Gebruiksaanwijzing BOSCH GSN36BI30

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH GSN36BI30. Wij hopen dat dit BOSCH GSN36BI30 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH GSN36BI30 te teleladen.


BOSCH GSN36BI30 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3297 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH GSN36BI30

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 71 nl nlIn houd nlGebuir sakaniwzjni g Veiligheidsbepalingen en waarschuwingen Voordat u het apparaat in gebruik neemt Lees de gebruiksaanwijzing en het installatievoorschrift nauwkeurig door. U vindt daarin belangrijke informatie over plaatsing, gebruik en onderhoud van het apparaat. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid als de aanwijzingen en waarschuwingen in de gebruiksaanwijzing niet in acht worden genomen. Bewaar de gebruiksaanwijzing en het montagevoorschrift voor later gebruik of voor een eventuele latere bezitter. [. . . ] De indicatie gaat uit wanneer de diepvriesruimte de ingestelde temperatuur heeft bereikt. Indicatie Energiebesparingsmodus Deze brandt wanneer het apparaat niet in gebruik is. Temperatuurinsteltoetsen diepvriesruimte Met deze toetsen wordt de temperatuur van de diepvriesruimte ingesteld. Het alarmsignaal wordt uitgeschakeld en de temperatuurindicatie 1 stopt met knipperen. Wanneer de diepvriesruimte de ingestelde temperatuur heeft bereikt, gaat indicatie alarm 3 uit. 2 3 4 Aanwijzingen bij het gebruik ■ 5 ■ 6 ■ 7 Na het inschakelen kan het een aantal uren duren voordat de ingestelde temperatuur is bereikt. Vóór die tijd geen levensmiddelen in het apparaat leggen. Door het volledig automatische No Frost systeem blijft de vriesruimte ijsvrij. De voorzijde van het apparaat achter de deur wordt gedeeltelijk licht verwarmd waardoor de vorming van condenswater in de buurt van de deurafdichting wordt voorkomen. Wanneer de deur van de diepvriesruimte na het sluiten niet direct weer geopend kan worden, dient u even te wachten tot de onderdruk is verdwenen. Deuralarm Het deuralarm (aanhoudend geluidssignaal) wordt ingeschakeld en de indicatie „alarm” 2/3 brandt, als de deur van het apparaat langer dan een minuut openstaat. Temperatuuralarm Het temperatuuralarm wordt ingeschakeld als het in de diepvriesruimte te warm is waardoor de diepvrieswaren kunnen ontdooien. Na indrukken van de alarmtoets 7, geeft de temperatuurindicatie 1 gedurende vijf seconden de warmste temperatuur aan die in de diepvriesruimte heeft geheerst. Daarna wordt deze waarde gewist en toont de temperatuurindicatie 1 de ingestelde temperatuur. Zonder gevaar voor de diepvrieswaren kan het alarm automatisch inschakelen ■ bij het in gebruik nemen van het apparaat, ■ bij het inladen van grote hoeveelheden verse levensmiddelen, ■ Energiebesparingsmod us De indicatie van de bedieningselementen wordt op de energiebesparingsmodus gezet wanneer u het apparaat niet bedient. De deur opent, wordt de normale verlichting van de indicatie ingeschakeld. + De diepvriesruimte De diepvriesruimte gebruiken ■ ■ ■ Vriesvermogen volledig benutten Om de maximale hoeveelheid diepvrieswaren onder te brengen, kunnen verschillende onderdelen eruit gehaald worden. de levensmiddelen kunnen dan rechtstreeks op de legplateaus worden gestapeld. Aanwijzing Om de op het typeplaatje vermelde waarden aan te houden, moet het bovenste uitrustingsonderdeel in het apparaat blijven. Voor het opslaan van diepvriesproducten, om ijsblokjes te maken, om levensmiddelen in te vriezen. Aanwijzing Let erop dat de deur van het diepvriesruimte goed gesloten is!Onderdelen eruit halen ■ Maximale invriescapaciteit Gegevens over de maximale invriescapaciteit binnen 24 uur vindt u op het typeplaatje. [. . . ] het apparaat staat tegen een ander meubel of apparaat Het apparaat van het meubel of apparaat ernaast wegschuiven. Reservoirs of draagplateaus wiebelen of klemmen Controleer de delen die eruit gehaald kunnen worden en zet ze eventueel opnieuw in het apparaat. – ■ ■ ■ 85 nl Kleine storingen zelf verhelpen Voordat u de hulp van de Servicedienst inroept: Controleer eerst of u aan de hand van de volgende punten de storing kunt verhelpen. Als u om een monteur vraagt, en het blijkt dat hij alleen maar een advies (bijv. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH GSN36BI30

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH GSN36BI30 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag