Gebruiksaanwijzing BOSCH GSN58AW30G

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH GSN58AW30G. Wij hopen dat dit BOSCH GSN58AW30G handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH GSN58AW30G te teleladen.


BOSCH GSN58AW30G : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3209 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BOSCH GSN58AW30G INSTALLATION INSTRUCTIONS (1215 ko)
   BOSCH GSN58AW30G INSTALLATION INSTRUCTIONS (1215 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH GSN58AW30G

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 70 nl nlIn houd nlGebruiksanawizjni g Veiligheidsbepalingen en waarschuwingen Voordat u het apparaat in gebruik neemt Lees de gebruiksaanwijzing en het installatievoorschrift nauwkeurig door. U vindt daarin belangrijke informatie over plaatsing, gebruik en onderhoud van het apparaat. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid als de aanwijzingen en waarschuwingen in de gebruiksaanwijzing niet in acht worden genomen. Bewaar de gebruiksaanwijzing en het montagevoorschrift voor later gebruik of voor een eventuele latere bezitter. [. . . ] Vóór die tijd geen levensmiddelen in het apparaat leggen. Door het volledig automatische No Frost systeem blijft de vriesruimte ijsvrij. De voorzijde van het apparaat achter de deur wordt gedeeltelijk licht verwarmd waardoor de vorming van condenswater in de buurt van de deurafdichting wordt voorkomen. Wanneer de deur van de diepvriesruimte na het sluiten niet direct weer geopend kan worden, dient u even te wachten tot de onderdruk is verdwenen. Deuralarm Het deuralarm (aanhoudend geluidssignaal) wordt ingeschakeld wanneer de deur van het apparaat langer dan een minuut openstaat. Ontdooialarm Na indrukken van de toets alarm 5, geeft de temperatuurindicatie gedurende vijf seconden de warmste temperatuur aan die in de diepvriesruimte heeft geheerst. 76 nl Vanaf dit moment wordt de warmste temperatuur opnieuw bepaald en in het geheugen opgeslagen. Temperatuuralarm Het temperatuuralarm wordt ingeschakeld als het in de diepvriesruimte te warm is waardoor de diepvrieswaren kunnen ontdooien. Zonder gevaar voor de diepvrieswaren kan het alarm automatisch inschakelen: ■ ■ ■ Netto-inhoud De gegevens over de netto-inhoud vindt u op het typeplaatje in uw apparaat. + Vriesvermogen volledig benutten Om de maximale hoeveelheid diepvrieswaren onder te brengen, kunnen verschillende onderdelen eruit gehaald worden. de levensmiddelen kunnen dan rechtstreeks op de legplateaus worden gestapeld. Aanwijzing Om de op het typeplaatje vermelde waarden aan te houden, moet het bovenste uitrustingsonderdeel in het apparaat blijven. Bij het in gebruik nemen van het apparaat, bij het inladen van grote hoeveelheden verse levensmiddelen, als de deur van de diepvriesruimte te lang geopend werd. 2 Het stroomuitval-alarm wordt ingeschakeld als het door het uitvallen van de stroom in het apparaat te warm wordt en de levensmiddelen gevaar lopen. Pas na het koken of braden tot een kant-en-klaargerecht kunnen ze opnieuw worden ingevroren. Onderdelen eruit halen ■ Diepvriesladen tot aan de aanslag uittrekken, vooraan optillen en verwijderen. 6 77 nl De diepvriesruimte De diepvriesruimte gebruiken ■ ■ ■ Attentie bij het inruimen ■ voor het opslaan van diepvriesproducten, om ijsblokjes te maken, om levensmiddelen in te vriezen. Grote hoeveelheden levensmiddelen bij voorkeur invriezen in het bovenste vak. De ventilatiesleuf aan de achterwand niet met diepvrieswaren afdekken. – ■ Aanwijzing Let erop dat de deur van het diepvriesruimte goed gesloten is!Maximale invriescapaciteit Gegevens over de maximale invriescapaciteit binnen 24 uur vindt u op het typeplaatje. Om de voedingswaarde, het aroma en de kleur zo goed mogelijk te behouden, dient groente geblancheerd te worden voordat het wordt ingevroren. [. . . ] Storing De deur van de diepvriesruimte stond te lang open; de temperatuur wordt niet meer bereikt. Eventuele oorzaak Er zit zo veel ijs op de verdamper dat het No Frost-systeem niet meer volautomatisch ontdooit. Oplossing Om de verdamper te ontdooien: de laden met diepvrieswaren eruit halen en goed geïsoleerd op een koele plaats bewaren. 20 minuten begint het dooiwater in de dooiwateropvanschaal aan de achterwand van het apparaat te lopen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH GSN58AW30G

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH GSN58AW30G zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag