Gebruiksaanwijzing BOSCH GCM 34AW20N/01

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BOSCH GCM 34AW20N/01. Wij hopen dat dit BOSCH GCM 34AW20N/01 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BOSCH GCM 34AW20N/01 te teleladen.


BOSCH GCM 34AW20N/01 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1349 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BOSCH GCM 34AW20N/01 (1567 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BOSCH GCM 34AW20N/01

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Damit die Luft zirkulieren kann, die Lüftungsöffnungen niemals abdecken oder verstellen. Das untere Scharnier entfernen (E), indem man die Befestigungsschrauben herausdreht, aber die Scharnierdichtung (X) beibehält. Mit einem 10 mm Schlüssel den Bolzen (Z) des Scharniers (E) und die hintere Schraube (Y) abnehmen; dem Beschlagbeutel die untere, linke Schliessvorrichtung (M) entnehmen und auf der Gegenseite des Scharniers befestigen, indem man die hintere Schraube wieder eindreht. Am Oberteil befindet sich die linke, obere Schliessvorrichtung (N), die auf die andere Seite zu versetzen ist. [. . . ] Het koelvloeistofcircuit, in het bijzonder de warmtewisselaar aan de achterkant, mag niet beschadigd worden. Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u het best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht. Het apparaat daarom ­ niet aan directe straling van de zon blootstellen; ­ niet bij radiatoren, naast een kachel of andere warmtebronnen plaatsen; ­ alleen op een plaats neerzetten waarvan de omgevingstemperatuur overeenkomt met de klimaatklasse waarvoor het apparaat is ontworpen. De klimaatklassees staan op het typeplaatje dat zich links aan de binnenkant van het apparaat bevindt. De volgende tabel geeft aan welke omgevingstemperatuur bij welke klimaatklasse behoort: Als het onvermijdelijk is het apparaat naast een warmtebron te plaat-sen, aan weerszijden minimaal de volgende afstanden aanhouden: ­ tot elektrische fornuizen 3 cm; ­ tot olie- en kolenfornuizen 30 cm. Als men zich niet aan deze afstanden kan houden, is een warmte-isolerendeplaat tussen fornuis en koelapparaat aan te bevelen. Als het koelapparaat naast een ander koel- of diepvriesapparaat staat, is een afstand van 5 cm aan weerszijden aan te bevelen, zodat zich geen condens vormt aan de buitenkant van de apparaten. Uw apparaat heeft lucht nodig Om veiligheidsredenen moet de ventilatie zodanig zijn als de afbeelding aangegeven. Ontdooide koude­accu's op dezelfde wijze weer invriezen, bij v. GH A B C DE F toets ON/OFF van de diepvriezer toets voor temperatuurinstelling (+) temperatuurindicatie van de diepvriezer toets voor temperatuurinstelling (-) indicatie voor ingeschakelde FROSTMATIC-functie (geel) Toets FROSTMATIC Alarmcontrolelampje Toets om het alarm uit te schakelen De toetsen staan in verbinding met de temperatuurindicatie. Door te drukken op één van de twee toetsen , , B" (+) of , , D" (-) wordt de temperatuurindicatie van de WERKELIJKE temperatuur (temperatuurindicatie brandt) op de GEWENSTE temperatuur (temperatuurindicatie knippert) omgeschakeld. Met elke verdere druk op één van beide toetsen wordt de GEWENSTE temperatuur 1 °C verder gesteld. Als geen toets wordt ingedrukt, schakelt de temperatuurindicatie na korte tijd (ca. GEWENSTE temperatuur betekent: De temperatuur die in de diepvriezer moet heersen. WERKELIJKE temperatuur betekent: De temperatuurindicatie geeft de temperatuur aan die op dat moment werkelijk in de diepvriezer heerst. Bij normaal gebruik wordt de temperatuur aangegeven die op dat moment in de diepvriezer heerst (WERKELIJKE temperatuur). Tijdens de temperatuurinstelling wordt knipperend de op dat moment ingestelde diepvriezer temperatuur aangegeven (GEWENSTE temperatuur). In uw diepvrieskast kunt u diepvriesprodukten bewaren en verse levensmiddelen zelf invriezen. Het vriesvermogen is de maximale hoeveelheid verse waren die binnen 24 uur ingevroren kunnen worden. [. . . ] Veel specifieke schoonmaakmiddelen voor keukenoppervlakken bevatten chemische agentia die de kunststof gedeeltes van dit apparaat kunnen aantasten/beschadigen. Aangeraden wordt dus de externe bekleding van dit apparaat uitsluitend met warm water en een klein beetje afwasmiddel schoon te maken. Dergelijke substanties niet in contact brengen met apparaatonder-delen. Daarna de levensmiddelen terug in de vriezer plaatsen en het apparaat weer in bedrijf nemen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BOSCH GCM 34AW20N/01

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BOSCH GCM 34AW20N/01 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag