Gebruiksaanwijzing BOSCH GSN33VW30

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH GSN33VW30. Wij hopen dat dit BOSCH GSN33VW30 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH GSN33VW30 te teleladen.


BOSCH GSN33VW30 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2757 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH GSN33VW30

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Die Zahlen bei den Symbolen geben die zulässige Lagerdauer in Monaten für das Gefriergut an. Die Temperaturanzeige 2 erlischt und die Kühlmaschine schaltet ab. Die Anordnung der Ausstattungsteile hat keinen Einfluss auf die Energieaufnahme des Gerätes. Ist die Temperatur zu warm, prüfen Sie nach wenigen Stunden, ob eine Temperaturannäherung erfolgt ist. [. . . ] De kosten voor het verwisselen van de deuraanslag kunt u opvragen bij de Servicedienst in uw regio. M Waarschuwing Tijdens het verwisselen van de deurophanging mag het apparaat niet op het elektriciteitsnet zijn aangesloten. Leg voldoende zacht materiaal op de grond, om te voorkomen dat de achterkant van het apparaat beschadigd raakt. Aanwijzing Wanneer het apparaat op de rug wordt gelegd, mag de wandafstandhouder niet gemonteerd zijn. De laden en legplateaus kunnen desondanks volledig worden uitgeschoven. 81 nl Let op de omgevingstemperatuur en de beluchting Omgevingstemperatuur Het apparaat is voor een bepaalde klimaatklasse geconstrueerd. Afhankelijk van de klimaatklasse kan het apparaat bij de volgende omgevingstemperaturen gebruikt worden. Klimaatklasse SN N ST T Toelaatbare omgevingstemperatuur +10 °C tot 32 °C +16 °C tot 32 °C +16 °C tot 38 °C +16 °C tot 43 °C Apparaat aansluiten Na het plaatsen van het apparaat moet u minimaal 1 uur wachten voordat u het apparaat in gebruik neemt. Tijdens het transport kan het gebeuren dat de olie van de compressor in het koelsysteem terecht komt. vóór het eerste gebruik de binnenruimte van het apparaat schoonmaken (zie hoofdstuk „Schoonmaken van het apparaat”). Elektrische aansluiting Het stopcontact moet zich in de buurt van het apparaat bevinden en ook na het opstellen van het apparaat goed bereikbaar zijn. Pas na het koken of braden tot een kant-en-klaargerecht kunnen ze opnieuw worden ingevroren. Onderdelen eruit halen ■ ■ ■ Diepvriesladen tot aan de aanslag uittrekken, vooraan optillen en verwijderen. Vriesvermogen volledig benutten Om de maximale hoeveelheid diepvrieswaren in te ruimen, kunnen alle uitrustingsonderdelen worden verwijderd. de levensmiddelen kunnen dan rechtstreeks op de legplateaus en op de bodem van de vriesruimte worden gestapeld. Aanwijzing Om de op het typeplaatje vermelde waarden aan te houden, moet het bovenste uitrustingsonderdeel in het apparaat blijven. Aanwijzing Let erop dat de deur van het diepvriesruimte goed gesloten is!85 nl Maximale invriescapaciteit Gegevens over de maximale invriescapaciteit binnen 24 uur vindt u op het typeplaatje. invriesvermogen ■ Grote hoeveelheden levensmiddelen bij voorkeur invriezen in het bovenste vak. De ventilatiesleuf aan de achterwand niet met diepvrieswaren afdekken. Aanwijzing De ventilatiesleuf aan de achterwand niet met diepvrieswaren afdekken. Grote hoeveelheden levensmiddelen bij voorkeur invriezen in het bovenste vak. [. . . ] Een kleinere afstand tot de muur heeft geen nadelige invloed op de werking van het apparaat. Voorkomen van geluiden Het apparaat staat niet waterpas Het apparaat met behulp van een waterpas stellen. het apparaat staat tegen een ander meubel of apparaat Het apparaat van het meubel of apparaat ernaast wegschuiven. Reservoirs of draagplateaus wiebelen of klemmen Controleer de delen die eruit gehaald kunnen worden en zet ze eventueel opnieuw in het apparaat. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH GSN33VW30

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH GSN33VW30 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag