volgende symbolen gebruikt Belangrijke informatie over uw persoonlijke veiligheid en informatie over hoe u schade aan het apparaat kunt voorkomen Algemene informatie en tips Milieu-informatie 42 Inhoud Veiligheid . [. . . ] In dat geval kunt u het natuurlijke proces bespoedigen door het betreffende gedeelte m. b. v. een haardroger te verwarmen. 49 Elektrische aansluiting Voor de elektrische aansluiting is een volgens de voorschriften geïnstalleerde contactdoos met randaardevereist. De contactdoos moet zodanig worden geïnstalleerd, dat de stekker altijd uit de contactdoos kan worden getrokken. GEWENSTE temperatuur betekent: De temperatuur die in de diepvriezer moet heersen. WERKELIJKE temperatuur betekent: De temperatuurindicatie geeft de temperatuur aan die op dat moment werkelijk in de diepvriezer heerst. De WERKELIJKE temperatuur wordt met brandende cijfers aangegeven. 51 · "Vriezen" of "Koelen" kiezen 1. Desgewenst met de volgende stappen tussen "Vriezen" en "Koelen" schakelen: Toets SUPER en toets , , +" (WARMER) tegelijk 5 seconden ingedrukt houden. · Bij het omschakelen van "vriezen" op "koelen" verschijnt in de temperatuurindicatie "FC" (Freezing - Cooling), een akoestisch signaal bevestigt dat er omgeschakeld is en de temperatuurindicatie gaat over op knipperende cijfers (GEWENSTE temperatuur voor koelen 5 °C) Met de toetsen voor temperatuurinstelling kan nu de gewenste temperatuur voor het koelen worden ingevoerd. · Bij het omschakelen van "koelen" op "vriezen" verschijnt in de temperatuurindicatie "CF" (Cooling - Freezing), een akoestisch signaal bevestigt dat er omgeschakeld is en de temperatuurindicatie gaat over op knipperende cijfers (GEWENSTE temperatuur voor vriezen -18 °C). Met de toetsen voor temperatuurinstelling kan nu de gewenste temperatuur voor het vriezen worden ingevoerd. De stand waarin het apparaat zich op dat moment bevindt is te herkennen aan het feit of temperaturen boven of onder 0 °C ingesteld kunnen worden. Het gele lampje gaat branden. 53 In gebruik nemen - temperatuur instellen 1. 5. 6. FROSTMATIC 1. 2. Als de FROSTMATIC-functie niet handmatig beëindigd wordt, schakelt de elektronica van het apparaat de FROSTMATIC-functie na 52 uur uit. De FROSTMATIC toets te drukken kan de FROSTMATIC-functie te allen tijde handmatig beëindigd worden. uitvallen van de elektriciteit) wordt aangeduid door het knipperen van het controlelampje (G) en door een geluidsignaal. Wanneer de normale omstandigheden hersteld worden, gaat het geluidsalarm uit, terwijl het alarmcontrolelampje blijft knipperen. Door op alarmtoets (H) te drukken, verschijnt op de aanduiding (C) gedurende enkele seconden de hoogste temperatuur die in de diepvriezer ontstaan is. Toets om het alarm uit te schakelen Apparaat uitschakelen Om uit te schakelen toets ON/OFF ca. In de temperatuurindicatie begint een "count down", daarbij wordt van "3" naar "1" teruggeteld. Aanwijzing: De instelling van het apparaat kan niet veranderd worden, als de stekker uit het stopcontact getrokken is of als er anderszins geen elektriciteit aanwezig is. Na aansluiting op het elektriciteitsnet start het apparaat weer op de stand waar het voor de stroomonderbreking op stond Als het apparaat gedurende langere tijd niet gebruikt wordt: Schakel het apparaat uit (zie het bovenbeschreven punt 1) Stekker uit het stopcontact halen of zekering uitschakelen, er resp. Vriesvak ontdooien en apparaat grondig reinigen (zie hoofdstuk "Reiniging en onderhoud"). 4. Koude-accu's In één van de laden van de vriesruimte bevinden zich 2 koude-accu's. [. . . ] Dergelijke substanties niet in contact brengen met apparaatonder-delen. Daarna de levensmiddelen terug in de vriezer plaatsen en het apparaat weer in bedrijf nemen. Apparaat uitzetten 1. Als het apparaat gedurende langere tijd niet gebruikt wordt: Levensmiddelen uit vriesruimte nemen. Apparaat uitzetten, daartoe de toets ON/OFF indrukken Stekker uit het stopcontact halen of zekering in de huisinstallatie uitschakelen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH GTM20A00/07

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH GTM20A00/07 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag